Zmiany w prawie pracy – zawieszenie świadczeń socjalnych

Na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca ma obowiązek dokonywać coroczne odpisy podstawowe. Źródło: Adobe Stock

Tarcza 4.0. wprowadziła zmiany w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków dotychczas przeznaczonych na szeroko rozumiane cele socjalne.

Zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mają obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Obowiązek ten obejmuje również pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, w przypadku gdy zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa. W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych fundusz taki tworzy się bez względu na liczbę pracowników.

CZYTAJ TEŻ: Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – ograniczenie odpraw

Na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca ma obowiązek dokonywać coroczne odpisy podstawowe, a także może dokonywać zwiększeń wskazanych w ustawie. Przepisy dają też możliwość wypłacania świadczenia urlopowego przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników.

Spadek obrotów i zawieszenie świadczeń socjalnych

Tarcza 4.0. umożliwia zawieszenie powyższych obowiązków w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jeżeli u pracodawcy nastąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Jeżeli u pracodawcy działają organizacje związkowe reprezentatywne, zawieszenie tych obowiązków następuje w porozumieniu z tymi organizacjami związkowymi.

CZYTAJ TEŻ: Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – dofinansowanie do wynagrodzeń

Ponadto, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.

CZYTAJ TEŻ: Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – przymusowy urlop

Marcin Traczyk, aplikant radcowski w Kancelarii KRW Legal. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Fiskus weźmie 23 proc. VAT od depozytu

Usługi przechowywania instrumentów finansowych podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT w wysokości 23 proc. Nie ...

Odkażanie samochodów służbowych.

Odkażanie samochodów służbowych – czy jest obowiązkowe?

Korzystanie z samochodów służbowych podczas pandemii koronawirusa skomplikowało się ze względu na ryzyko zakażenia. ...

Nomi Biotech Corporation z inwestycją 1 mln zł

Polsko-japońska spółka biotechnologiczna, specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu innowacyjnych nutraceutyków – środków spożywczych ...

Zbliżają się terminy zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Zobowiązani do zatwierdzenia sprawozdań finansowych mają w tym roku na to więcej czasu. Dzieje ...

Hotele i restauracje zastosują kasy online później

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem, które odroczy termin używania kas fiskalnych online dla branż ...

Jak zatrudnić prezesa na Białorusi

Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani działalnością gospodarczą na Białorusi. Jak wyglądają wybrane aspekty prowadzenia biznesu ...