Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – przymusowy urlop

Pracodawca może teraz wysłać pracownika na przymusowy urlop. Źródło: Adobe Stock

Kolejnymi regulacjami antykryzysowymi wprowadzono przepisy o przymusowym wykorzystaniu zaległego urlopu wypoczynkowego.

Od 24 czerwca 2020 r. Kodeks pracy wprost wskazuje, że pracodawca może, w terminie przez siebie wskazanym, udzielić pracownikowi, bez jego zgody i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

CZYTAJ TEŻ: Urlop zaległy – do kiedy trzeba go wykorzystać?

Pracownik ma obowiązek ten urlop wykorzystać. Dotychczas przepisy prawa nie regulowały niniejszego zagadnienia w sposób wyraźny, chociaż teza o możliwości zobowiązania pracownika do wykorzystania urlopu zaległego miała oparcie w judykaturze (zob. wyrok SN z 24.01.2005 r., sygn. I PK 124/05).

CZYTAJ TEŻ: Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – wypowiedzenie zakazu konkurencji

Uregulowanie niniejszej kwestii jest skutkiem przyjęcia założenia, zgodnie z którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownicy wykazywać mogą zmniejszone zainteresowanie wykorzystywaniem prawa do urlopu wypoczynkowego. Skutkiem tego może być kumulacja urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym. Mając na uwadze powyższe zrezygnowano z rozwiązania, w którym możliwość odbierania przez pracowników urlopów wypoczynkowych będzie możliwa dopiero po 30 września bieżącego roku bądź w następnych lat kalendarzowych oraz skumuluje się z wykorzystywaniem przez pracowników prawa do urlopu za bieżący rok kalendarzowy.

CZYTAJ TEŻ: Jak rozwiązać umowę o pracę e-mailem?

Autor jest aplikantem radcowskim w Kancelarii KRW Legal. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Przedsiębiorstwa społeczne mają pomagać w wychodzeniu z biedy.

Przedsiębiorstwa społeczne będą wyciągać z biedy

Rząd pracuje nad ustawą, która powoła do życia nowy typ przedsiębiorstw, których głównym celem ...

Koronawirus. EXPO coraz bliższe przesunięcia

Od nowego terminu EXPO w Dubaju dzieli świat już tylko jeden krok w postaci ...

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: co z urlopami

Jak w czasie pandemii koronawirusa wygląda sprawa urlopów bieżących i zaległych – wyjaśniają eksperci. ...

Ulga na złe długi – będzie z niej można szybciej skorzystać

Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje szybsze korzystanie z ulgi na złe długi. Projekt tarczy antykryzysowej ...

Polski startup pozwoli „zajrzeć” w komórki serca w trakcie operacji

Polski startup Heart Guard opracowuje technologię, która pozwoli chirurgom kontrolować stan serca w trakcie ...

Europejski sektor MŚP ma się źle.

Dramat MŚP. Co druga firma jest skłonna zamknąć biznes

Ponad 2200 przedstawicieli sektora MŚP z: Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii ...