Zakup sprzętu za środki z dotacji można ująć w kosztach

AdobeStock

Przedsiębiorca, który sfinansuje zakup komputera, drukarki i mebli do firmy dotacją z urzędu pracy, będzie mógł takie wydatki uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu.

Podatnik zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczącą przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy (…)”. Chodziło o środki w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

CZYTAJ TAKŻE: Nie każdy zestaw będzie opodatkowany jedną stawką VAT

Zgodnie z umową, po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. od dnia wpisu do CEIDG, podatnik musiał wydatkować przyznaną kwotę  w terminie dwóch miesięcy. Czy jeśli za tę kwotę przedsiębiorca kupi sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarkę i wyposażenie biura (np. meble) to będzie mógł taki wydatek ująć w kosztach uzyskania przychodów swojej firmy?

Co fiskus rozumie przez koszty

Zacznijmy od przypomnienia, jak ustawa podatkowa definiuje koszty. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jednak z wyjątkiem tych wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. W artykule tym wymienione są wydatki, które nie będą mogły stanowić firmowych kosztów.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła.

CZYTAJ TAKŻE: Faktura do paragonu na nowych zasadach

WAŻNE. Warunkiem zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego między poniesionymi wydatkami a przychodami z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Oraz odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków.

Przepisy podatkowe nie zabraniają, aby podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup składników majątku o wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł, niezaliczonych do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, a które zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z urzędu pracy. Warunkiem jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego między poniesionymi wydatkami a przychodami z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Koszty a preferencje podatkowe

W związku z tym sfinansowanie zakupu wyposażenia (tj. na nabycie składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł, które nie są zaliczone do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych) i innych wydatków firmowych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej ze środków przyznanych osobie bezrobotnej z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej, nie wyklucza możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Nawet jeśli przyznane środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Takie zwolnienie przewiduje bowiem art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

CZYTAJ TAKŻE: Jak fiskus widzi split payment

Jednak przepis ten nie został wymieniony w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zgodnie z nim: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

W konsekwencji, zakupione wyposażenie sfinansowane z dotacji stanowi koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej podatnika. Takie podejście potwierdził również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja nr 0112-KDIL2-2.4011.33.2019.1.MC).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Budowa elektrowni wiatrowych we Włoszech przez polskich podwykonawców a przepisy VAT

Polskim firmom specjalizującym się w montażu turbin wiatrowych coraz częściej udaje się z sukcesem ...

Ryczałt za firmowe auto obejmuje też paliwo

Ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia w zakresie używania przez pracowników aut firmowych obejmuje ponoszone ...

Nowe postojowe i zwolnienie z ZUS to pomoc m.in. dla gastronomii.

Nowe postojowe i zwolnienie z ZUS dla wybranych firm

Nowa pomoc, w tym postojowe i zwolnienie z ZUS, ma trafić do firm działających ...

Sukcesja to temat nie tylko dla firm

Polski biznes dopiero zaczyna stawiać czoła wyzwaniom związanymi ze zmianą pokoleniową. Dotyczy to nie ...

Rząd chce zwiększyć płacę minimalną o 200 zł

Resort rodziny i pracy proponuje, by wynagrodzenie minimalne wynosiło w 2020 r. 2450 zł ...

Serwis samochodowy bez split payment

Faktury, dokumentujące jedynie usługi serwisowe naprawy pojazdów, nie są objęte obowiązkiem umieszczania w ich ...