Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – ograniczenie odpraw

Pandemia koronawirusa ograniczyła m.in. wysokość odpraw i odszkodowań na wypadek ustania stosunku pracy.

Przepisy Tarczy 4.0 wprowadziły możliwość ograniczenia przez pracodawcę wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty pracownikom na wypadek ustania stosunku pracy.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń wysokość tych świadczeń ogranicza się do kwot nieprzekraczających dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Rozwiązanie to dotyczy także umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło, jak również odpłatnego pełnienia funkcji.

Autor jest aplikantem radcowskim w Kancelarii KRW Legal. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Koronawirus. Gdzie firmy mogą szukać wsparcia

W obecnym trudnym okresie pandemii w działania na rzecz walki z koronawirusem włączył się ...

Młody pracownik w firmie to zmiany w jego rozliczeniu PIT

Firmy zatrudniające osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, muszą pozyskać od tych osób ...

Raj podatkowy? Resort finansów zażąda wyjaśnień.

Kontrahent z raju podatkowego? Fiskus zażąda wyjaśnień

Przedsiębiorcy zawierający transakcje z podmiotami, które mają siedziby w kraju uznanym za raj podatkowy, ...

Spadek sprzedaży to w dobie pandemii bolączką niemal całego sektora MŚP.

Spadek sprzedaży wciąż dużą bolączką w sektorze MŚP

Co prawda jesienią 2020 r. spadki sprzedaży w sektorze MŚP były mniejsze niż na ...

Polisa bez granic dotyczy aż 165 krajów.

Polisa bez granic. KUKE zabezpiecza interes eksporterów

Polisa bez granic to nowe ubezpieczenie eksportowe z gwarancją Skarbu Państwa obejmujące sprzedaż do ...

Kaucja jest neutralna podatkowo.

Kaucja w obrocie gospodarczym – czy jest kosztem?

Kaucji nie należy utożsamiać z zaliczką. Przede wszystkim nie jest częścią ceny i ma ...