Elektroniczny PIT przyspieszy zwrot nadpłaty

AdobeStock

Przedsiębiorca, który w rocznej deklaracji wykaże nadpłatę podatku, otrzyma jej zwrot w ciągu 3 miesięcy. Termin ten można skrócić nawet o połowę. Jak? Składając PIT drogą elektroniczną.

Początek roku to dla każdego przedsiębiorcy nie tylko czas inwentaryzacji i podsumowań, ale także moment na rozliczenie podatkowe za poprzedni rok. W tym roku Ministerstwo Finansów udostępniło możliwość rozliczenia za 2019 rok dopiero od połowy lutego.

CZYTAJ TAKŻE: Za złożenie PIT po terminie spodziewaj się sankcji fiskusa

Termin na zakończenie tych obowiązków pozostał bez zmian. Upłynie zatem z końcem kwietnia. To oznacza, że przedsiębiorcy opłacający w ubiegłym roku PIT, powinni złożyć odpowiednią deklarację do urzędu skarbowego najpóźniej 30 kwietnia 2020 r.

Gdy wpłaty były za wysokie

Przy rozliczeniu rocznym może się okazać, że wpłacając w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych byliśmy zbyt hojni. Może to wynikać choćby z pomyłki. Lub też przedsiębiorca nie uwzględnił pewnych wydatków w kosztach uzyskania przychodów. I teraz postanowił skorygować swój błąd.

Oczywiście może być też tak, że podatnik ma prawo skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń. Wówczas po wypełnieniu deklaracji może się okazać, że urząd skarbowy powinien zwrócić mu kwotę nadpłaty

Przy wykazaniu nadpłaty w deklaracji rocznej nie ma konieczności dołączania do deklaracji wniosku o zwrot nadpłaty. Jednak jeśli przedsiębiorca posiada zaległość podatkową, np. z innego tytułu, organ podatkowy sprawdzi tę sytuację. Jeśli tak będzie, wówczas kwota z nadpłaty najpierw pokryje ewentualny dług i dopiero pozostała część zostanie przedsiębiorcy zwrócona.

Wszystko dlatego, że nadpłaty (wraz z należnymi odsetkami) z urzędu zaliczane są na poczet zaległości podatkowych. Gdy żadnych długów nie ma, cała kwota nadpłaty trafi na konto podatnika.

CZYTAJ TAKŻE: Ruszyła akcja PIT 2019. Przedsiębiorcy rozliczają się sami

Jest jeszcze jedna możliwość. A mianowicie przedsiębiorca może zawnioskować, aby wykazana nadpłata została zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Na zwrot nadpłaty skarbówka ma określony termin. Przepisy precyzują, że urząd skarbowy na zwrot nadpłaty ma 3 miesiące od momentu otrzymania deklaracji. Jednak w przypadku, gdy podatnik złoży zeznanie drogą elektroniczną, pieniądze otrzyma już w ciągu 45 dni.

Organ podatkowy zwróci nadpłatę przedsiębiorcy na rachunek bankowy, do którego posiadania jest on zobowiązany.

Gdy wpłaty były za niskie

Wypełniając zeznanie roczne może się też okazać, że w ciągu roku przedsiębiorca wpłacił podatku zbyt mało. Wówczas będziemy mieli do czynienia z dopłatą podatku. Trzeba ją uregulować najpóźniej do 30 kwietnia 2020 r.

Co ważne, zeznanie z wykazaną dopłatą może być złożone wcześniej, np. na początku kwietnia. A samą kwotę dopłaty można uregulować do 30 kwietnia. Termin ten jednak jest nieprzekraczalny. Każde spóźnienie będzie oznaczać, że wraz z należnością podatkową konieczne będzie uregulowanie odsetek za zwłokę. Wynoszą one 8 proc.

CZYTAJ TAKŻE: Już od stycznia podatki trzeba wpłacać na mikrorachunek

Bardzo ważne! Od 1 stycznia 2020 r. wszelkich wpłat podatków przedsiębiorcy muszą dokonywać na swój indywidualny mikrorachunek. Dotyczy to także dopłat podatku wynikających z rocznego rozliczenia.

Kluczowe jest, aby przy regulowaniu takiej dopłaty odpowiednio opisać przelew. Na przykład – dopłata PIT wynikająca z PIT-36L (PIT-36L składający przedsiębiorcy opłacający liniowy PIT) za 2019 rok. Wtedy organ podatkowy będzie widział, że należność uregulowaliśmy i z jakiego tytułu.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Dotacje dla dużych firm – ostatni dzwonek w 2020 r.

W przyszłym roku większość grantów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój trafi, jak zawsze, do ...

Małe firmy chętnie korzystają z pożyczek TISE

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych ogółem udzieliło już pożyczek wartych 1 mld zł, z czego prawie ...

Euro z Unii wsparły biznes

Pomoc w realizacji ponad 23 tys. projektów na ponad 40 mld zł to bilans ...

Gwarancje BGK dla leasingu wykorzystują środki Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Nowe gwarancje dotyczące leasingu dla MŚP

Firmy z sektora MŚP zyskały nowe ułatwienie w dostępie do finansowania. Chodzi o gwarancje ...

Symbole GTU nastręczają problemy.

Symbole GTU – kiedy i jak je stosować?

Choć od października br. zwolniono podatników z obowiązku przesyłania do urzędu deklaracji VAT w ...

ffVC Tech & Gaming to fundusz, który będzie mógł pomóc branży dronów.

ffVC Tech and Gaming, czyli 100 mln zł dla start-upów

Totalizator Sportowy stworzył nowy fundusz CVC. To ffVC Tech and Gaming. Fundusz chce zainwestować ...