Znamy limity podatkowe na przyszły rok

Adobe Stock

Limity podatkowe określone w przepisach w euro należy przeliczyć po kursie z pierwszego roboczego dnia października. Po takiej kalkulacji stosuje się je od początku kolejnego roku. Limity, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. wzrosną w porównaniu z tymi obowiązującymi teraz.

Do przeprowadzenia stosowanych wyliczeń stosuje się kurs ogłaszany przez NBP. Kurs euro 1 października 2019 r. wyniósł 4,3734 zł. Ma on znaczenie dla rozliczeń w VAT, PIT oraz CIT. Uwzględnia się go także do określenia limitu przychodów, po przekroczeniu których konieczne jest stosowanie pełnej rachunkowości.

Mały podatnik w limicie przychodów

Przepisy podatkowe przewidują instytucję małego podatnika. Przy tym przedsiębiorca spełniający tę definicję ma prawo do pewnych preferencji. Np. kasowego rozliczania VAT czy stosowania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

CZYTAJ TAKŻE:Nie każda praca twórcza z 50-proc. kosztami

W przepisach ustaw o podatkach dochodowych (i PIT i CIT) określono, że małym podatnikiem jest ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. A w przypadku przedsiębiorstwa – w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

Z kolei zgodnie z regulacjami ustawy o VAT za małego podatnika uważany jest następujący podatnik VAT. 1. Taki, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. 2. Lub też taki prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu. Jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro, zarówno na potrzeby podatków dochodowych, jak i VAT, dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W konsekwencji równowartość 1 200 000 euro wynosi 5 248 080 zł (1 200 000 euro x 4,3734 zł). Po zaokrągleniu będzie to 5 248 000 zł. I dokładnie tyle wyniesie limit przychodów małych podatników od 2020 roku. Obecnie jest to 5 135 000 zł.

Kwota 45 000 euro po przeliczeniu na złote wyniesie od 2020 roku 196 803 zł. Po zaokrągleniu do 1000 zł limit ten będzie wynosił 197 000 zł. Obecnie to 193 000 zł.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Jak już wspomnieliśmy, mali podatnicy mają prawo do preferencji w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej (z pewnymi zastrzeżeniami) oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji. Jednak z wyłączeniem samochodów osobowych.

CZYTAJ TAKŻE:Sprawdź, jaki rachunek zgłosiłeś skarbówce

A dotyczy to roku podatkowego, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Po przeliczeniu tego limitu na złote otrzymujemy 219 000 zł. To limit, który będzie obowiązywał od 2020 roku. Teraz limit ten wynosi 214 000 zł.

Firmy na ryczałcie też z limitem

Kurs euro z pierwszego dnia roboczego października jest też ważny dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Bowiem zgodnie z przepisami, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym dany rok podatkowy uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro. Lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki nie przekroczyła 250 000 euro.

Po dokonaniu stosowanych przeliczeń, limit dla ryczałtowców od przyszłego roku będzie wynosił 1 093 350 zł.

Rachunkowość pełna czy uproszona

Kurs ogłoszony przez NBP 1 października 2019 r. ma także znaczenie dla limitu przychodów, po przekroczeniu których obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości.

Otóż pełną księgowość muszą prowadzić podatnicy, których przychody przekraczają 2 000 000 euro. A limit ten w złotych wynosić będzie od przyszłego roku 8 746 800 zł.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Koronawirus. Jak usprawnić pomoc dla MŚP

Tak jak w Wielkiej Brytanii i USA, tak u nas sektor fintech powinien być ...

TikTok to dobre miejsce dla reklamy wyrobów małych firm.

TikTok – które branże małego biznesu się reklamują?

Najpopularniejsza jest branża kosmetyczna, z łączną liczbą 61 792 300 polubień w analizowanych filmach. ...

Samoizolacja za zgodą pracodawcy.

Czy pracownik może sam zdecydować o samoizolacji?

Często pracodawcy i pracownicy mają dylemat, co zrobić w sytuacji, gdy pracownik miał kontakt ...

Co jeśli mienie powierzone pracownikowi ulegnie uszkodzeniu?

Odpowiedzialność pracownika za mienie firmy

Co de facto oznacza odpowiedzialność pracownika za nieumyślne uszkodzenie powierzonego mienia? Prawnik wyjaśnia. Pytanie: ...

Firmy handlowe są teraz w trudnej sytuacji.

Firmy handlowe bardzo źle znoszą kryzys

Zgodnie z opublikowanym w lutym raportem br. firmy doradczej MGW CCG, ponad jedna piąta ...

Spotkanie nauki i biznesu w Puławach

8 października w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się I Forum Dialogu Polski Wschodniej Innowacje ...