Skarbówka uwzględni koronawirusa przy płatności podatków

Rząd przygotowuje rozwiązania wspierające przedsiębiorców
adobestock

Jeśli przedsiębiorca przez koronawirusa będzie miał kłopoty z płatnością podatków, może wystąpić z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie podatków. Fiskus rozpatrzy taki wniosek w pierwszej kolejności i uwzględni epidemię przy podejmowaniu decyzji.

Takie zapewnienia opublikowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej. O jakie ulgi chodzi?

Otóż o te, które reguluje art. 67a Ordynacji podatkowej. A mogą to być m.in. odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty czy też umorzenie zaległości podatkowych. Przypomnijmy zatem, kiedy o taką ulgę można się starać.

Po pierwsze: wniosek

Co mówią przepisy? Precyzują, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym ma kilka możliwości.

Otóż: może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, albo też umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

CZYTAJ TAKŻE: Wydatki na ochronę przed koronawirusem można ująć w kosztach

Tu warto dodać, że ta ostatnia, czyli opłata prolongacyjna, specustawą w związku z koronawirusem ma zostać zniesiona. Jest to opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Zatem udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych zależy od złożenia przez podatnika wniosku do organu podatkowego. To podatnik musi w składanym podaniu określić, z jakiej ulgi chciałby skorzystać.

Po drugie: ważny interes

Wybór którejkolwiek z form należy uzasadnić ważnym interesem samego podatnika lub ważnym interesem publicznym. Ważne, aby wyjaśnić, o jaki powód (interes) chodzi.

O istnieniu ważnego interesu podatnika decydują obiektywne kryteria, na podstawie których organ podatkowy rozstrzyga o udzieleniu danej ulgi. Ważnego interesu podatnika nie można utożsamiać z jego subiektywnym przekonaniem o potrzebie przyznania mu preferencji.

CZYTAJ TAKŻE: Ślagórski: Koronawirus może negatywnie wpłynąć na wymianę handlową z Niemcami

Inaczej mówiąc: to podatnik w swoim wniosku musi wskazać argumenty, które powodują, że nie jest w stanie uregulować należności wobec skarbówki. Mogą to być różne przyczyny, np. nagła i ciężka choroba, klęska żywiołowa, nieprzewidziana sytuacja w firmie, która uniemożliwia prowadzenie biznesu – np. pożar.

Teraz, do argumentów osobistych czy życiowych podatnika dochodzi koronawirus. Wszystko dlatego, że przez epidemię pracodawcy muszą m.in. podejmować decyzję o innej formie pracy zatrudnianych osób, co wpływa na działalność. Mogą też mieć kłopoty ze współpracą z kontrahentami, zwłaszcza zagranicznymi, a to też wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Po trzecie: decyzję podejmie skarbówka

Rozstrzygnięcie wniosku o przyznanie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego organ podatkowy zazwyczaj poprzedza dokładną analizą sytuacji finansowej wnioskodawcy, by móc w pełni rozważyć wystąpienie indywidualnego interesu bądź ważnego interesu publicznego

CZYTAJ TAKŻE: O 4 dni więcej na pokutę u fiskusa

Ministerstwo Finansów zapewnia, że organy podatkowe będą brać pod uwagę epidemię koronawirusa podawaną we wnioskach o przyznanie ulgi w zapłacie należności podatkowych. Wnioski te mają być rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Nowe warunki udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom

Po wsparcie w ramach polityki nowej szansy można udać się do Agencji Rozwoju Przemysłu. ...

Jak rząd podzieli 100 mld zł dla przedsiębiorstw: firmy duże

W ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa polskie władze zapowiedziały przekazanie firmom 100 mld ...

Europejski sektor MŚP ma się źle.

Dramat MŚP. Co druga firma jest skłonna zamknąć biznes

Ponad 2200 przedstawicieli sektora MŚP z: Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii ...

Faktury korygujące in minus - zmiany nastąpiły od początku 2021 r.

Faktury korygujące in minus – zmiany w 2021 r.

Od stycznia br. zmieniły się zasady ujmowania korekt in minus – zmniejszających podstawę opodatkowania. ...

Zwolnienie dyscyplinarne – co z podpisem pracownika?

Zwolnienie dyscyplinarne to trudna sytuacja. Zwykle pracodawca i pracownik stoją na zgoła odmiennych pozycjach. ...

Koronawirus. Obowiązki pracodawcy i BHP podczas pandemii

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych ...