Apel o ułatwienie stosowania RODO małym firmom

Adam Abramowicz, rzecznik MŚP. Źródło: biuro rzecznika MŚP

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców zmiany w przepisach dotyczących RODO.

Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym przesłanym przez Adama Abramowicza, rzecznika MŚP do Marka Zagórskiego, ministra cyfryzacji, przedsiębiorcy powinni zostać wyłączeni w jak najszerszym zakresie z obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. RODO, a więc rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE weszło w życie 25 maja 2018 r. Nałożyło ono wiele obowiązków m.in. na przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Czas na przegląd

Teraz zbliża się dwuletni termin przedłożenia przez Komisję Europejską oceny i przeglądu stosowania RODO. Bruksela ma na to czas do 25 maja br. Ocenę musi przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Tymczasem na bariery i utrudnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski dla najmniejszych przedsiębiorców wskazały prace Zespołu Roboczego ds. RODO. Funkcjonuje on w ramach działającej przy rzeczniku MŚP rady przedsiębiorców. Eksperci tego gremium wskazali na nadmierne i nieproporcjonalne obciążenia w zakresie RODO dla mikro, małych i średnich firm.

CZYTAJ TAKŻE: Mniej sprawozdawczości dla MŚP

Jak argumentuje rzecznik MŚP stwierdzone utrudnienia stoją w sprzeczności z założeniami samego RODO. A to dlatego, że zgodnie z jego motywem 13 „zachęca się instytucje i organy Unii, państwa członkowskie i ich organy nadzorcze, by stosując niniejsze rozporządzenie, uwzględniały szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw”. Dodatkowo, podstawowa reguła interpretacyjna zawarta w motywie 4 RODO stanowi, że „prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności”.

Mniej obowiązków informacyjnych

W efekcie rzecznik MŚP wystąpił do ministra cyfryzacji z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych mających na celu ograniczenie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO względem przedsiębiorców z sektora MŚP. W ocenie rzecznika MŚP obowiązki te można ograniczyć do obligatoryjnego wywieszenia w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienia na stronie internetowej stosownych informacji.

Jednocześnie, mając na uwadze zbliżający się termin przedłożenia oceny i przeglądu RODO rzecznik MŚP postuluje o zaprezentowanie na forum unijnym projektu całkowitego wyłączenia, a względnie jak najszerszych wyłączeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie obowiązków wynikających z RODO.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Jest paragon z NIP, jest faktura. Tak wskazuje resort finansów

Jeśli sprzedawca wystawił paragon z NIP nabywcy oznacza to, że wystawił fakturę uproszczoną. W ...

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) ułatwił pracę urzędnikom skarbowym

Koronawirus przesuwa nowy JPK_VAT i zgłoszenie do CRBR

Ministerstwo Finansów podało, że przesuwa termin składania nowego JPK_VAT. Firmy mają także więcej czasu ...

Odczarujmy wreszcie rzemieślników

Rośnie grupa ludzi podróżujących szlakami kulinarnymi. Tacy turyści poświęcają dużo czasu i spore pieniądze ...

Polskie firmy za mało inwestują w Internet Rzeczy i Przemysł 4.0

Polski biznes wciąż nie jest 4.0

Pojęcia Internetu Rzeczy i Przemysł 4.0 są w ostatnich latach odmieniane przez wszystkie przypadki. ...

Specjaliści z MŚP najczęściej wynajmują auto na wyjazd służbowy

Osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych w małych i średnich firmach (MŚP) to grupa, która ...

Arabia Saudyjska trzykrotnie podnosi stawkę VAT

Arabia Saudyjska od 1 lipca potraja swoją stawkę podatku VAT, aby wesprzeć budżet, który ...