Tarcza 4.0 wprowadzi zmiany w podatkach

Tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera m.in. zmiany w podatkach dochodowych i procedurze podatkowej. Źródło: Adobe Stock

Szersze możliwości w odliczaniu darowizn czy przesunięcie terminów na raportowanie o schematach podatkowych to niektóre zmiany w podatkach, które przewiduje tarcza antykryzysowa 4.0.

Kolejna specustawa zwana tarczą antykryzysową 4.0 przyjęta już przez Sejm zawiera m.in. zmiany w podatkach dochodowych i procedurze podatkowej.

Dobroczynność do odliczenia

Możliwe będzie odliczenie od podstawy obliczenia podatku (również przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn przekazanych na rzecz: domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, czy domów pomocy społecznej.

Ponadto, chodzi o przepis, który umożliwi odliczenie przez podatników PIT (analogiczne zmiany będą wprowadzone dla podatników CIT), w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19 proc. stawki podatku), darowizn rzeczowych w formie laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. odpowiednim podmiotom. Chodzi m.in. o darowizny dla placówek oświatowych czy organizacji pożytku publicznego.

W przypadku darowizny przekazanej:

1)    do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny;

2)    w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny;

3)    od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – odliczeniu będzie podlegać kwota odpowiadająca wartości darowizny.

CZYTAJ TAKŻE: Ulga na złe długi

Warunkiem skorzystania z odliczenia darowizny będzie udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego będą wynikać dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak wygląda w szczegółach zwolnienie z ZUS

Koszt firmy, brak przychodu u obdarowanego

Pewne zmiany zajdą także przy rozliczaniu wydatków i kosztów przy darowiznach pomocnych w walce z pandemią. Przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt wytworzenia lub cenę nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny np. na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą, albo np. przekaże tablet placówce oświatowej. Zasada ta znajdzie zastosowanie, jeżeli darowizna zostanie dokonana od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza 4.0: Nowelizacja ustawy o zatorach płatniczych

Pewne udogodnienia mają też dotyczyć obdarowanych. Przepisy wyłączą bowiem z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wartości darowizn otrzymanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. przez placówki medyczne (m.in. szpitale) oraz placówki oświatowe, w związku z epidemią COVID-19, które nie podlegają z tytułu otrzymanych darowizn podatkowi od spadków i darowizn. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn nie podlega tym samym osoba fizyczna – wspólnik spółki osobowej, która otrzyma taką darowiznę.

Kary umowne i odszkodowania kosztem

Jeśli chodzi o koszty podatkowe to tarcza 4.0 zawiera również propozycję uwzględniania w nich kar umownych i odszkodowań. Dziś przepisy tę kategorię wydatków z kosztów wyłączają. Jednak jeśli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 zapłacone kary bądź odszkodowania będą mogły zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów przedsiębiorstwa.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Urlop wyznaczy nam szef

Schematy podatkowe do zaraportowania

Wśród propozycji podatkowych ważna jest ta dotycząca raportowania do skarbówki o schematach podatkowych (MDR). Zgodnie z projektem, terminy wskazane w dziale III rozdziale 11a Ordynacji podatkowej (chodzi zatem o terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych) nie rozpoczynały się, a rozpoczęte ulegały zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

W konsekwencji przy schematach podatkowych transgranicznych zawieszenie będzie się odbywać na niezmienionych zasadach, a przy schematach pozostałych prawdopodobnie zostanie przedłużone.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Koronawirus. Dziś mija termin na sprawozdania do NBP

20 kwietnia mija przedłużony termin złożenia do NBP sprawozdań miesięcznych za luty 2020 r. ...

Koronawirus. Czego obawia się branża mleczarska

Największym zagrożeniem dla zachowania stabilności polskiego mleczarstwa może być to, co do dnia kryzysu ...

Sztuka zarządzania wartością produktu eksportowego

Wiele polskich firm swoim produktem lub usługą na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych, ...

Przepisy o WHT odroczone o kolejne pół roku

Minister Finansów postanowił po raz kolejny odroczyć stosowanie przepisów o poborze podatku u źródła ...

Koronawirus. Pożyczki dla firm na specjalnych warunkach

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pożyczki na preferencyjnych warunkach. Ich rodzaje będą zależały ...

Nie będzie PCC od pożyczki w Belgii

Umowy pożyczek nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W jakim przypadku? Jeśli ...