Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FPS 1/24), rozstrzygając spór, który franczyzobiorca sieci McDonald’s toczył z poznańskim urzędem skarbowym.

W sprawie brał udział rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Przypomina on na swojej stronie, że problem pojawił się po wydaniu przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z dnia 24 czerwca 2016. Od tego czasu do momentu wejścia w życie nowej matrycy stawek (tj. do 1 lipca 2020) organy podatkowe uznawały, że sprzedaż posiłków i dań na wynos należy zakwalifikować do „usług związanych z wyżywieniem”, opodatkowanych 8% stawką VAT, a nie do „gotowych posiłków i dań”, którym ustawodawca przypisał 5% stawkę podatku.

Organy podatkowe, wykluczając posiłki i dania sprzedawane na wynos z kategorii „gotowych posiłków i dań”, odwoływały się do treści Polskiej Klasyfikacji Działalności, do której ustawa o podatku od towarów i usług nie odsyłała.

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale potwierdził, że w latach 2016–2020 właściwą stawką dla takich posiłków było 5 proc. Uzasadniając swoje stanowisko NSA  podkreślił, że prawo podatkowe powinno być jasne i precyzyjne, a przedmiot i stawka podatku muszą wynikać z ustawy podatkowej. Przyjęte przez organy podatkowe stanowisko, odwołujące się do treści PKD, NSA uznał za niedopuszczalne w świetle zasady pewności prawa, szczególnie doniosłej na gruncie prawa podatkowego.

Czytaj więcej

NSA: jedzenie na wynos z niższym VAT