Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – przymusowy urlop

Pracodawca może teraz wysłać pracownika na przymusowy urlop. Źródło: Adobe Stock

Kolejnymi regulacjami antykryzysowymi wprowadzono przepisy o przymusowym wykorzystaniu zaległego urlopu wypoczynkowego.

Od 24 czerwca 2020 r. Kodeks pracy wprost wskazuje, że pracodawca może, w terminie przez siebie wskazanym, udzielić pracownikowi, bez jego zgody i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

CZYTAJ TEŻ: Urlop zaległy – do kiedy trzeba go wykorzystać?

Pracownik ma obowiązek ten urlop wykorzystać. Dotychczas przepisy prawa nie regulowały niniejszego zagadnienia w sposób wyraźny, chociaż teza o możliwości zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu zaległego miała oparcie w judykaturze (zob. wyrok SN z 24.01.2005 r., sygn. I PK 124/05).

CZYTAJ TEŻ: Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – wypowiedzenie zakazu konkurencji

Uregulowanie niniejszej kwestii jest skutkiem przyjęcia założenia, zgodnie z którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownicy wykazywać mogą zmniejszone zainteresowanie wykorzystywaniem prawa do urlopu wypoczynkowego. Skutkiem tego może być kumulacja urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym. Mając na uwadze powyższe zrezygnowano z rozwiązania, w którym możliwość odbierania przez pracowników urlopów wypoczynkowych będzie możliwa dopiero po 30 września bieżącego roku bądź w następnych lat kalendarzowych oraz skumuluje się z wykorzystywaniem przez pracowników prawa do urlopu za bieżący rok kalendarzowy.

CZYTAJ TEŻ: Jak rozwiązać umowę o pracę e-mailem?

Autor jest aplikantem radcowskim w Kancelarii KRW Legal. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Ukraińcy nie zrezygnują z pracy w Polsce

Obserwując dane gospodarcze z Ukrainy nie należy spodziewać się rezygnacji pracowników z Ukrainy z ...

Sprzedaż w Azji po nowemu – od kosmetyków do synbiotyków

Wskutek epidemii SARS-Cov-2 sprzedaż internetowa w Azji stała się głównym kanałem transakcyjnym, a dzięki ...

Gwarancje dla małych i średnich firm dotkniętych pandemią

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z unijnych gwarancji z programu Horyzont 2020 – wskazuje Marcin Leja, ...

Pinta pobiła rekord w crowdfundingu

Browar rzemieślniczy Pinta jako pierwsza zebrała 4,1 mln zł, czyli najwyższą dozwoloną kwotę zbiórki ...

Pracownicy tych zawodów zmienią branżę. Na IT

Nauczyciele, graficy, inżynierowie, menedżerowie, a nawet handlowcy i zatrudnieni w gastronomii, turystyce, czy hotelarstwie ...

Mikroprzedsiębiorcy mają 5 mld zł długów

Ponad 7 na 10 zadłużonych firm, które trafiły do KRD, to osoby prowadzące jednoosobową ...