Nabywca nie może żądać faktury zbiorczej

Adobe Stock

Przepisy pozwalają na wystawianie faktur zbiorczych. Ale tylko sprzedawcy. Dlatego nabywca nie może domagać się wystawienia takiej faktury.

Wystawianie faktur zbiorczych nie jest niczym nadzwyczajnym. To powszechnie stosowana praktyka, zwłaszcza przy znacznej liczbie transakcji przeprowadzanych między kontrahentami. Pojawiają się tu jednak pewne wątpliwości, a mianowicie czy nabywca powinien zażądać wystawienia faktury zbiorczej od sprzedawcy, aby ją otrzymać.

Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Oczywiście nabywca z żądaniem wystąpić może, ale to nie ono będzie zobowiązywało sprzedawcę do wystawienia zbiorczej faktury. Taki obowiązek wynika wprost z przepisów. Zacznijmy jednak od przypomnienia kilku zasad.

Fakturę trzeba wystawić w terminie

Sprzedaż towaru lub usługi musi zostać udokumentowana. W transakcjach między przedsiębiorcami zawsze będzie to faktura VAT. Dokument ten trzeba wystawić w ściśle określonym terminie. Nie ma tu żadnej dowolności.

Zgodnie z ogólną zasadą, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (z pewnymi wyjątkami). Reguła ta dotyczy również faktur, na których uwzględniona została więcej niż jedna transakcja, przeprowadzona w danym miesiącu z kontrahentem, a więc dotyczy to także faktur zbiorczych.

Sprzedaż B2B zawsze z fakturą

Kto dostanie fakturę? Przedsiębiorcy muszą wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Jeśli zatem podatnik wie, że sprzedaż jest dokonywana na rzecz przedsiębiorcy, ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej tę sprzedaż. Obowiązek ten jest niezależny od tego czy dana sprzedaż była zaewidencjonowana w kasie rejestrującej czy nie.

I znów wracamy do pytania postanowionego na początku: co w przypadku, gdy przedsiębiorca zażąda od sprzedawcy wystawienia faktury zbiorczej? Pytanie słuszne, bo przepisy przewidują opcję wystawienia faktury na żądanie. Jednak fakturę wystawia się na żądanie, jeśli zgłasza je podatnik nabywający towary lub usługi zwolnione z podatku lub osoba niebędąca podatnikiem VAT (czyli osoba fizyczna nieprowadząca firmy).

Konkludując: gdy mamy klienta – będącego podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą, który zgłasza żądanie wystawienia faktury zbiorczej, obowiązek jej wystawienia nie wynika z tego żądania, a wprost z ustawy o VAT.

Przedsiębiorcy zawierają umowy

Praktyka gospodarcza wskazuje, że w przypadkach, gdy w danym okresie rozliczeniowym, np. w miesiącu przeprowadzanych jest wiele transakcji, dla ułatwienia rozliczeń, przedsiębiorcy umawiają się na wystawianie faktur zbiorczych, obejmujących ten okres, np. miesiąc. Przy takich warunkach umowy przedsiębiorca wystawiający faktury przyjmuje do realizacji taki sposób fakturowania sprzedaży, co nie jest sprzeczne z ustawą o VAT, gdyż wówczas na jednej fakturze zostaną zawarte wszystkie transakcje przeprowadzone w danym okresie (np. w ciągu miesiąca kalendarzowego).

Sam sposób wystawienia faktury zbiorczej (tj. że będzie to faktura zbiorcza dokumentująca całą sprzedaż z danego miesiąca, a nie pojedyncze faktury do każdej sprzedaży) może być przedmiotem uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Podobne podejście do wystawiania faktur zbiorczych prezentuje skarbówka – patrz interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 lipca 2019 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.227.2019.1.MŁ.

Podstawa prawna:
Art. 106a-106b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Pracownik z Ukrainy musi otrzymać PIT-11

Jeśli pracownik z Ukrainy jest zatrudniony w Polsce na umowę o pracę i przebywa ...

Kolejne miliony na projekty badawczo-rozwojowe firm na Mazowszu

31 października rusza konkurs na dotacje kierowany do przedsiębiorców, którzy mają już doświadczenie w ...

200 mln zł na innowacje w stoczniach

Jeszcze tylko przez trzy tygodnie przedsiębiorcy i ich konsorcja zainteresowane dotacjami na innowacje w ...

Kolejny opolski Startup Mixer szykuje się do startu

Jak mówią organizatorzy, największe wydarzenie startupowe na Opolszczyźnie, ruszy 26 września. Narodowe Centrum Polskiej ...

Kujawsko-pomorskie wspiera eksporterów

Rusza regionalne wsparcie na rozpoczęcie i rozwój eksportu w woj. kujawsko-pomorskim. Pomoc mogą otrzymać ...

Zielona Księga na temat fundacji rodzinnej tuż, tuż

Jeszcze we wrześniu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikuje tzw. Zieloną Księgę nt. fundacji rodzinnej ...