Koronawirus. Kiedy firma może otrzymać pomoc od samorządu

Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju. Fot. Robert Gardziński

Minister rozwoju wydała objaśnienia prawne dotyczące form pomocy samorządów dla firm na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej. Wyjaśniła w nich 23 wątpliwości.

Niektóre przepisy Tarczy antykryzysowej budziły wątpliwości. Chodziło m.in. o zapisy dotyczące zakresu wsparcia udzielanego przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego.

CZYTAJ TEŻ: Ministerstwo Finansów objaśnia kwestie podatkowe związane z COVID-19

Aby pomóc firmom, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wystąpił do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz o wydanie objaśnień prawnych w tej sprawie. A dokładnie zapytanie dotyczyło przepisów art. 15zzze-15zzzg ustawy COVID-19.

Wyjaśnienia minister rozwoju

Minister rozwoju odniosła się właśnie do aż 23 zagadnień podniesionych przez rzecznika MŚP. Obszerne i szczegółowe objaśnienia przekazane przez wiceministra Roberta Nowickiego dotyczą m.in. przesłanek udzielania pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz organy stanowiące samorządu terytorialnego).

CZYTAJ TEŻ: Minister rozwiewa wątpliwości co do dofinansowania z tarczy dla MŚP

Rzecznik pytał np., czy wsparcie polegające na umorzeniu, odroczeniu terminu spłaty lub rozłożeniu na raty czynszów może być przyznawane zarówno na wniosek podmiotu, jak i z urzędu.

CZYTAJ TEŻ: Minister finansów przesuwa termin na kasy online

W odpowiedzi resort rozwoju podał m.in., że kompetencja organu wykonawczego, o której mowa w art. 15zzzg ust. 1 ustawy obejmuje indywidualne przyznawanie ulg na wniosek dłużnika uzasadniony jego ważnym interesem lub interesem publicznym. Wskazał też, że możliwość udzielania ulg z urzędu ustawodawca przewidział tylko w przypadku podjęcia stosownej uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus. Dla kogo postojowe? Minister wyjaśnia

Wiceminister wskazał także, na czym polega odstąpienie od dochodzenia od należności cywilnoprawnych oraz co należy rozumieć pod pojęciem pogorszenia płynności finansowej.

Co powinno się znaleźć we wniosku o pomoc?

Pytania rzecznika MŚP dotyczyły także elementów wniosków, okoliczności i dokumentów, jakie mają przedstawiać przedsiębiorcy.

CZYTAJ TEŻ: Nowe warunki udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom

W odpowiedzi minister rozwoju wskazała, że ustawa nie określa wzoru wniosku o przyznanie ulgi. – Powinien on jednak czynić zadość minimalnym wymogom co do formy pisma urzędowego. We wniosku powinno zostać precyzyjnie określone żądanie, zawierające wskazanie rodzaju ulgi oraz wykazane istnienie ważnego interesu po stronie dłużnika lub interesu publicznego, przemawiające odpowiednio za umorzeniem, odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem należności na raty – wyjaśnia Robert Nowicki.

CZYTAJ TEŻ: W przyszłym roku polskie firmy skorzystają z estońskiego CIT

Odpowiedzi minister rozwoju zawierają także wyjaśnienia dotyczące kwestii procedury odwoławczej.

CZYTAJ TEŻ: Na indywidualną interpretację podatkową poczekamy dużo dłużej

Pismo zawierające szczegółowe wyjaśnienia Ministra Rozwoju dotyczące pytań rzecznika MŚP jest dostępne tutaj.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Ulga B+R to szansa na podwójne odliczenie wydatków związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Ulga B+R. Co można zyskać i jak skorzystać?

Ulga badawczo–rozwojowa na stałe zagościła w naszym porządku prawnym. Praktyka pokazała jednak, że przepisy ...

Koronawirus. Nowe wydatki znajdą się w kosztach

Przedsiębiorcy, którzy ze względu na pandemię koronawirusa musieli zapłacić kary umowne bądź odszkodowania będą ...

Jest PIT od zwrotu za służbową jazdę prywatnym autem

Pracownik, który otrzymuje wypłatę kilometrówki od pracodawcy, nie skorzysta ze zwolnienia w PIT. Do ...

Przedsiębiorcy ostrzegają: biurokracja bije w patenty

Rejestry Urzędu Patentowego wymagają pilnych zmian. Tak przynajmniej twierdzi Konfederacja Lewiatan, która chce stworzenia ...

Kinga Zacharjasz, dyrektor zarządzająca w Banku BNP Paribas

W biznesie do pewnych rzeczy już nie wrócimy

Elektroniczna, szybka i bezpieczna wymiana dokumentów, w tym umów, wejdzie do kanonu działania w ...

22 startupy ze wsparciem od PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę startupów, które otrzymały wsparcie w kwocie do miliona ...