Przedsiębiorcy zyskali czas na wybór sposobu rozliczeń z fiskusem

adobe stock

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają więcej czasu na wybór formy opodatkowania. Decyzję trzeba podjąć między skalą PIT, 19-proc. stawką liniową, a formami zryczałtowanymi. MF właśnie przypomina o obowiązujących w tym zakresie zasadach.

Ministerstwo Finansów (MF) wydało w tej sprawie objaśnienia. Dotyczą one m.in. wyboru formy opodatkowania, opłacania zaliczek, wyboru roku podatkowego czy ustalania różnic kursowych. W dokumencie MF położyło główny nacisk na terminy, o których przedsiębiorcy nie mogą zapomnieć.

PIT od firmy można opłacać w różnej formie

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru sposobu opodatkowania przychodów z prowadzonej firmy spośród kilku opcji. Podstawową formą jest skala PIT. Inną jest 19-proc. stawka liniowa. Są też formy zryczałtowane. To ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź karta podatkowa.

Poczynając od 1 stycznia 2019 r. wydłużone zostały terminy na wybranie formy opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów z działalności gospodarczej osiąganych przez osoby fizyczne.

Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania czas jest do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód. Albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Termin ten obowiązuje zarówno podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, jak i kontynuujących prowadzenie biznesu.

CZYTAJ TAKŻE:Znamy limity podatkowe na przyszły rok

Istotną zmianą jest także umożliwienie podatnikowi dokonania zmiany decyzji o wyborze, przed upływem ustawowego terminu.

Trzeba też pamiętać, że wniosek o zastosowanie karty podatkowej, tak jak do tej pory, podatnik powinien złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. A jeżeli rozpoczyna prowadzenie firmy w trakcie roku – przed jej rozpoczęciem.

Data 20 stycznia jest też ważna dla podatników opłacających PIT w formie karty podatkowej. Jeżeli do tego dnia podatnik nie zgłosił likwidacji działalności, nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu albo 19-proc. stawki podatku albo nie zawiadomił w formie pisemnej urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania w formie karty, fiskus przyjmuje, że nadal dochody z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowane są w tej formie.

Zaliczki w kasie fiskalnej

Ministerstwo Finansów w swoich objaśnieniach przypomniało również, że ustawy o podatkach dochodowych – PIT i CIT – wskazują, że w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o VAT, za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty.

CZYTAJ TAKŻE:Zmienią się druki PIT, CIT i VAT

W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik musi stosować go przez cały rok podatkowy. Od 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o dokonanym wyborze.

Podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób. W sytuacji, gdy podatnik wybrał ustalanie daty powstania przychodów według metody kasowej i stosował ten sposób przez cały rok podatkowy, nie traci prawa do tego sposobu, jeżeli nie poinformował o tym w zeznaniu rocznym.

Różnice kursowe do ustalenia

Kolejny punkt ministerialnych wyjaśnień dotyczy wyboru sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości. Jak przypomina MF, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości.

Od 1 stycznia 2019 r. nie ma już obowiązku odrębnego zawiadamiania urzędu o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Oraz o rezygnacji z tego sposobu, które to zawiadomienia warunkowały odpowiednio możliwość stosowania tego sposobu oraz zaprzestanie jego stosowania.

Podatnicy, którzy wybrali ustalanie różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, informują o dokonanym wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli stosowanie tej metody. Natomiast informację o rezygnacji ze stosowania ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości podatnicy zamieszczają w zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy, w którym stosowali tę metodę.

Zaliczki do zapłaty

Podatnicy mogą wybrać sposób opłacania zaliczek. Wpłaty na konto skarbówki mogą wpływać raz w miesiącu bądź raz na kwartał. Od początku 2019 r. nie trzeba już o tym fakcie zawiadamiać urzędników.

Przy zaliczkach wpłacanych kwartalnie albo w formie uproszczonej, podatnicy informują o wyborze wpłacania zaliczek w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób wpłacania zaliczek. Jeśli z tej formy podatnik zrezygnuje, urzędnik nie musi już otrzymywać w tej sprawie pisma.

CZYTAJ TAKŻE:Od 1 października stawka PIT w dół

Podobnie jest w przypadku opłacania kwartalnie ryczałtu, podatnicy informują o wyborze opłacania ryczałtu w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób. Podatnicy ci nie mają już obowiązku zawiadomienia o rezygnacji z tej formy.

Księgi rachunkowe dobrowolne

MF przypomina też, że ustawa o PIT nakłada na podatników prowadzących działalność gospodarczą obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku wyniosły co najmniej 2 mln euro. Ustawa pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych również podatnikom, których przychody były niższe od tego limitu.

Od początku 2019 r. nie trzeba już o tym zawiadamiać urzędu. Podatnik, który zdecydował się na prowadzenie ksiąg rachunkowych, pomimo że jego przychody w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęły co najmniej 2 mln euro, informuje o prowadzeniu tych ksiąg w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym je prowadził.

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy

Dokument MF kończy informacja o wyborze roku podatkowego, innego niż kalendarzowy. Podatnicy mogą bowiem zdecydować, że ich rokiem podatkowym jest okres od lipca do lipca. O takim wyborze też nie trzeba już informować w odrębnym piśmie. Wystarczy zrobić to w zeznaniu składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy CIT, informują o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym uzyskały status podatnika.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

5 najczęstszych błędów w promocji polskiej żywności w Chinach

Tylko w ostatnich dziesięciu latach setki polskich firm wzięły udział w dziesiątkach wystaw handlowych ...

Granty na umiędzynarodowienie śląskiego biznesu

Do końca lipca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa śląskiego mogą składać wnioski ...

Samozatrudniony rozliczy się jak przedsiębiorca

Fiskus zgadza się, że osoba, która przechodzi z etatu na działalność gospodarczą, może rozliczać ...

Ulga podatkowa na robotyzację

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację, niezależnie od ...

Ile można dorobić na emeryturze? ZUS podał nowe dane

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny mogą dorabiać na emeryturze bez ograniczeń. Nie muszą martwić ...

Kontrola jakości żywności do zmiany.

Kontrola jakości żywności po nowemu. Czego się dowiemy?

Rząd przygotował zmiany w zakresie kontroli jakości żywności. Będzie uregulowana kontrola sprzedaży żywności przez ...