Ministerstwo Finansów uzasadnia, że przesunięcie całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji z 1 stycznia 2023 na 1 stycznia 2024 r. zapewni czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej.

Chodzi o elektronizację wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z opłaconą akcyzą, czyli objęcie ich monitorowaniem za pomocą systemu EMCS, co obecnie dzieje się przy użyciu dokumentów papierowych.

Projekt zakłada też doprecyzowanie przepisów regulujących stosowanie tzw. zbiorczego e-DD. Chodzi o elektroniczne dokumenty dostawy w akcyzie. Będą one stosowane również, gdy podmiot odbierający, do lub od którego przemieszczane są wyroby akcyzowe, posiada kilka miejsc odbioru. Projekt zakłada również, że w dostawach wyrobów akcyzowych realizowanych na podstawie zbiorczego e-DD stosowane będą regulacje dotyczące potwierdzania odbioru poza systemem EMCS PL2, niezależnie od tego, czy podmiot odbierający jest użytkownikiem tego systemu.

Planowane jest też uproszczenie obowiązku składania deklaracji kwartalnych, w których są deklarowane wyroby akcyzowe z załącznika nr 2 ustawy objęte zerową stawką akcyzy. Będzie miał do nich zastosowanie jeden wzór deklaracji kwartalnej.

Czytaj więcej

Dodatkowy rok na elektroniczną rewolucję w podatku akcyzowym