Są szczegółowe wytyczne jak korzystać z ulgi IP Box

Fotorzepa, Marta Bogacz

Z preferencji IP Box mogą korzystać podatnicy PIT oraz CIT prowadzący działalność, która kwalifikuje się jako badawczo-rozwojowa, którzy osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej objętych patentem lub innym prawem ochronnym.

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy uzyskujący dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez siebie praw własności intelektualnej (tzw. Innovation Box) mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku wynoszącej 5 proc. Ta stawka ma zastosowanie do dochodów z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub gdy posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego m.in. przez patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

W przepisach dochody, które można objąć preferencją, określane są mianem „kwalifikowane prawa własności intelektualnej”, stąd skrót ulgi IP Box od ang. qualified intellectual property, oraz skrót kwalifikowane IP dla określenia objętych ulgą praw. Z ulgi skorzystają również ci podatnicy, którzy kupili kwalifikowane prawa własności intelektualnej. Jednak, aby było to możliwe, podatnik musi następnie ponieść koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa. Samo nabycie to za mało.

Własność nie jest wymagana

W połowie lipca resort finansów opublikował bardzo szczegółowe objaśnienia dotyczące tego, jak z ulgi IP Box korzystać. Dokument ma 86 stron. Z pisma tego wynika, że z preferencji skorzystają podatnicy, którzy przyczyniają się twórczo do powstania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej poprzez jego wytworzenie, rozwiniecie lub ulepszenie.

Aby w rozliczeniach z fiskusem zastosować 5-proc. stawkę podatku wystarczy, aby podatnik był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z kwalifikowanego prawa na podstawie umowy licencyjnej. Nie jest konieczne, aby podmiot korzystający z preferencji był właścicielem tych praw.

Ważne: Utrata ochrony może nastąpić na skutek wygaśnięcia lub unieważnienia prawa własności intelektualnej. Wygaśniecie kwalifikowanego IP skutkuje utratą prawa do preferencyjnego 5 proc. opodatkowania zgodnie z przepisami o IP Box.

Ważne są prace badawczo-rozwojowe

Z preferencyjnej stawki podatkowej skorzystają podatnicy, którzy wytworzą, rozwiną lub ulepszą kwalifikowane prawo własności intelektualnej w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Przepisy nie zobowiązują podatnika przy korzystaniu z tej preferencji do tego, aby wykonanie wskazanych czynności przełożyło się na wzrost dochodów.

Nie ma więc znaczenia, jaki wpływ na rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego IP ma dochodowość tego prawa własności intelektualnej. Jednak patrząc racjonalnie na prowadzenie firmy i ponoszenie wydatków m.in. na prawo własności intelektualnej, przedsiębiorcy robią to po to, aby zwiększyć uzyskiwane dochody.

IP Box jest możliwa tylko i wyłącznie przy działalności mającej charakter badawczo-rozwojowy. W jej ramach podatnik tworzy, rozwija lub ulepsza IP.

Tworząc przedmiot ochrony trzeba wykreować IP od podstaw. Rozwijając lub ulepszając przedmiot ochrony chodzi o jego rozbudowanie, poszerzenie zakresu funkcjonalnego albo użyteczności już istniejącego kwalifikowanego IP, niezależnie od tego, czy podatnik uzyskał dodatkową ochronę na to rozwiniecie lub ulepszenie.

Ważne jest też to, że prowadzone przez podatnika prace badawczo-rozwojowe muszą mieć charakter twórczy. Ich efektem muszą być więc rozwiązania oryginalne, a nie odtwórcze. Prace badawczo-rozwoje muszą być prowadzone w sposób systematyczny, nie ciągły. Zatem przerwa w tym obszarze, nie pozbawi podatnika preferencji.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z 5 proc. stawki podatku w związku z IP Box powinni także pamiętać, że wykonywane prace powinny mieć na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań. Osoby zarządzające projektem badawczo-rozwojowym powinny więc zlokalizować i zidentyfikować zasoby wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych.

Ministerstwo Finansów przypomina, że „zwiększenie zasobów wiedzy” odnosi się̨ przede wszystkim do prowadzenia badań naukowych, natomiast „wykorzystanie już istniejącej lub zwiększonej wiedzy do tworzenia nowych zastosowań” dotyczy prac rozwojowych.

Działalność badawczo-rozwojowa, czyli jaka:

– działalność innowacyjna obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe
– realizowane prace mają charakter twórczy,
– prace w tym zakresie prowadzone są̨ w systematyczny sposób,
– wykonywane prace mają na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań.

Podstawa prawna:
Art. 30ca i art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.).
Art. 24d i art. 24e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Eksport żywności i napojów do Chin

Decydując się na eksport żywności do Chin trzeba być świadomym, że kraj ten ma ...

Zakup sprzętu za środki z dotacji można ująć w kosztach

Przedsiębiorca, który sfinansuje zakup komputera, drukarki i mebli do firmy dotacją z urzędu pracy, ...

Ponad połowa firm doświadczyła w ostatnim roku naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego

Cyberbezpieczeństwo jak BHP

Hakerzy coraz częściej atakują za pomocą portali społecznościowych. Ich ofiarą mogą paść zarówno osoby ...

Fintechy stają się MIP-ami

KNF wydaje coraz więcej licencji na działanie tzw. małej instytucji płatniczej (MIP). Do końca ...

Koniec wsparcia Windows 7 lada dzień. Hakerzy zacierają ręce

Po dziesięciu latach Microsoft kończy ze wsparciem Windows 7. Od 15 stycznia 2020 r. ...

Jak rząd podzieli 100 mld zł dla przedsiębiorstw: firmy duże

W ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa polskie władze zapowiedziały przekazanie firmom 100 mld ...