Elektroniczny PIT przyspieszy zwrot nadpłaty

AdobeStock

Przedsiębiorca, który w rocznej deklaracji wykaże nadpłatę podatku, otrzyma jej zwrot w ciągu 3 miesięcy. Termin ten można skrócić nawet o połowę. Jak? Składając PIT drogą elektroniczną.

Początek roku to dla każdego przedsiębiorcy nie tylko czas inwentaryzacji i podsumowań, ale także moment na rozliczenie podatkowe za poprzedni rok. W tym roku Ministerstwo Finansów udostępniło możliwość rozliczenia za 2019 rok dopiero od połowy lutego.

CZYTAJ TAKŻE: Za złożenie PIT po terminie spodziewaj się sankcji fiskusa

Termin na zakończenie tych obowiązków pozostał bez zmian. Upłynie zatem z końcem kwietnia. To oznacza, że przedsiębiorcy opłacający w ubiegłym roku PIT, powinni złożyć odpowiednią deklarację do urzędu skarbowego najpóźniej 30 kwietnia 2020 r.

Gdy wpłaty były za wysokie

Przy rozliczeniu rocznym może się okazać, że wpłacając w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych byliśmy zbyt hojni. Może to wynikać choćby z pomyłki. Lub też przedsiębiorca nie uwzględnił pewnych wydatków w kosztach uzyskania przychodów. I teraz postanowił skorygować swój błąd.

Oczywiście może być też tak, że podatnik ma prawo skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń. Wówczas po wypełnieniu deklaracji może się okazać, że urząd skarbowy powinien zwrócić mu kwotę nadpłaty

Przy wykazaniu nadpłaty w deklaracji rocznej nie ma konieczności dołączania do deklaracji wniosku o zwrot nadpłaty. Jednak jeśli przedsiębiorca posiada zaległość podatkową, np. z innego tytułu, organ podatkowy sprawdzi tę sytuację. Jeśli tak będzie, wówczas kwota z nadpłaty najpierw pokryje ewentualny dług i dopiero pozostała część zostanie przedsiębiorcy zwrócona.

Wszystko dlatego, że nadpłaty (wraz z należnymi odsetkami) z urzędu zaliczane są na poczet zaległości podatkowych. Gdy żadnych długów nie ma, cała kwota nadpłaty trafi na konto podatnika.

CZYTAJ TAKŻE: Ruszyła akcja PIT 2019. Przedsiębiorcy rozliczają się sami

Jest jeszcze jedna możliwość. A mianowicie przedsiębiorca może zawnioskować, aby wykazana nadpłata została zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Na zwrot nadpłaty skarbówka ma określony termin. Przepisy precyzują, że urząd skarbowy na zwrot nadpłaty ma 3 miesiące od momentu otrzymania deklaracji. Jednak w przypadku, gdy podatnik złoży zeznanie drogą elektroniczną, pieniądze otrzyma już w ciągu 45 dni.

Organ podatkowy zwróci nadpłatę przedsiębiorcy na rachunek bankowy, do którego posiadania jest on zobowiązany.

Gdy wpłaty były za niskie

Wypełniając zeznanie roczne może się też okazać, że w ciągu roku przedsiębiorca wpłacił podatku zbyt mało. Wówczas będziemy mieli do czynienia z dopłatą podatku. Trzeba ją uregulować najpóźniej do 30 kwietnia 2020 r.

Co ważne, zeznanie z wykazaną dopłatą może być złożone wcześniej, np. na początku kwietnia. A samą kwotę dopłaty można uregulować do 30 kwietnia. Termin ten jednak jest nieprzekraczalny. Każde spóźnienie będzie oznaczać, że wraz z należnością podatkową konieczne będzie uregulowanie odsetek za zwłokę. Wynoszą one 8 proc.

CZYTAJ TAKŻE: Już od stycznia podatki trzeba wpłacać na mikrorachunek

Bardzo ważne! Od 1 stycznia 2020 r. wszelkich wpłat podatków przedsiębiorcy muszą dokonywać na swój indywidualny mikrorachunek. Dotyczy to także dopłat podatku wynikających z rocznego rozliczenia.

Kluczowe jest, aby przy regulowaniu takiej dopłaty odpowiednio opisać przelew. Na przykład – dopłata PIT wynikająca z PIT-36L (PIT-36L składający przedsiębiorcy opłacający liniowy PIT) za 2019 rok. Wtedy organ podatkowy będzie widział, że należność uregulowaliśmy i z jakiego tytułu.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Wiele sposobów, aby trafić na EXPO 2020 w Dubaju

Misje handlowe, sponsoring, stoiska na targach – to propozycje dla firm, które chcą wykorzystać ...

Resort finansów zapowiada SLIM VAT. Ma on ułatwić firmom rozliczenia

Rozliczenia VAT mają być łatwiejsze, a część rozwiązań dostosowana do realiów gospodarczych. Zmiany w ...

5 najczęstszych błędów w promocji polskiej żywności w Chinach

Tylko w ostatnich dziesięciu latach setki polskich firm wzięły udział w dziesiątkach wystaw handlowych ...

Biznes wymaga pracy zespołowej i interdyscyplinarności

Powstaje coraz więcej młodych firm technologicznych. Zatrudniają coraz więcej osób i pozyskują od inwestorów ...

Trzeba zawiadomić o lokalnej dokumentacji cen transferowych

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się tylko elektronicznie, za pośrednictwem ePUAP. ...

Koronawirus. Ułatwienia dla firm realizujących „miękkie” projekty

Jest pakiet rekomendacji, które mają pomóc m.in. firmom realizującym projekty współfinansowane z dotacji z ...