Tarcza 4.0: Nowe zasady dematerializacji akcji dla spółek w upadłości

Ustawodawca uznał za niewłaściwe obciążanie spółek będących w upadłości koniecznością wykonywania dodatkowych czynności i ponoszenia kosztów związanych z dematerializacją akcji. Źródło: Adobe Stock

Przepisy tarczy 4.0 wprowadzają zawieszenie stosowania wymogów dotyczących obowiązkowej dematerializacji dla spółek w upadłości.

Projekt tarczy antykryzysowej 4.0 dokonuje kolejnej modyfikacji w ramach ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie obowiązków związanych z dematerializacją akcji.

Zawieszenie w stosunku do spółek w upadłości

Najnowszy projekt rządowy, który przegłosował już Sejm, zakłada zawieszenie stosowania przepisów ustawy z 30 sierpnia 2019 r. w stosunku do spółek, które na dzień 30 września 2020 r. znajdować się będą w upadłości i które nie dokonały do tego dnia pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce. Zawieszenie to obowiązywać będzie na czas postępowania upadłościowego oraz do upływu 12 miesięcy od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania.

CZYTAJ TAKŻE: Mikropożyczka – umorzenie bez wniosku już pewne

Zmiana ta oznacza, że dla spółek w upadłości moc obowiązująca dokumentów akcji, odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących akcji imiennych w odniesieniu do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty złożono w spółce, a także stosowanie znowelizowanych przepisów dla spółek publicznych, których akcje nie były dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, wygasa dopiero w pierwszym dniu po upływie 12 miesięcy od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania upadłościowego.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza 4.0: Dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców

Ponadto, termin na dokonanie pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce przypadać będzie na pierwszy dzień po upływie 6 miesięcy od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania upadłościowego, a akcje w formie dokumentowej zachowają swoją moc dowodową przez okres 5 lat od upływu 12 miesięcy od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania upadłościowego.

Dematerializacja to dodatkowy koszt

Ustawodawca uznał za niewłaściwe obciążanie spółek będących w upadłości koniecznością wykonywania dodatkowych czynności i ponoszenia kosztów związanych z dematerializacją akcji.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza 4.0 wprowadzi zmiany w podatkach

Wypełnienie przez takie spółki obowiązków związanych z dematerializacją stanie się zasadne dopiero w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania upadłościowego spółka będzie kontynuowała prowadzenie działalności.

Strona www bez zmian

Co ważne, najnowsze zmiany nie obejmują jednak przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne własnej strony internetowej z wydzielonym kanałem informacyjnym dla akcjonariuszy, jak również zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzanych ustawą z 30 sierpnia 2019 r.

Autor jest aplikantem adwokackim, Kancelaria Prawna Krzysztof Rożko i Wspólnicy. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

TSUE: polska ulga na złe długi w VAT narusza prawo unijne

Polskie regulacje ustawy o VAT, które określają warunki skorzystania z ulgi na złe długi ...

Po leasing do ARP

Okres umowy leasingu w ARP wynosi maksymalnie pięć lat. Minimalna opłata wstępna to 10 ...

Komu jako kasa wystarczy oprogramowanie

Część podatników będzie mogła używać kasy w postaci oprogramowania. A chodzi o tych, u ...

Branża rolno-spożywcza oczekuje tarczy proeksportowej

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora rolnego oraz rolno-spożywczego mają konkretne oczekiwania w ...

Szybka Ścieżka – dodatkowe 300 mln zł na innowacje z Funduszy Europejskich

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi już w tym roku, horyzontalny konkurs Szybkiej ...

Kiedy zewnętrzne finansowanie pomaga w rozwoju firmy

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie wzrośnie dostępność kapitału zewnętrznego dla małych ...