Zapłacona kara nie będzie kosztem podatkowym

Przedsiębiorca nie pomniejszy przychodów o kwotę kary finansowej za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Ustawa o PIT wyłącza wprost tego typu wydatki z kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik prowadzi biuro turystyczne. Zawarł umowę najmu lokalu w centrum handlowym. Zmieniły się jednak jego plany zawodowe i postanowił wcześniej rozwiązać umowę. Wynajmujący zgodnie z zapisem w umowie obciążył przedsiębiorcę karą finansową. Stanowi ona wielokrotność czynszu powiększoną o podatek od towarów i usług.

Za porozumieniem stron umowa została rozwiązana. Wynajmujący wystawił fakturę, stanowiącą wielokrotność czynszu, do której doliczył VAT. Pojawiła się więc wątpliwość, czy ta faktura będzie mogła być przez podatnika ujęta w kosztach uzyskania przychodów.

Wydatek trzeba ponieść…

Przepisy podatkowe (art. 22 ustawy o PIT) przewidują, że aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

– poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu, lub mieć na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,

– wydatek nie może znajdować się w katalogu włączeń z kosztów,

– wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

CZYTAJ TAKŻE: Już wiadomo, jak ustalać dochód zwolniony z podatku

Co ważne, to podatnik musi wykazać, że poniósł koszt celowy i zasadny z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności. Decydując się na poniesienie określonych wydatków musi sam ocenić, czy wydatki, które poniósł, mają na celu uzyskanie przychodu albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. A następnie podjąć decyzję o ich ewentualnym zakwalifikowaniu do kosztów podatkowych.

… ale może być on wyłączony z kosztów

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie poniesione wydatki w firmie pomniejszą przychód. Ustawodawca postanowił bowiem niektóre wydatki wyłączyć z takiej możliwości. Katalog tych włączeń znajduje się w art. 23 ustawy o PIT.

Zgodnie z ust. 1 pkt 19 tego artykułu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonywanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonywanych robót i usług.

Oznacza to, że kary umowne i odszkodowania, które są następstwem niewykonania umowy bądź odstąpienia od niej nie stanowią kosztów uzyskania przychodu m.in. ze względu na brak przesłanki działania w celu osiągnięcia przychodu (zabezpieczenia lub zachowania jego źródeł).

CZYTAJ TAKŻE: Wydatek na kurtkę motocyklową można zaliczyć do kosztów

W konsekwencji wydatki z tytułu odstąpienia od umowy najmu poniesione przez przedsiębiorcę – w opisanym przypadku – nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

Takie stanowisko zaprezentował również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji z 31 października 2019 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.382.2019.3.RK). Organ podatkowy dodatkowo podkreślił, że w obrocie gospodarczym występują przypadki, w których strona zmuszona jest odstąpić od umowy, aby zapobiec stracie mogącej wyniknąć z jej wykonania, ale jest to ryzyko związane z podejmowanymi przedsięwzięciami gospodarczymi i ryzyka tego nie można przenosić, przy użyciu przepisów podatkowych, na Skarb Państwa.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Jak zatrudnić prezesa na Białorusi

Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani działalnością gospodarczą na Białorusi. Jak wyglądają wybrane aspekty prowadzenia biznesu ...

Biznes otwiera się na osoby niepełnosprawne

Szukając rezerw kadrowych, pracodawcy, w tym duże znane firmy, coraz częściej sięgają po kandydatów ...

AI Challenge dla wszystkich, także MŚP

Ruszyła inicjatywa AI Challenge. Ma ona przybliżać Polakom temat sztucznej inteligencji. Pomysłodawca, Fundacja Digital ...

Polska traci miliardy złotych. Ten proceder uderza nawet w leki

Podrabiane kosmetyki, odzież, elektronika czy leki biją w naszą gospodarkę. Gdyby nie ten proceder, ...

Coraz mniej gotówki na e-zakupach

Już niemal co drugi klient banku w Polsce robi zakupy przez internet (45 proc.). ...

Działalność nierejestrowana a składki ZUS – ciągle są niejasności

Rzecznik MŚP dopytuje, jak interpretować przepisy, z których korzystają obecnie dziesiątki tysięcy startujących firm. ...