Sejm pracuje nad nowelą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, kodeksie spółek handlowych i kodeksie postępowania cywilnego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Nowelizacja stanowi implementację do polskiego porządku prawnego kolejnej części tzw. pakietu prawa spółek, dyrektywy 2019/1151, zmierzającej do ułatwienia ich zakładania, w odniesieniu do Polski zwłaszcza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, z czego Polska część już wdrożyła.

Zgodnie z projektem Ministerstwo Sprawiedliwości będzie zamieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej wzorce umów np. spółki z o.o. A także publikować informacje o zasadach zawiązywania i rejestracji spółek oraz oddziałów firm zagranicznych, wykorzystania wzorców umów oraz dokumentach wymaganych w postępowaniu rejestrowym, wreszcie o identyfikacji osób oraz opłatach.

Będzie też możliwe dokonywanie wpłat na pokrycie kapitału zakładowego przez internet. W praktyce będzie wiązało się to z utworzeniem przez spółkę z o.o. w organizacji rachunku, na który będą mogły być dokonywane wpłaty na pokrycie kapitału zakładowego. Niezbędna będzie jednak zgoda wspólników na taką formę dokonywania takich wpłat.

Kolejne ułatwienie dotyczy prawników, którzy będą mogli sami (jak w zwykłym sądzie) poświadczać odpisy dokumentów w sprawie rejestrowej, jak też elektronicznie uwierzytelniać udzielone im pełnomocnictwa. Poświadczenie będzie następowało z chwilą wprowadzenia przez pełnomocnika odpisu do systemu teleinformatycznego.

Czytaj więcej

Zmiany w rejestracji i prowadzeniu spółek: mniej dokumentów, więcej porad