Za obsługę bankomatu i konwój zapłacisz VAT

Adobe Stock

Usługi obsługi wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów, określane również jako cashprocessing lub cashhandling nie są objęte zwolnieniem z podatku od towarów i usług. Podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT, która wynosi obecnie 23 proc.

To główny wniosek, który płynie z interpretacji ogólnej Ministra Finansów. Minister postanowił wydać ten dokument, gdyż zauważył nieprawidłowe interpretowanie przepisów ustawy o VAT w tym obszarze przez organy podatkowe.

CZYTAJ TAKŻE: Studio tatuażu ma prawo do 8-proc. stawki VAT

Zakres interpretacji

Interpretacja ogólna dotyczy szeroko rozumianych usług obsługi wartości pieniężnych, w tym usług obsługi bankomatów (cashprocessing, cashhandling). Usługi te mogą obejmować wszystkie lub tylko niektóre z wymienionych świadczeń:
– transport, konwojowanie wartości pieniężnych.
– konfekcjonowanie gotówki (sortowanie, przeliczanie, paczkowanie, foliowanie itp.).
– weryfikowanie autentyczności gotówki.
– inkaso wpłat zamkniętych.
– czynności związane z obróbką gotówki po odebraniu, np. przechowywanie (magazynowanie) gotówki.
– przygotowywanie zasiłków gotówkowych oraz odprowadzanie nadmiarów gotówkowych.
– przeprowadzanie niezbędnych rozliczeń finansowych związanych z realizacją usługi, takich jak np. przygotowywanie dla banków okresowych raportów/zestawień transakcji, uzgadnianie sald powierzonej gotówki, wykonanie na rachunkach bankowych ewidencji księgowej kwot gotówki ładowanej do bankomatów, rozliczenie strumienia gotówki udostępnionej na wypłaty i wypłaconej w bankomatach.
– opracowywanie gotówki na zasilenie bankomatów.
– liczenie wartości pieniężnych w kasetach bankomatowych, bezpiecznych kopertach, kasetach wpłatomatów oraz przygotowanie kaset ATM, CD do załadowania.
– monitorowanie stanu gotówki w bankomatach i wpłatomatach.
– czynności serwisowe urządzeń ATM i CD.
– zapewnienie ciągłości działania urządzeń płatniczych (bankomatów i wpłatomatów).
– testy specjalistycznych urządzeń wspomagających obsługę gotówki – m.in. bankomatów, wpłatomatów, specjalistycznego sprzętu do liczenia, sortowania lub pakowania.
– obsługa zatrzymanych kart płatniczych.
– inne czynności związane z obsługą wartości pieniężnych.

Zwolnienie obwarowane warunkami

Jak przypomniał Minister, w wydanej interpretacji, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, zwalnia się z podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy. Wyłączone ze zwolnienia są banknoty i monety będące przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną.

CZYTAJ TAKŻE: „Głos podatnika”. Każdy może zgłosić pomysł na prostsze podatki

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zwolnienia powinny być interpretowane w sposób ścisły. Stanowią one bowiem odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą VAT pobiera się od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.

To oznacza, że interpretacja zwolnień podatkowych powinna być zgodna z celami, jakie przyświecały ich wprowadzaniu. A także powinna spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej, na której oparty jest wspólny system VAT.

Co mówi TSUE

Z orzecznictwa TSUE wynika, że transakcje zwolnione z VAT na podstawie art. 135 ust. 1 lit. d)–f) dyrektywy 2006/112/WE (zaimplementowany do art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT) należą, ze względu na ich charakter, do transakcji finansowych, mimo że niekoniecznie muszą one być dokonywane przez banki lub instytucje finansowe. Fakt, że usługi w zakresie obsługi wartości pieniężnych są świadczone w odniesieniu do walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, nie oznacza, że są one zwolnione z na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Usługi te nie są bowiem uznawane za transakcje o charakterze finansowym dotyczące pieniądza. Zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, powinny być rozumiane jako transakcje finansowe, podobne do tych realizowanych przez instytucje finansowe lub banki.

CZYTAJ TAKŻE: Internetowe usługi nie muszą być rejestrowane w kasie

Jak podkreśla MF, warunki te nie są spełnione w przypadku usług w zakresie obsługi wartości pieniężnych. Świadczenia składające się na usługi obsługi wartości pieniężnych stanowią usługi fizyczne/techniczne związane z pieniądzem, na które składają się np. jego transport, sortowanie, przeliczanie. W takich przypadkach pieniądz (wartości pieniężne) występuje w charakterze towaru, a usługi z nim związane nie mają charakteru usług finansowych i nie różnią się zasadniczo od analogicznych usług wykonywanych na innych towarach.

Podatek do zapłaty

W konsekwencji, usługi w zakresie obsługi wartości pieniężnych nie korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, gdyż nie spełniają warunków do uznania ich za transakcje tworzące odrębną całość, ocenianą w sposób ogólny, których skutkiem jest pełnienie szczególnych i istotnych funkcji przelewu lub płatności.

CZYTAJ TAKŻE: Zakup sprzętu za środki z dotacji można ująć w kosztach

W tym kontekście należy je uznać za zwykłe świadczenie rzeczowe lub techniczne, niepełniące szczególnych i istotnych funkcji transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych. Konieczne jest zatem opodatkowanie ich podstawową, 23% stawką VAT.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 2 stycznia 2020 r. (nr PT6.8101.5.2019).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: co z wynagrodzeniami

Czy pracodawca musi zapłacić wynagrodzenie pracownikom, którzy nie będą mogli wykonywać pracy zdalnej? A ...

Ruszyła II edycja „Akademii Menadżera Innowacji”

„Akademia Menadżera Innowacji” to program doradczo-szkoleniowy dla firm organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. ...

Eksport żywności do krainy 7641 wysp

Jeśli ktoś w Azji szuka rynku eksportowego w zakresie żywności z ogromnym potencjałem, a ...

Zwolnienie ze składek ZUS do poprawki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski przedsiębiorców o zwolnienie z opłacania składek. Prezydent RP ...

Więcej pieniędzy na pożyczki płynnościowe. Więcej firm skorzysta

Do przedsiębiorców trafi co najmniej 150 mln zł więcej, choć póki co nabór wniosków ...

Jak zatrudnić prezesa na Białorusi

Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani działalnością gospodarczą na Białorusi. Jak wyglądają wybrane aspekty prowadzenia biznesu ...