Trzeba zawiadomić o lokalnej dokumentacji cen transferowych

Adobe Stock

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się tylko elektronicznie, za pośrednictwem ePUAP. Potwierdza to również minister finansów w opublikowanych objaśnieniach.

Obowiązek składania oświadczenia wystąpi w zakresie transakcji kontrolowanych, zawieranych w roku podatkowym (dla ustawy o PIT) lub w roku obrotowym (dla ustawy o CIT) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. (z pewnymi wyjątkami).

Przedsiębiorcy nie mają możliwości składania oświadczeń w wersji papierowej. Możliwe jest tylko i wyłącznie wysłanie dokumentów w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ordynacji podatkowej.

Oświadczenie podmiotu powiązanego o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. W tym celu trzeba użyć usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” według aktualnego wzoru pisma ogólnego, udostępnionego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP, wybierając pole „Inne pismo” z listy rozwijanej.

Resort finansów w przygotowanych objaśnieniach przypomina podatnikom jakie elementy powinno zawierać oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Są to:

1. Dane podmiotu składającego oświadczenie:

• pełna nazwa / imię i nazwisko – dla oświadczeń składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
• numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
• adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych – adres zamieszkania,
• wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie.

2. Treść oświadczenia.

W treści oświadczenia przedsiębiorca musi podać za jaki okres jest to dokumentacja, a także jak przedstawiają się stosowane ceny transferowe i czy są one ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Tak przygotowany dokument musi być podpisany. Ma do tego uprawnienia kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Funkcję podaje się w treści oświadczenia (pisma ogólnego).

Oświadczenie podpisywane jest za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego. W praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, że oświadczenie musi podpisać więcej niż jedna osoba.

Przy składaniu oświadczenia za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP i pisma ogólnego możliwe jest złożenie podpisów na oświadczeniu przez więcej niż jedną osobę za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego.

Podstawa prawna:
Art. 11m ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865).
Art. 23y ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Jak pokonać problemy kadrowe w małej firmie

Już dwie trzecie mikro, małych i średnich firm obawia się pogorszenia swojej sytuacji z ...

Polski startup BIMproQr z sukcesem w Singapurze

Lubelski startup BIMproQr wszedł do półfinału konkursu The 2019 China-ASEAN New Smart City Innovation ...

Można już składać WIS-W

Od początku listopada można składać wnioski o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Ale uwaga. ...

Kujawsko-pomorskie wspiera eksporterów

Rusza regionalne wsparcie na rozpoczęcie i rozwój eksportu w woj. kujawsko-pomorskim. Pomoc mogą otrzymać ...

Rząd chce zwiększyć płacę minimalną o 200 zł

Resort rodziny i pracy proponuje, by wynagrodzenie minimalne wynosiło w 2020 r. 2450 zł ...

5 najczęstszych błędów w promocji polskiej żywności w Chinach

Tylko w ostatnich dziesięciu latach setki polskich firm wzięły udział w dziesiątkach wystaw handlowych ...