W tym roku PIT-11 trzeba wystawić do 1 lutego

Formularz PIT-11 można przekazać do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną.
Przekazanie dokumentu PIT-11 pracownikowi może nastąpić dowolną drogą np. osobiście, elektronicznie lub listownie. Źródło: Adobe Stock

Obowiązkiem pracodawcy, który w poprzednim roku zatrudniał pracowników, bez względu na rodzaj umowy (o pracę, zlecenie, o dzieło), jest wystawienie dokumentu PIT-11. Do urzędu skarbowego należy go przekazać do końca stycznia. Natomiast pracownik musi go otrzymać do końca lutego.

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11 ),  zawiera  informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT-11 niezbędny jest do przygotowania zeznania podatkowego m.in. najbardziej popularnego PIT-37.

Formularz PIT-11 można przekazać do urzędu skarbowego tylko drogą elektroniczną. W tym roku termin mija 1 lutego, ponieważ 31 stycznia wypada w niedzielę.

CZYTAJ TEŻ: Alkohol jako firmowy prezent świąteczny. Co z podatkiem VAT?

Przekazanie dokumentu pracownikowi może nastąpić dowolną drogą np. osobiście, elektronicznie lub listownie. W 2021 roku termin przekazania mija 1 marca, ponieważ 28 lutego wypada w niedzielę.

Kto jest zobowiązany do wystawienia formularza PIT-11?

Obowiązek przygotowania PIT-11 wynika z art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, zgodnie z art. 31, 33, 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych, jako płatnicy a tym samym wystawienia PIT-11, są zobowiązane m.in. następujące podmioty:

  • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent;
  • wojewódzkie urzędy pracy – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176);
  • uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów;
  • spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni;
  • organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy;
  • areszty śledcze oraz zakłady karne – od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;
  • oddziały Agencji Mienia Wojskowego – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich lub odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Jakie są konsekwencje złożenia deklaracji PIT-11 po terminie?

Niewywiązanie się z ustawowo określonych terminów przekazania PIT-11 jest wykroczeniem skarbowym, za które grozi kara grzywny. Maksymalna kara to 180 stawek dziennych. Wysokość grzywny za wykroczenie czy przestępstwo skarbowe uzależnione jest od minimalnego wynagrodzenia, które w 2021 roku wzrosło do 2 800 zł. Stawka dzienna mieści się w granicach od 93,33 zł do 37 333,33 zł.

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Jeżeli pracodawca przegapi terminy związane z PIT-11, powinien jak najszybciej je przekazać  i przesłać do urzędu skarbowego pismo, w którym wyraża czynny żal. Zgodnie z art. 16 § 1 kodeksu karno-skarbowego ,,Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

China International Import Expo 2020 - polski pawilon kosmetyczny.

China International Import Expo 2020 – co ugrały polskie firmy

W Chinach odbyły się największe targi importowe. Zorganizowano je tradycyjnie, na żywo. Polskie firmy ...

Jak zatrudnić prezesa na Białorusi

Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani działalnością gospodarczą na Białorusi. Jak wyglądają wybrane aspekty prowadzenia biznesu ...

Jak zbudować swoje guanxi?

Nie jest niczym nadzwyczajnym fakt, że Chińczycy będą mówić co innego i robić coś ...

Od 1 października stawka PIT w dół

Z początkiem października 2019 r. zacznie obowiązywać nowa skala PIT. W efekcie stawka 18 ...

Słabnie import ze Słowacji

COVID-19 nie ma litości dla słowackiej gospodarki, choć cios amortyzuje branża motoryzacyjna, a Słowacja ...

Tarcza 4.0: Zasady i warunki wykonywania pracy zdalnej

Projekt tarczy antykryzysowej 4.0 doprecyzowuje kiedy, i na jakich zasadach pracodawca może polecić pracownikowi ...