Zwolnienie z ZUS także przy nadpłacie składek

Przedsiębiorcy, którzy mają nadpłatę w ZUS będą mogli skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek. Źródło: Adobe Stock

Przedsiębiorcy będą zwalniani ze składek na ubezpieczenia społeczne również w przypadku nadpłaty w ZUS. Sejm uwzględnił postulaty przedsiębiorców podnoszone przez rzecznika MŚP.

Przedsiębiorcy, którzy mają nadpłatę w ZUS będą mogli skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek. Dotąd ZUS w takim przypadku zwolnienia często odmawiał.

Zwolnienie także przy nadpłacie składek

Zwolnienie firm z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. wprowadziła specustawa (ustawa z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Jednak wielu przedsiębiorców, którzy mieli nadpłaty za wcześniejsze okresy składkowe, dostawało od ZUS negatywną odpowiedź na wniosek w tej sprawie.

CZYTAJ TEŻ: ZUS odpuszcza po 7 latach. Ale nie sam

Sprawą zainteresował się rzecznik MŚP. Po jego interwencji Sejm zmienił przepisy. A dokładnie chodzi o art. 10 ust. 1 ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk sejmowy nr 430).

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus. Jak wygląda w szczegółach zwolnienie z ZUS

Obecnie ustawa trafiła do Senatu. Po zakończeniu procesu legislacyjnego i podpisaniu przez prezydenta przepis wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

Zyskają setki tysięcy przedsiębiorców

Wcześniej rzecznik MŚP wystąpił z pytaniem w tej sprawie do prezes ZUS. W odpowiedzi Zakład wyjaśnił, że na niemal 1,8 mln wniosków o zwolnienie z opłacania składek negatywna decyzja zapadła w przypadku ponad 67 tys. z nich.

CZYTAJ TEŻ: Zwolnienia ze składek ZUS dla firm z dochodami poniżej 7 tys. zł

Jednak jest tu mowa tylko o samym kwietniu, ponieważ każdy miesiąc zwolnienia jest przez ZUS rozpatrywany oddzielnie. Natomiast według szacunków 140 tys. płatników mogło nadpłacone składki utracić.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus. Ulgi w płatnościach na rzecz ZUS

Warto przypomnieć, że problem został już wcześniej częściowo rozwiązany przepisem art. 113 ustawy z 16 kwietnia o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695, ze zm.). Zgodnie z nim przedsiębiorcy są zwolnieni ze składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały opłacone.

CZYTAJ TEŻ: Jak dostać postojowe z ZUS przy umowach cywilnoprawnych

Składki te podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Po leasing do ARP

Okres umowy leasingu w ARP wynosi maksymalnie pięć lat. Minimalna opłata wstępna to 10 ...

Koronawirus. Projekty dotowane przez Unię mogą się nie powieść

Przedsiębiorcy, szczególnie ci z sektora MŚP, to jedna z dwóch największych grup beneficjentów. Niestety ...

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: hotel, a izolatorium

Czy właściciel może „bronić się” przed zmianą hotelu w izolatorium? – wyjaśnia radca prawny. ...

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: urlop bezpłatny

Jak w czasie pandemii wygląda kwestia urlopu bezpłatnego – wyjaśniają eksperci. CZYTAJ TAKŻE: Innowacyjna ...

Znajomość angielskiego staje się niezbędna w pracy

Pracodawcy coraz częściej oczekują od kandydatów sprawnego posługiwania się językiem obcym. Brak tej umiejętności ...

Nowe czy stare dylematy rynku pracy w Polsce?

W 2019 r. w Polsce mieliśmy rynek pracownika. Pandemia wywróciła ten rynek do góry ...