Koronawirus. Co specustawa oferuje przedsiębiorcom

Specustawa ma umożliwić firmom przetrwanie w związku z pandemią koronawirusa
AdobeStock

Specustawa ma pomóc firmom przetrwać pandemię koronawirusa i utrzymać miejsca pracy. Propozycje mają przede wszystkim wspierać utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw.

Projekt specustawy to obszerny dokument, liczący 109 stron. Przewiduje zmiany w wielu gałęziach prawa. Wzięliśmy pod lupę aspekty podatkowe, ważne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zmiany w PIT i CIT

Stan epidemiologiczny niestety niekorzystnie wpłynie na przychody firm. Wiele z nich odnotuje straty. Dlatego też projekt specustawy przewiduje propozycję innego ich rozliczania.

A mianowicie przedsiębiorcy, którzy poniosą stratę w związku z koronawirusem, będą mogli obniżyć dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku o wysokość tej straty. Nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln zł.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus wpłynie na badanie sprawozdań finansowych za 2019 r.

Co trzeba zrobić? Należy złożyć korektę zeznania za ten rok. Jednak uwaga: to rozwiązanie nie jest dla każdego.

Kto może odliczyć straty

Z tego sposobu rozliczenia straty będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w roku 2020 osiągną przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50 proc. od tych uzyskanych w 2019 r. Nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach.

Dodatkowo zwolnione z podatku dochodowego w 2020 roku zostaną przychody z tytułu:
– wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy.
– dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.

Możliwe będzie też odliczenie darowizn przez podatników PIT, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19 proc. stawki podatku), przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Wsparcie rządu będzie zależeć od wielkości firmy i branży

Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Darowizna będzie odliczana w pełnej wysokości. Darowizny pieniężne dokumentowane będą dowodem wpłaty na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy obdarowanego. Z kolei darowizny rzeczowe – oświadczeniem obdarowanego o ich przyjęciu oraz dowodem, z którego wynikać będzie wartość oraz dane identyfikujące darczyńcę.

Jak zrobić odliczenie

Co do zasady, odliczenie będzie dokonywane w zeznaniu podatkowym. Wyjątek stanowić będą podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, którzy będą mogli stosować ulgę w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników

Odliczeniu nie będą podlegały darowizny zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zwrócone w jakiejkolwiek formie lub odliczone na podstawie innych przepisów o podatku dochodowym, np. przepisów ustawy o ryczałcie. W zeznaniu podatkowym darczyńca będzie wskazywał kwotę dokonanej darowizny, kwotę, dane obdarowanego.

Przesuną się terminy płacenia podatków

Przesunięte zostaną też terminy zaliczek na PIT. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, może być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

Specustawa przewiduje również przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r., do 20 lipca 2020 roku. Rozwiązanie to będzie fakultatywne, tzn. że podatnik będzie mógł, ale nie musiał, z niego skorzystać.

Z rozwiązania tego będą mogli korzystać podatnicy, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przez nich przychody w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50 proc. Podatnicy, którzy rozpoczęli w trakcie 2019 r. prowadzenie działalności, będą mogli skorzystać z przesunięcia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przychody będą niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do średnich przychodów w 2019 roku przypadających na miesiące.

Specustawa ma dać możliwość odliczania strat za 2020 rok, AdobeStock

Z proponowanego rozwiązania będą mogli skorzystać również podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie osiągnęli w tym okresie przychodów. Lub też rozpoczęli działalność w trakcie 2020 r. albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów, np. w formie karty podatkowej.

Co ze złymi długami

Co ważne, zaproponowano także zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy obowiązani są do zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek miesięcznych (kwartalnych) z pozarolniczej działalności gospodarczej o niezapłacone w terminie zobowiązania.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50 proc. Zobowiązania, które nie zostaną uregulowane w trakcie roku i przed złożeniem zeznania rocznego za 2020 rok, podatnicy ci uwzględnią w zeznaniu na podstawie art. 26i ustawy o PIT.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Ułatwienia dla firm realizujących „miękkie” projekty

Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w trakcie 2019 roku, w celu ustalenia poziomu spadku przychodów w 2020 roku, obliczą średnie przychody przypadające na miesiące albo kwartały 2019 roku.

Natomiast podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w ostatnim kwartale 2019 roku i nie osiągnęli przychodów albo rozpoczęli działalność w 2020 roku, albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów, np. w formie karty podatkowej, nie będą zobowiązani do stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów przy obliczaniu należnych w 2020 roku zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli do powstania zaległości w spłacie zobowiązań przyczynił się COVID–19.

Zmiany w rozliczaniu PIT

Ostatnia z propozycji, obejmująca regulacje PIT, dotyczy umożliwienia podatnikom PIT, opłacającym w 2020 roku zaliczki miesięczne w formie uproszczonej rezygnację z tej formy w odniesieniu do zaliczek należnych za okres marzec–maj 2020 roku. Zaliczki za te miesiące, podatnicy będą mogli obliczyć na ogólnych zasadach, uwzględniając zaliczki należne za poprzednie miesiące, które obliczone były w formie uproszczonej.

Za kolejne miesiące, czyli czerwiec–grudzień 2020 roku, podatnicy opłacać będą zaliczki w formie uproszczonej. Rozwiązanie to dotyczyć będzie wyłącznie „małych podatników”.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus to kolejna szansa dla branży fintech

Analogiczne zmiany zajdą w regulacjach CIT odnośnie rozliczania strat, wprowadzenia zwolnień z podatku, odliczania darowizn, odroczenia w płatności podatku od przychodów z budynków, zwolnienia obowiązku stosowania przepisów o tzw. złych długach, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego, a także zapłaty zaliczek w formie uproszczonej.

Również ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne będzie zmieniona na tych samych zasadach. I obejmie: odliczanie darowizn, korzystanie z regulacji o tzw. złych długach i wprowadzone zwolnienia z podatku.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – praca zdalna

Zmiany wprowadzone Tarczą 4.0 objęły również niezwykle istotny w ostatnim czasie obszar regulacji wykonywania ...

Przelewy w euro (SEPA) z kont firmowych bez opłat w Banku Millennium

Duże przedsiębiorstwa i mniejsze firmy mogą teraz obniżyć koszty swoich rozliczeń w euro. Bank ...

Haker atak w sieci cyberbezpieczeństwo

Co trzecia mała firma boi się cyberprzestępców

Ponad połowa przedsiębiorstw doświadczyła w ostatnim roku naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego. Często skutkowało to utratą ...

Czy trzeba płacić podatek od szczepionki na grypę?

Jeśli pracodawca sfinansuje pracownikom profilaktyczne szczepienia przeciw grypie może się okazać, że pracownik otrzymał ...

Prawo do błędu dla przedsiębiorcy

Będą kolejne ułatwienia dla biznesu. Resort przedsiębiorczości i technologii wskazuje, że uchwalony przez Sejm ...

Polski handel z Wyspami po brexicie

Już w najbliższą sobotę (1 lutego 2020 r.) Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Ma ...