Minister finansów przesuwa termin na kasy online

Kasy online wejdą później
AdobeStock

Przedsiębiorcy, którzy mieli rozpocząć prowadzenie ewidencji za pomocą kas fiskalnych online, mogą odetchnąć. Nowe obowiązki nadejdą nieco później.

Jest gotowy projekt rozporządzenia, który przesuwa obowiązki w zakresie rozpoczęcia ewidencji w kasach fiskalnych online przez wybrane grupy przedsiębiorców. Minister Finansów sygnalizował w odpowiedzi na interpelację poselską, że takie zmiany wprowadzi.

CZYTAJ TAKŻE: Koniec stanu wyjątkowego w Czechach – wjazd dla biznesu

Jednak teraz opublikowano projekt niezbędnego do tego aktu prawnego. Powodem do podjęcia tej decyzji przez Ministra jest przede wszystkim trudna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa, ale także apele organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Jak się zmienią terminy

Co w takim razie się zmieni? Zgodnie z obecnymi przepisami, terminy pozwalające na prowadzenie ewidencji przy użyciu dotychczas stosowanych przez podatników kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, a w konsekwencji konieczność wymiany tych kas na kasy online są podzielone na dwie grupy podatników.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać z pomocy

Dla pierwszej grupy podatników termin ten przypadał do 30 czerwca 2020 r. A dla drugiej grupy – do 31 grudnia 2020 r.

Projekt rozporządzenia określa nowe daty. Odpowiednio: 31 grudnia 2020 r. i 30 czerwca 2021 r.

W konsekwencji projekt przewiduje przedłużenie terminu na prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii dla pierwszej grupy podatników w terminie do 31 grudnia 2020 r.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Dla kogo postojowe? Minister wyjaśnia

Dotyczy to podatników:
– świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.
– dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Wydłużenie dla drugiej grupy do 30 czerwca 2021 r. dotyczy podatników świadczących usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

CZYTAJ TAKŻE: Czy rynkom Zatoki Perskiej grozi wstrząs popytowy?

W projekcie przedłużono także odpowiednie terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na potrzeby ulgi na zakup kas online.

Odroczone terminy na kasy online

Konsekwencją tych zmian będzie odroczenie terminów na wprowadzenie kas online u wymienionych grup przedsiębiorców w związku ze specyfiką prowadzonej działalności w obecnym trudnym dla nich okresie. To słuszna decyzja, bo podatnicy mogliby w obecnej sytuacji mieć problemy z nabyciem nowych urządzeń, ich uruchomieniem, nauką obsługi oraz przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłanie danych z kas fiskalnych będzie następować online, jak zaplanował to ustawodawca.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Dla kogo dopłata do pensji? Nie dla wszystkich

Trzeba też pamiętać, że kasy nowej generacji wysyłają, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. A przesyłanie tych danych odbywa się za pośrednictwem internetu. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami po stronie przedsiębiorcy zobowiązanego do podłączenia do sieci.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Jarosińska-Jedynak: Chcemy rozszerzyć definicję MŚP

Podejmujemy działania na rzecz rozszerzenia definicji MŚP w kontekście nowej perspektywy finansowej UE – ...

Czas na e-budownictwo. Prawo budowlane już zmienione

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r. zmierza przede wszystkim ...

Koronawirus. Jak usprawnić pomoc dla MŚP

Tak jak w Wielkiej Brytanii i USA, tak u nas sektor fintech powinien być ...

Szwedzka kultura biznesu to także fika i folklor

Polskę i Szwecję dzieli nie tylko Bałtyk, ale i odmienności kulturowe, które mogą wpłynąć ...

Młody pracownik w firmie to zmiany w jego rozliczeniu PIT

Firmy zatrudniające osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, muszą pozyskać od tych osób ...

Konkurencja w sferze handlu w nowej rzeczywistości

Realizacja podstawowych funkcji handlu, względy bezpieczeństwa zdrowotnego i walka o przetrwanie firm i miejsc ...