Trzeba zawiadomić o lokalnej dokumentacji cen transferowych

Adobe Stock

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się tylko elektronicznie, za pośrednictwem ePUAP. Potwierdza to również minister finansów w opublikowanych objaśnieniach.

Obowiązek składania oświadczenia wystąpi w zakresie transakcji kontrolowanych, zawieranych w roku podatkowym (dla ustawy o PIT) lub w roku obrotowym (dla ustawy o CIT) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. (z pewnymi wyjątkami).

Przedsiębiorcy nie mają możliwości składania oświadczeń w wersji papierowej. Możliwe jest tylko i wyłącznie wysłanie dokumentów w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ordynacji podatkowej.

Oświadczenie podmiotu powiązanego o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. W tym celu trzeba użyć usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” według aktualnego wzoru pisma ogólnego, udostępnionego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP, wybierając pole „Inne pismo” z listy rozwijanej.

Resort finansów w przygotowanych objaśnieniach przypomina podatnikom jakie elementy powinno zawierać oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Są to:

1. Dane podmiotu składającego oświadczenie:

• pełna nazwa / imię i nazwisko – dla oświadczeń składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
• numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
• adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych – adres zamieszkania,
• wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie.

2. Treść oświadczenia.

W treści oświadczenia przedsiębiorca musi podać za jaki okres jest to dokumentacja, a także jak przedstawiają się stosowane ceny transferowe i czy są one ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Tak przygotowany dokument musi być podpisany. Ma do tego uprawnienia kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Funkcję podaje się w treści oświadczenia (pisma ogólnego).

Oświadczenie podpisywane jest za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego. W praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, że oświadczenie musi podpisać więcej niż jedna osoba.

Przy składaniu oświadczenia za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP i pisma ogólnego możliwe jest złożenie podpisów na oświadczeniu przez więcej niż jedną osobę za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego.

Podstawa prawna:
Art. 11m ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865).
Art. 23y ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Przychody - zapisy przychodów i kosztów.

Jak rozpoznać przychody z niezrealizowanych usług?

Przychody, które są udokumentowane fakturami, a usługi z nich wynikające mają odbyć się do ...

Start-up produkujący soki z nowym inwestorem

Sukces Natura Cold Press, producent i dystrybutor świeżych soków i diet na ich bazie, ...

ZFŚS – kiedy pracownik musi zapłacić podatek?

W marcu br. zmieniono zasady opodatkowania świadczeń, które pracownicy otrzymują z Zakładowego Funduszu Świadczeń ...

Polscy przedsiębiorcy podbijają rynki Bliskiego Wschodu

Polskie firmy, także te średnie i małe, coraz śmielej wchodzą na zamożne rynki takich ...

Sprzedaż żywności do Chin – krok po kroku. Część 2.

Chińskie prawo w zakresie procedury rejestracji żywności nadało szczególny status etykiecie znajdującej się na ...

Koronawirus to kolejna szansa dla branży fintech

Dzięki pracy w środowisku internetowym i automatyzacji kluczowych procesów fintechy są w stanie ograniczyć ...