Apel o ułatwienie stosowania RODO małym firmom

Adam Abramowicz, rzecznik MŚP. Źródło: biuro rzecznika MŚP

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców zmiany w przepisach dotyczących RODO.

Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym przesłanym przez Adama Abramowicza, rzecznika MŚP do Marka Zagórskiego, ministra cyfryzacji, przedsiębiorcy powinni zostać wyłączeni w jak najszerszym zakresie z obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. RODO, a więc rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE weszło w życie 25 maja 2018 r. Nałożyło ono wiele obowiązków m.in. na przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Czas na przegląd

Teraz zbliża się dwuletni termin przedłożenia przez Komisję Europejską oceny i przeglądu stosowania RODO. Bruksela ma na to czas do 25 maja br. Ocenę musi przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Tymczasem na bariery i utrudnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski dla najmniejszych przedsiębiorców wskazały prace Zespołu Roboczego ds. RODO. Funkcjonuje on w ramach działającej przy rzeczniku MŚP rady przedsiębiorców. Eksperci tego gremium wskazali na nadmierne i nieproporcjonalne obciążenia w zakresie RODO dla mikro, małych i średnich firm.

CZYTAJ TAKŻE: Mniej sprawozdawczości dla MŚP

Jak argumentuje rzecznik MŚP stwierdzone utrudnienia stoją w sprzeczności z założeniami samego RODO. A to dlatego, że zgodnie z jego motywem 13 „zachęca się instytucje i organy Unii, państwa członkowskie i ich organy nadzorcze, by stosując niniejsze rozporządzenie, uwzględniały szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw”. Dodatkowo, podstawowa reguła interpretacyjna zawarta w motywie 4 RODO stanowi, że „prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności”.

Mniej obowiązków informacyjnych

W efekcie rzecznik MŚP wystąpił do ministra cyfryzacji z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych mających na celu ograniczenie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO względem przedsiębiorców z sektora MŚP. W ocenie rzecznika MŚP obowiązki te można ograniczyć do obligatoryjnego wywieszenia w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienia na stronie internetowej stosownych informacji.

Jednocześnie, mając na uwadze zbliżający się termin przedłożenia oceny i przeglądu RODO rzecznik MŚP postuluje o zaprezentowanie na forum unijnym projektu całkowitego wyłączenia, a względnie jak najszerszych wyłączeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie obowiązków wynikających z RODO.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Jest polska odpowiedź na zdalną pracę. To biuro na kółkach

Pierwsze w Polsce tzw. mobilne biuro rozpoczęło już działalność. Jak wskazuje twórca tego innowacyjnego ...

Specjaliści z MŚP najczęściej wynajmują auto na wyjazd służbowy

Osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych w małych i średnich firmach (MŚP) to grupa, która ...

Posiłek w lokalu gastronomicznym? Aktualnie to niemożliwe.

Klient zaczyna jeść w restauracji – co wtedy?

Restauratorzy nie tylko muszą zmagać się z lockdownem, ale i z klientami, którzy nie ...

Wietnam zachęci do ekspansji w Azji

Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i Wietnamem szerzej otworzy polskim firmom dostęp ...

Ochrona podwykonawców jest podczas pandemii jeszcze trudniejsza.

Ochrona podwykonawcy przy kwarantannie jego pracowników

Pandemia odbiła swe piętno na wielu inwestycjach, które ze względu na dużą skalę, często ...

Jak skorzystać na wolnym handlu z Wietnamem?

1 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie umowa o wolnym handlu UE-Wietnam. I od ...