Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – przymusowy urlop

Pracodawca może teraz wysłać pracownika na przymusowy urlop. Źródło: Adobe Stock

Kolejnymi regulacjami antykryzysowymi wprowadzono przepisy o przymusowym wykorzystaniu zaległego urlopu wypoczynkowego.

Od 24 czerwca 2020 r. Kodeks pracy wprost wskazuje, że pracodawca może, w terminie przez siebie wskazanym, udzielić pracownikowi, bez jego zgody i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

CZYTAJ TEŻ: Urlop zaległy – do kiedy trzeba go wykorzystać?

Pracownik ma obowiązek ten urlop wykorzystać. Dotychczas przepisy prawa nie regulowały niniejszego zagadnienia w sposób wyraźny, chociaż teza o możliwości zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu zaległego miała oparcie w judykaturze (zob. wyrok SN z 24.01.2005 r., sygn. I PK 124/05).

CZYTAJ TEŻ: Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – wypowiedzenie zakazu konkurencji

Uregulowanie niniejszej kwestii jest skutkiem przyjęcia założenia, zgodnie z którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownicy wykazywać mogą zmniejszone zainteresowanie wykorzystywaniem prawa do urlopu wypoczynkowego. Skutkiem tego może być kumulacja urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym. Mając na uwadze powyższe zrezygnowano z rozwiązania, w którym możliwość odbierania przez pracowników urlopów wypoczynkowych będzie możliwa dopiero po 30 września bieżącego roku bądź w następnych lat kalendarzowych oraz skumuluje się z wykorzystywaniem przez pracowników prawa do urlopu za bieżący rok kalendarzowy.

CZYTAJ TEŻ: Jak rozwiązać umowę o pracę e-mailem?

Autor jest aplikantem radcowskim w Kancelarii KRW Legal. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Uzupełnij swoje dane o rachunek bankowy. Inaczej możesz mieć kłopoty

Przedsiębiorcy, którzy nie podali w zgłoszeniu rejestracyjnym działalności gospodarczej lub w urzędzie skarbowym firmowego ...

Inteligentny kosz na śmieci trafi na polski rynek

Smart Be – inteligentny kosz z czeskiego Vyškova nie tylko zbiera śmieci, gasi ogień ...

Jak będziemy podróżować po pandemii?

Niestety nadal ciężko jest wyznaczyć datę końca pandemii, ale jedno jest pewne: głód podróży ...

Polski pracownik nie boi się automatyzacji. Jest naiwny?

Pandemia koronawirusa i masowe przejście na pracę zdalną mogą stać się motorem napędowym automatyzacji ...

Teraz każda pomoc dla szpitali jest ważna.

Wydatki na wynajem aut dla szpitali można ująć w kosztach

Spółka, która w ramach pomocy w walce z COVID-19, ponosi wydatki na wynajem samochodów ...

Nabywca nie może żądać faktury zbiorczej

Przepisy pozwalają na wystawianie faktur zbiorczych. Ale tylko sprzedawcy. Dlatego nabywca nie może domagać ...