Sankcja VAT? Jest szansa na odzyskanie pieniędzy

Polska sankcja VAT jest niezgodna z prawem UE.
Polska sankcja VAT jest niezgodna z prawem unijnym. Tak uznał TSUE.

Polska sankcja VAT przewidziana w art. 112b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług jest niezgodna z prawem wspólnotowym – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Orzeczenie daje podstawy do odzyskania zapłaconych skarbówce pieniędzy.

Sprawa, którą zajmował się unijny Trybunał Sprawiedliwości dotyczyła Grupy Warzywnej. Nabyła ona nieruchomość zasiedloną przez ponad dwa lata. W akcie notarialnym nabycia nieruchomości zawarto oświadczenie, że jej cenę określono w kwotach brutto, a więc zawierających VAT. Sprzedający wystawił fakturę wykazującą kwotę VAT wynikającą z opodatkowania opisanej transakcji. Grupa Warzywna zapłaciła tę kwotę i uznała, że stanowi ona kwotę VAT naliczonego, która w związku z tym podlega odliczeniu. Następnie Grupa Warzywna złożyła do urzędu skarbowego deklarację VAT, w której wskazała nadwyżkę VAT i wystąpiła o jej zwrot.

Skarbówka przeprowadziła kontrolę i uznała, że dostawa nieruchomości była co do zasady w całości zwolniona z VAT i że strony transakcji nie złożyły oświadczenia o zrzeczeniu się tego zwolnienia. W związku z tym Grupa Warzywna nie była uprawniona do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z opodatkowania dostawy nieruchomości. W efekcie Grupa Warzywna złożyła korektę, uwzględniając w niej stwierdzone nieprawidłowości. W korygowanej deklaracji kwota nadwyżki VAT była więc znacznie niższa niż ta w deklaracji pierwotnej.

CZYTAJ TEŻ: Czy nieodliczony VAT jest kosztem podatkowym?

Urząd skarbowy – mimo naprawienia błędu przez spółkę – wydał decyzję określającą kwotę nadwyżki VAT w wysokości wynikającej ze skorygowanej deklaracji oraz nakładającą na Grupę Warzywną sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania wynoszącego 20 proc. kwoty zawyżenia zwrotu VAT nienależnie żądanej (standardowa stawka sankcji to 30 proc.; jednak jest ona obniżana do 20 proc. przy korekcie rozliczenia przez podatnika po kontroli i ujęciu w tej korekcie stwierdzonych nieprawidłowości). Sprawa trafiła do sądu, a ten postanowił zapytać TSUE o zgodność tych regulacji z przepisami unijnymi, w tym z zasadą proporcjonalności.

Sankcja VAT – co na to TSUE?

Według Trybunału cytowane polskie regulacje – a zatem art. 112b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług – są niezgodne z prawem wspólnotowym i naruszają zasadę proporcjonalności. Nie można bowiem karać podatników, którzy chcą naprawić swą pomyłkę. Dodatkowo – na co zwrócił uwagę Trybunał – polskie normy nie rozróżniają przy wymierzaniu tej kary przypadków, gdy pomyłka jest wynikiem działania celowego, np. oszustwa, a między zwyczajnym błędem. Nie można przecież zakładać, że każdy błąd to efekt działań przestępczych.

Sankcja VAT – co mogą podatnicy?

Rozstrzygnięcie Trybunału jest z pewnością korzystne dla przedsiębiorców. Jeśli bowiem są oni obecnie w trakcie spornych postępowań z organami podatkowymi, wyrok TSUE może być dla nich dodatkowym argumentem w tym sporze, aby sankcji nie nakładać. Z kolei przedsiębiorcy, którym skarbówka taką sankcję wymierzyła i którą zapłacili, wyrok TSUE otwiera drzwi do wznowienia postępowania i wnioskowania o zwrot zapłaconych pieniędzy.

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Oczywiście wyrok TS UE powinien być też sygnałem dla resortu finansów do zmiany przepisów o VAT w tym zakresie.

Całe orzeczenie TSUE jest tu: CURIA – Dokumenty (europa.eu)

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Koronawirus. Ułatwienia dla firm realizujących „miękkie” projekty

Jest pakiet rekomendacji, które mają pomóc m.in. firmom realizującym projekty współfinansowane z dotacji z ...

Ulga podatkowa na robotyzację

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację, niezależnie od ...

Zrównoważony rozwój – warsztaty dla MŚP

Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą skorzystać z bezpłatnych warsztatów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Cykl organizuje ...

Nowy JPK_VAT ruszy w październiku

Od 1 października 2020 r. wszyscy przedsiębiorcy będą zobligowani do stosowania nowego JPK_VAT. To ...

Krótsze terminy na składanie PIT za 2019 r.

Dopiero od 15 lutego podatnicy mogą składać zeznania PIT za 2019 rok. Ostatni dzień ...

Koronawirus. Dla kogo postojowe? Minister wyjaśnia

Co oznacza przestój w biznesie? Kiedy z postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy? I czy przysługuje ...