Można już składać WIS-W

Od początku listopada można składać wnioski o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Ale uwaga. Mogą one dotyczyć wyłącznie stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

Co zatem robić przez 5 miesięcy? W okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., w zakresie stawek VAT obowiązujących do 31 marca 2020 r. będzie można wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego, wydawaną zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Jeśli jednak przedsiębiorca chciałby już dziś poprosić o WIS, minister finansów opublikował w tym zakresie specjalne rozporządzenie określające wzór wniosku o wydanie WIS (Dz.U. z 2019 r. poz. 2109). Druk wniosku został oznaczony jako WIS-W. Z kolei załącznik do niego to WIS-W/A.

Wniosek ma 8 części

Sam wniosek składa się z 8 części – A-H. Jego wypełnienie należy rozpocząć od określenia celu składania wniosku. Do wyboru są dwa warianty: złożenie wniosku lub jego uzupełnienie. Następnie trzeba podać dane identyfikujące podatnika. Kolejna część to wskazanie statusu podatnika. Następnie podajemy dane adresowe. Jeśli w imieniu podatnika występuje pełnomocnik, jego dane podajemy w części C wniosku.

CZYTAJ TAKŻE:Zmienią się druki PIT, CIT i VAT

Cześć czwarta – D dotyczy zakresu wniosku. Tu podatnik musi określić czy wniosek dotyczy towaru, usługi czy może obu elementów. Następnie trzeba określić liczbę towarów lub usług, których dotyczy wniosek i wskazać klasyfikację, według której mają być zaklasyfikowane towary bądź usługi.

Mogą to być: Nomenklatura Scalona (CN), Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Podatnik może również w poz. 55 części D wniosku podać proponowaną przez siebie klasyfikację, jednak wypełnienie tej rubryki nie jest obowiązkowe. W poz. 56 podatnik podaje podstawę prawną, a w poz. 57 opisuje szczegółowo towar bądź usługę, będące przedmiotem wniosku.

Załączniki, opłaty i oświadczenia

Następnie podatnik wskazuje na informacje o załącznikach dołączanych do wniosku. Do wniosku można bowiem dołączyć np. fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta i inne.

Cześć D3 wniosku poświęcona jest danym dotyczącym Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT), Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) i interpretacji indywidualnej dla zakresu objętego wnioskiem. Jednak wypełnienie tej części nie jest obowiązkowe.

Część E poświęcona jest opłacie za wniosek. Trzeba tu podać: wysokość opłaty, jeśli dołączamy dowód zapłaty zaznaczamy to we wniosku, wskazujemy też formę do zwrotu opłaty, jeśli okazałoby się, ze jest nienależna i podajemy dane banku.

Jeśli do WIS-W podatnik dołączy załącznik WIS-W/A, taką informację trzeba podać w części F druku.

W części G zawarto formułę oświadczenia: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu z łożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego”. Takie oświadczenie i wniosek podatnik kończy złożeniem swojego podpisu.

CZYTAJ TAKŻE:Stawki VAT po nowemu i z opcją sprawdzenia

Ważne: Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłata naliczana jest od każdego towaru bądź usługi, która ma być analizowana przez organy podatkowe. Jeśli zatem wniosek dotyczy np. 3 towarów opłata wyniesie 120 zł (3 x 40 zł).

Załącznik ma trzy części

Jeśli sam wniosek WIS-W nie wystarczy podatnikowi do opisania towaru/usługi będących przedmiotem wniosku ma do dyspozycji załącznik WIS-W/A. Ten składa się z trzech części – A-C. W nim również trzeba wskazać dane podatnika i pełnomocnika, jeśli ten występuje.

Największa część załącznika poświęcona jest na podanie informacji uzupełniających sam wniosek. Podatnik ma prawo dołączyć do wniosku kilka załączników, jeśli wniosek dotyczy np. wielu towarów bądź usług. Wówczas załączniki trzeba numerować, a w samym wniosku WIS-W podać liczbę dołączanych załączników.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Targi Gitex 2019 w Dubaju czekają na polskie firmy

Rodzimi przedsiębiorcy z branży ICT mogą skorzystać z promocji na stoisku zorganizowanym przez Polską ...

Sztuczna inteligencja w służbie przedsiębiorcom

Widać wyraźny związek pomiędzy inwestycjami przedsiębiorstw w nowe technologie a ich wynikami finansowymi. To ...

Firma oddała za leczenie, skarbówka weźmie daninę

Pracodawca, który zwraca byłemu pracownikowi wydatki na lekarzy, musi naliczyć mu przychód.

Grube ryby z Polski inwestują miliony w europejskie startupy

Fundusz bValue uruchamia swój trzeci fundusz o kapitalizacji 52 mln zł – dowiedziała się ...

Bony na innowacje mogą ułatwić życie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowała się w realizację programu „Dostępność Plus”. Aktualnie trwają dwa ...

Milion na zielone innowacje

Trwa konkurs Greennovations. Jego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska dla ...