Ryczałt za jazdy lokalne w dalszym ciągu opodatkowany

Pracodawcy mają dwie możliwości zwrotu środków za używanie prywatnego pojazdu pracownikom: kilometrówkę albo ryczałt. Źródło: Adobe Stock

Firma, która podpisała umowę z pracownikiem na korzystanie przez niego z samochodu prywatnego do celów służbowych i wypłaca z tego tytułu ryczałt za jazdy lokalne zobowiązana jest jako płatnik obliczyć, pobrać i przekazać zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu tego świadczenia.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 czerwca 2020 r. (0112-KDIL2-1.4011.178.2020.2.AMN) poruszono kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów z powodu wykorzystania prywatnego samochodu do celów służbowych.

CZYTAJ TAKŻE: Na indywidualną interpretację podatkową poczekamy dużo dłużej

W przedstawionej sprawie pracodawca, który jest jednostką budżetową miasta, zawiera umowy umożliwiające korzystania  z prywatnego samochodu do celów służbowych, wykonywanych poza biurem. Pracodawca wyznacza pracownikowi miesięczny limit kilometrów na przejazdy lokalne. Zwrot kosztów obliczany jest poprzez pomnożenie przyznanego limitu przez stawkę za 1 km przebiegu. Zdaniem wnioskodawcy opisana sytuacja nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych. I nie podlega opodatkowaniu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał takie stanowisko za nieprawidłowe.

Dwie możliwości

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlegają wszystkie uzyskane przez podatnika korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych ustawowo wyłączonych. Pracodawcy mają dwie możliwości zwrotu środków za używanie prywatnego pojazdu pracownikom wynikające z rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 27 poz. 271) – albo kilometrówkę albo ryczałt.

CZYTAJ TAKŻE: Ostatni dzwonek na zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z zasadami kilometrówkę wypłaca się poprzez pomnożenie stawki za kilometr przez liczbę faktycznie przejechanych kilometrów. Ryczałt wypłacany jest zgodnie z ustaloną liczbą kilometrów na jazdy lokalne. Rozporządzenie określa wysokość limitu kilometrów w zależności od liczby mieszkańców danej gminy lub miasta:

– 300 km – do 100 tys. mieszkańców,

– 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

– 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

Ugruntowane stanowisko

Stanowisko organów podatkowych w tej kwestii jest już ugruntowane. Kwoty wypłacane pracownikowi z tytułu jazd lokalnych nie korzystają ze zwolnienia podatkowego. Jazdy lokalne nie są podróżami służbowymi w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Jazdy lokalne odbywają się w obrębie miejscowości, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika.

Zgodnie z art. 775§ 1 kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Przepis ten wyraźnie zaznacza, że podróż służbowa ma miejsce poza siedzibą pracodawcy lub stałym miejscem pracy pracownika.

CZYTAJ TAKŻE: Ulga B+R – oszczędności nie tylko dla największych firm

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie podlega opodatkowaniu zwrot kosztów poniesionych przez pracownika używającego samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw. W tym przypadku mowa o ustawach:

– z 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej ,,Poczta Polska”;

– z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– z 28 września 1991 r. o lasach.

W praktyce oznacza to, że zwolnienie z PIT przysługuje tylko pracownikom służby leśnej, listonoszom i pracownikom socjalnym.

CZYTAJ TAKŻE: Danina solidarnościowa a raportowanie schematów podatkowych

Wnioskodawca interpretacji powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) i argumentował, że świadczenie uzyskiwane od pracodawcy, aby podlegać opodatkowaniu musi prowadzić do pojawienia się po stronie pracownika korzyści majątkowej. W sporach z fiskusem, podatnicy często powołują się na ten wyrok. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że wyrok dotyczy wyłącznie świadczeń nieodpłatnych.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Ślagórski: Koronawirus może negatywnie wpłynąć na wymianę handlową z Niemcami

Negatywny efekt może wystąpić w przypadku naszej sprzedaży do Niemiec, dla których Chiny są ...

Polski satelita ScanSAT coraz bliżej orbity

Firma Scanway rozpoczyna budowę inżynierskiego modelu satelity ScanSAT. Będzie to pierwszy polski satelita, który ...

Średnie firmy mogą już szykować wnioski o dotacje obrotowe z PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie je przyjmować od 15 czerwca do 31 lipca br. ...

Przepisy o podatku u źródła przesunięte do stycznia

Przedsiębiorcy nie muszą stosować znowelizowanych przepisów podatkowych (PIT i CIT) w zakresie poboru podatku ...

Koronawirus. Czego obawia się branża mleczarska

Największym zagrożeniem dla zachowania stabilności polskiego mleczarstwa może być to, co do dnia kryzysu ...

Koronawirus. Kto dostanie postojowe od państwa

Specustawa wprowadzi wsparcie finansowe za tzw. postojowe. Postojowe będzie przysługiwać raz lub dwa razy. ...