Apel o ułatwienie stosowania RODO małym firmom

Adam Abramowicz, rzecznik MŚP. Źródło: biuro rzecznika MŚP

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców zmiany w przepisach dotyczących RODO.

Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym przesłanym przez Adama Abramowicza, rzecznika MŚP do Marka Zagórskiego, ministra cyfryzacji, przedsiębiorcy powinni zostać wyłączeni w jak najszerszym zakresie z obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. RODO, a więc rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE weszło w życie 25 maja 2018 r. Nałożyło ono wiele obowiązków m.in. na przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Czas na przegląd

Teraz zbliża się dwuletni termin przedłożenia przez Komisję Europejską oceny i przeglądu stosowania RODO. Bruksela ma na to czas do 25 maja br. Ocenę musi przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Tymczasem na bariery i utrudnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski dla najmniejszych przedsiębiorców wskazały prace Zespołu Roboczego ds. RODO. Funkcjonuje on w ramach działającej przy rzeczniku MŚP rady przedsiębiorców. Eksperci tego gremium wskazali na nadmierne i nieproporcjonalne obciążenia w zakresie RODO dla mikro, małych i średnich firm.

CZYTAJ TAKŻE: Mniej sprawozdawczości dla MŚP

Jak argumentuje rzecznik MŚP stwierdzone utrudnienia stoją w sprzeczności z założeniami samego RODO. A to dlatego, że zgodnie z jego motywem 13 „zachęca się instytucje i organy Unii, państwa członkowskie i ich organy nadzorcze, by stosując niniejsze rozporządzenie, uwzględniały szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw”. Dodatkowo, podstawowa reguła interpretacyjna zawarta w motywie 4 RODO stanowi, że „prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności”.

Mniej obowiązków informacyjnych

W efekcie rzecznik MŚP wystąpił do ministra cyfryzacji z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych mających na celu ograniczenie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO względem przedsiębiorców z sektora MŚP. W ocenie rzecznika MŚP obowiązki te można ograniczyć do obligatoryjnego wywieszenia w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienia na stronie internetowej stosownych informacji.

Jednocześnie, mając na uwadze zbliżający się termin przedłożenia oceny i przeglądu RODO rzecznik MŚP postuluje o zaprezentowanie na forum unijnym projektu całkowitego wyłączenia, a względnie jak najszerszych wyłączeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie obowiązków wynikających z RODO.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Mienie powierzone - odpowiedzialność pracownika zależy od prawidłowego przekazania mienia przez pracodawcę.

Kiedy pracownik nie odpowiada za powierzone mienie?

Pracownik odpowiada za mienie powierzone, gdy pracodawca powierzył mu je prawidłowo oraz gdy ma ...

Sukcesja to temat nie tylko dla firm

Polski biznes dopiero zaczyna stawiać czoła wyzwaniom związanymi ze zmianą pokoleniową. Dotyczy to nie ...

Słabnie import ze Słowacji

COVID-19 nie ma litości dla słowackiej gospodarki, choć cios amortyzuje branża motoryzacyjna, a Słowacja ...

Pozapłacowe korzyści – pandemia nie zabiła benefitów

Wprawdzie co drugi polski przedsiębiorca przyznaje, że pandemia miała negatywny wpływ na kondycję finansową ...

Rosja to ciągle ważny kierunek dla stale rosnącej grupy polskich eksporterów, którzy poszukują atrakcyjnych rynków poza UE.

Rosja – pięć porad jak działać na rosyjskim rynku

Rosja to wciąż ważny kierunek dla stale rosnącej grupy polskich eksporterów. W ciągu ostatnich ...

Karty paliwowe, a VAT - jest już interpretacja ogólna ministra finansów.

Karty paliwowe – rozliczenie w VAT. Jest interpretacja ministra

Resort finansów wskazuje, że na rozliczenie kart paliwowych w VAT wpływa wiele przesłanek. Działalność ...