JPK_VAT zastąpi dzisiejsze deklaracje

Źródło: Adobe Stock

Od 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy zamiast deklaracji miesięcznych VAT-7 i kwartalnych VAT-7K będą przesyłać do skarbówki elektroniczny JPK_VAT.

Zmiany te wprowadza ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z zawartymi w niej przepisami, podatnicy będą zobowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej. Ta ewidencja wraz z deklaracją podatkową będzie następnie przesyłana w formie JPK_VAT do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pierwsze rozliczenie w tej formie wpłynie do urzędu skarbowego za marzec 2020 r. i za I kwartał 2020 r. Początkowo zmiany w tym obszarze miały wejść w życie z początkiem 2020 r., ale na etapie prac parlamentarnych zdecydowano o przesunięciu tej daty o 4 miesiące.

Zmiany w tym zakresie to kolejny z etapów uszczelniania systemu VAT, walki z nadużyciami podatkowymi oraz wystawianiem pustych faktur, a także wyłudzeniami podatku – argumentowało Ministerstwo Finansów (MF) w uzasadnieniu do projektu tych zmian.

Przedstawiciele MF podkreślali również, że dzięki temu rozliczenia VAT będą prostsze. Faktycznie zostaną uproszczone. Poza deklaracjami VAT-7 i VAT-7K podatnicy nie będą musieli już składać załączników: VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT. Zamiast nich w nowym JPK_VAT zaznaczą odpowiednie pola.

Nowy JPK_VAT obejmie dzisiejsze deklaracje VAT i ewidencję VAT. Do urzędu skarbowego przedsiębiorca drogą elektroniczną wyśle jeden dokument. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie co miesiąc do skarbówki wyślą ewidencję VAT. Raz na kwartał wyślą JPK_VAT w nowej formie.

Wśród uproszczeń można także wymienić likwidację obowiązku składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (VAT-27). Informacje zawarte w VAT-27 znajdą się w nowym JPK_VAT.

Przedsiębiorcy będą musieli być bardzo uważani przy wypełnianiu nowego JPK_VAT. Wszystko po to, aby podawane dane były rzetelne i poprawne i nie utrudniały analizy organom podatkowym. W przepisach przewidziano sankcje za pomyłki w postaci kar administracyjnych. Naczelnik urzędu skarbowego za każdy błąd będzie mógł ukarać podatnika nawet karą w wysokości 500 zł.

Ważne daty
Od 1 kwietnia 2020 r. nowy JPK_VAT złożą obowiązkowo tylko duże przedsiębiorstwa. Pozostali podatnicy zostaną nim objęci od 1 lipca 2020 r.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Mazowieccy przedsiębiorcy mogą zaprezentować się w eksportowym katalogu

Samorząd województwa mazowieckiego przygotowuje pierwszy mazowiecki katalog produktów eksportowych. Firmy z Mazowsza mają czas ...

Sztuka zarządzania wartością produktu eksportowego

Wiele polskich firm swoim produktem lub usługą na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych, ...

Koronawirus. Obowiązki pracodawcy i BHP podczas pandemii

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych ...

Polski eksport do USA rośnie.

Rynek amerykański kusi polskie przedsiębiorstwa

Polski eksport do USA ostatnio rośnie. Coraz więcej firm interesuje się też rynkami Kanady ...

Branża rolno-spożywcza oczekuje tarczy proeksportowej

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora rolnego oraz rolno-spożywczego mają konkretne oczekiwania w ...

Jak wybrać miejsce do inwestowania w Chinach?

Najczęstszym błędem popełnianym przez polskie firmy, które chcą wejść na chiński rynek jest niedostrzeganie ...