Studio tatuażu ma prawo do 8-proc. stawki VAT

Adobe Stock

Przedsiębiorca świadczący usługi tatuażu skorzysta z obniżonej stawki podatku od towarów i usług. Tatuaż musi być jednak utworem, za który twórca otrzymuje honorarium.

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług wykonania tatuażu. W Polskiej Klasyfikacji Działalności są one zakwalifikowane pod numerem 96.09.Z (Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, która obejmuje działalność salonów tatuażu). Właściciel studia tatuażu na zlecenie klienta wykonuje indywidualny, trwały wzór na skórze. Wybór wzoru oraz miejsca wykonania na ciele tatuażu jest decyzją klienta, jednak ostateczny rezultat wykonanej usługi jest wynikiem pracy artysty.

Przed wykonaniem usługi tatuażu każdorazowo zleceniodawca w formie pisemnej wyraża zgodę na wykonanie dzieła w formie tatuażu na jego ciele. Wyrażenie zgody jest równocześnie zawarciem umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. A podpisanie zgody jest zarazem oświadczeniem zleceniodawcy o poinformowaniu przez studio tatuażu o przeciwwskazaniach do wykonania tatuażu oraz sytuacji zdrowotnej zleceniodawcy.

CZYTAJ TAKŻE: Wydatek na kurtkę motocyklową można zaliczyć do kosztów

Pojawiła się więc wątpliwość, czy tatuaż może być traktowany jako utwór. I czy przedsiębiorca do świadczonych usług może stosować obniżoną do 8 proc. stawkę VAT.

Sprawą taką zajmował się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) (interpretacja nr 0114-KDIP1-1.4012.602.2019.2.RR). Uznał on, że w przypadku usługi tatuażu można stosować 8 proc. VAT. Co za tym przemawia?

Argumenty za obniżoną do 8 proc. stawką VAT

Argument 1: wykaz towarów objętych niższym podatkiem.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT znajduje się „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8 proc.”. Pod poz. 181 wymienione zostały usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (bez względu na symbol PKWiU).

Argument 2: musi być utwór i twórca

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

  1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe.
  2. plastyczne.
  3. fotograficzne.
  4. lutnicze.
  5. wzornictwa przemysłowego.
  6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne.
  7. muzyczne i słowno-muzyczne.
  8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne.
  9. audiowizualne (w tym filmowe).

CZYTAJ TAKŻE: Nie każdy zestaw będzie opodatkowany jedną stawką VAT

Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Twórcą jest każda osoba prowadząca faktycznie działalność twórczą, czyli działalność, której efektem jest powstanie utworu. Przejaw działalności twórczej – użyty w ustawie o prawie autorskim – oznacza jakikolwiek uzewnętrzniony rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym.

Przesłanka ta jest spełniona, gdy mamy do czynienia z subiektywnym i nowym wytworem intelektu. Tylko w razie spełnienia tych przesłanek przysługują twórcy zarówno autorskie prawa osobiste, jak i autorskie prawa majątkowe, w szczególności wynagrodzenie za korzystanie z utworu. Cecha indywidualności przejawia się w samym procesie twórczym i oznacza oryginalność, niepowtarzalność. Jak podkreślił Dyrektor KIS, sam „przejaw działalności twórczej” nie jest warunkiem wystarczającym do zakwalifikowania określonego wytworu jako przedmiotu prawa autorskiego.

Zatem dla zakwalifikowania tatuażu jako przedmiotu prawa autorskiego, konieczne jest spełnienie przesłanek utworu. Wymagane jest więc, aby tatuaż, jak każdy utwór np. plastyczny, miał indywidualny i twórczy charakter oraz ustaloną postać.

Nie każdy tatuaż jest utworem

WAŻNE: Dyrektor KIS podkreślił jeszcze jedną, ważną rzecz. Nie każdy tatuaż spełnia przesłanki utworu. Jeżeli będzie to kopia istniejącego, ogólnodostępnego wzoru (obraz, zdjęcie itp.), tatuaż nie będzie uznany za utwór, a więc nie będzie chroniony. Jego wykonanie sprowadza się wtedy zwykle do mechanicznego odwzorowania szablonu na ciele klienta, czyli pozbawione jest twórczego i indywidualnego charakteru.

CZYTAJ TAKŻE:Będą nowe wnioski o interpretacje podatkowe

Argument 3: są spełnione warunki, jest niższy VAT

Podsumowując, przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, którym może być również tatuaż artystyczny, posiadający indywidualny charakter własnego pomysłu. Z kolei usługi twórców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, korzystają z obniżonej stawki VAT w wysokości 8 proc.

Oznacza to, że usługa wykonania artystycznego tatuażu będzie objęta 8 proc. VAT. Tatuaż musi mieć jednak charakter utworu artystycznego. A przedsiębiorca musi otrzymać za niego wynagrodzenie w postaci honorarium.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Jarosińska-Jedynak: Chcemy rozszerzyć definicję MŚP

Podejmujemy działania na rzecz rozszerzenia definicji MŚP w kontekście nowej perspektywy finansowej UE – ...

Polski startup Codility z finansowaniem londyńskich inwestorów

Platforma technologiczna Codility ogłosiła zamknięcie rundy inwestycyjnej. Polski startup pozyskał 22 mln dol. Codility ...

Spójrzmy na Italię probiznesowo

Eksport polskich dóbr na Półwysep Apeniński rośnie, ale Polska wciąż notuje z Włochami deficyt ...

Eksport żywności do krainy 7641 wysp

Jeśli ktoś w Azji szuka rynku eksportowego w zakresie żywności z ogromnym potencjałem, a ...

Każdy przedsiębiorca będzie miał swoje konto do wpłat w skarbówce

Już od 1 stycznia 2020 r. wpłaty podatków trzeba będzie dokonywać na indywidualny rachunek ...

Dzisiaj biuro można zabrać pod pachę

Dawniej trudno było sobie wyobrazić pracę poza biurem. Biurko było obładowane sprzętem jak telefon ...