Jak fiskus widzi split payment

Rząd przygotował wsparcie dla przedsiębiorców
iStock by Getty

Split payment (mechanizm podzielonej płatności, MPP) w VAT w nowej formie obowiązuje od ponad dwóch miesięcy. Ministerstwo Finansów wydało właśnie objaśnienia dotyczące MPP. Są one uzupełnieniem do dokumentu z czerwca 2018 r.

Mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie dotyczące szczególnego sposobu dokonywania płatności przy wykorzystaniu rachunku VAT prowadzonego dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych prowadzonych przez banki lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z tytułu należności udokumentowanych wystawioną fakturą z wykazaną kwotą VAT.

Instytucja ta funkcjonuje w polskim systemie prawnym od 1 lipca 2018 r. W nowej formule działa od 1 listopada 2019 r.

Załącznik nr 15 i kwota na fakturze

Mechanizm ten może być stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT. Czyli do transakcji B2B. I wyłącznie w związku z zapłatą za fakturę, na której wykazano kwotę VAT.

Mechanizm podzielonej płatności to rozdzielenie zapłaty należności przelewem na dwie części. Tj.
– kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty VAT wykazanej na fakturze, która trafia na specjalny rachunek dostawcy, zwany rachunkiem VAT.
– oraz kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze, która jest przelewana na zasadach ogólnych lub jest rozliczana w inny sposób.

CZYTAJ TAKŻE: Nie płać składek ZUS mechanizmem split payment

Od listopada mechanizmowi podzielonej płatności podlega płatność za nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT udokumentowane fakturą o kwocie brutto wyższej niż 15 tys. zł. Zapłata w MPP spowoduje otrzymanie przez dostawcę/usługodawcę kwoty odpowiadającej kwocie VAT wykazanej na fakturze na specjalny rachunek VAT prowadzony dla jego rachunku rozliczeniowego.

Ważne oznaczenie faktury

Faktura dotycząca transakcji objętej obowiązkowym MPP musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. To informacja dla nabywcy, że dana faktura, z uwagi na przedmiot transakcji jak i kwotę, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Jeśli na fakturze tej adnotacji nie będzie, podatnik, który fakturę wystawił, otrzyma sankcję w wysokości 30 proc. kwoty VAT z tej faktury. Wystawca faktury uniknie kary, jeśli zapłata przez nabywcę zostanie zrealizowana zgodnie z MPP.

CZYTAJ TAKŻE: Faktura do paragonu na nowych zasadach

Jeżeli więc sprzedawca przez pomyłkę nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem, wówczas w interesie wystawcy faktury będzie poinformowanie nabywcy, że wystawił fakturę bez wymaganego oznaczenia, a także o obowiązku zapłaty przez nabywcę w MPP. Informację tę sprzedawca może przekazać nabywcy w dowolnej formie i w dowolny sposób, nawet przed wystawieniem faktury korygującej.

Trzeba jednak podkreślić, że sprzedawca tak czy inaczej ma obowiązek skorygowania faktury wystawionej wadliwie, czyli bez wymaganego oznaczenia. Fakturę może też poprawić nabywca notą korygującą.

Kary za brak MPP

Podatnicy, którzy mimo takiego obowiązku nie będą stosować mechanizmu podzielonej płatności, będą musieli liczyć się z sankcjami. Przewiduje je Kodeks karny skarbowy.

Za popełnienie tego czynu zabronionego grozi kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych. Natomiast w przypadkach mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

CZYTAJ TAKŻE: Serwis samochodowy bez split payment

Warto też pamiętać, że przedsiębiorcy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca faktury mimo obowiązku zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności została dokonana w inny sposób. Ta zasada ma zastosowanie od 1 stycznia 2020 r.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Mikroprzedsiębiorcy mają 5 mld zł długów

Ponad 7 na 10 zadłużonych firm, które trafiły do KRD, to osoby prowadzące jednoosobową ...

Zwolnienie z ZUS także przy nadpłacie składek

Przedsiębiorcy będą zwalniani ze składek na ubezpieczenia społeczne również w przypadku nadpłaty w ZUS. ...

Średnie firmy mogą już szykować wnioski o dotacje obrotowe z PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie je przyjmować od 15 czerwca do 31 lipca br. ...

E-commerce bardzo zyskał na pandemii.

E-commerce to kierunek dla biznesu. Wymusza go pandemia

Pandemia koronawirusa sprawiła, że niemal wszystkie sektory gospodarki nieoczekiwanie znalazły się w trudnej sytuacji. ...

PARP. Program Go to brand: klęska urodzaju

Do programu ułatwiającego zagraniczną ekspansję prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zgłosiło się 1400 ...

O 4 dni więcej na pokutę u fiskusa

Przedsiębiorca, który ureguluje płatność za fakturę na konto spoza białej listy VAT uniknie konsekwencji, ...