Trzeba zawiadomić o lokalnej dokumentacji cen transferowych

Adobe Stock

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się tylko elektronicznie, za pośrednictwem ePUAP. Potwierdza to również minister finansów w opublikowanych objaśnieniach.

Obowiązek składania oświadczenia wystąpi w zakresie transakcji kontrolowanych, zawieranych w roku podatkowym (dla ustawy o PIT) lub w roku obrotowym (dla ustawy o CIT) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. (z pewnymi wyjątkami).

Przedsiębiorcy nie mają możliwości składania oświadczeń w wersji papierowej. Możliwe jest tylko i wyłącznie wysłanie dokumentów w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ordynacji podatkowej.

Oświadczenie podmiotu powiązanego o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. W tym celu trzeba użyć usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” według aktualnego wzoru pisma ogólnego, udostępnionego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP, wybierając pole „Inne pismo” z listy rozwijanej.

Resort finansów w przygotowanych objaśnieniach przypomina podatnikom jakie elementy powinno zawierać oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Są to:

1. Dane podmiotu składającego oświadczenie:

• pełna nazwa / imię i nazwisko – dla oświadczeń składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
• numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
• adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych – adres zamieszkania,
• wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie.

2. Treść oświadczenia.

W treści oświadczenia przedsiębiorca musi podać za jaki okres jest to dokumentacja, a także jak przedstawiają się stosowane ceny transferowe i czy są one ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Tak przygotowany dokument musi być podpisany. Ma do tego uprawnienia kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Funkcję podaje się w treści oświadczenia (pisma ogólnego).

Oświadczenie podpisywane jest za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego. W praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, że oświadczenie musi podpisać więcej niż jedna osoba.

Przy składaniu oświadczenia za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP i pisma ogólnego możliwe jest złożenie podpisów na oświadczeniu przez więcej niż jedną osobę za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego.

Podstawa prawna:
Art. 11m ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865).
Art. 23y ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Po leasing do ARP

Okres umowy leasingu w ARP wynosi maksymalnie pięć lat. Minimalna opłata wstępna to 10 ...

W handlu z Włochami warto zabezpieczyć zapłatę

Długie terminy płatności to dla włoskich kontrahentów standard. Im dalej na południe kraju, tym ...

Zwrot w kierunku cyfrowym

14 sierpnia 2019 r. ruszył nabór wniosków w nowym konkursie organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości ...

Przedsiębiorcy mogą stracić 6 na 10 klientów

Aż 62 proc. Polaków płaci zbliżeniowo – wynika z badań Santander Bank Polska. Z ...

Nikt nie podpisze w UE umowy o wolnym handlu z Chinami

Chińczycy są bardziej zainteresowani ekspansją gospodarczą przez eksport niż importem żywności czy czegokolwiek innego ...

Nabywca nie może żądać faktury zbiorczej

Przepisy pozwalają na wystawianie faktur zbiorczych. Ale tylko sprzedawcy. Dlatego nabywca nie może domagać ...