Od października wraca normalny tryb płatności podatku od nieruchomości

Osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą podatek od nieruchomości w ratach. Źródło: Adobe Stock

Tylko do 30 września obowiązuje odroczenie płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec. Taki termin wyznaczono przepisami tarczy antykryzysowej.

Możliwość odroczenia terminu płatności rat podatku mogła być wprowadzona decyzją rad gmin. Taką podstawę prawną dały przepisy pierwszej tarczy antykryzysowej. Rozwiązanie to mogło być skierowane do przedsiębiorców, których płynność finansowa w związku z sytuacją wywołaną pandemią pogorszyła się.

Podatek płatny w ratach

Trzeba przypomnieć, że osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą podatek od nieruchomości w ratach. Jest on płatny na rzecz gmin, w których dana nieruchomość się znajduje. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i posiadanych budynków czy budowli wartość płaconego podatku może być znaczna, więc możliwość odroczenia takiej płatności pozwoliła wielu przedsiębiorcom przesunąć te środki na finansowanie bieżących potrzeb i np. uchroniła firmy przed koniecznością redukcji zatrudnienia.

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazują, że osoby prawne muszą:

– składać do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

– wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT

W konsekwencji tarcza antykryzysowa odroczyła płatności za kwiecień, maj i czerwiec. Rady gmin mogły odroczyć te płatności, podejmując w tym zakresie stosowne uchwały, ale nie dłużej niż do 30 września. Po ustaniu tej możliwości rady gminy mogą wprowadzić zwolnienia przedmiotowe dla przedsiębiorców, jeśli np. uznają, że biznes na ich terenie wymaga takiego wsparcia. Gdy gmina zdecyduje o podjęciu takiej uchwały, wówczas w podjętej uchwale określa zakres zwolnienia, a także czas jego obowiązywania.

Przedsiębiorcy mogą mieć dalej kłopoty

Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości dla wielu firm z pewnością było znaczącą ulgą. Problem jednak w tym, że obowiązek płatności podatku na bieżąco od października może być dla wielu z nich problemem. Dlaczego? Bo przez sytuację związaną z pandemią mogą nie mieć środków na bieżące regulowanie tych należności na rzecz gminy. A trzeba pamiętać, że niezapłacenie podatku od nieruchomości w ustawowym terminie spowoduje powstanie zaległości podatkowej od przedsiębiorcy. Będą od niej naliczane odsetki.

CZYTAJ TEŻ: Firmy nie zapłacą mniejszego VAT – stawki pozostaną bez zmian

Wyjściem z tej sytuacji jest wystąpienie do organu podatkowego (w tym przypadku właściwej jednostki samorządu terytorialnego, czyli m.in. prezydenta bądź burmistrza) z wnioskiem o przyznanie ulgi w zapłacie należności podatkowych. Taką możliwość przewidują bowiem przepisy Ordynacji podatkowej. Aby z takiej opcji skorzystać konieczne jest napisanie wniosku o rozłożenie zaległości na raty bądź jej umorzenie. Kluczowe będą tu argumenty, których we wniosku przedsiębiorca użyje. Aby bowiem daną ulgę otrzymać konieczne jest wykazanie się ważnym interesem przedsiębiorstwa bądź ważnym interesem publicznym. Niezaprzeczalnie kłopoty finansowe związane z pandemią powinny przemawiać za pozytywnym rozpatrzeniem prośby przedsiębiorcy. Choć oczywiście wszystko będzie zależało od oceny tej sytuacji przez organ podatkowy. To on bowiem podejmuje subiektywną decyzję w tym zakresie.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Zaostrzające się kryteria bankowe dotykają MŚP. Coraz trudniej o kredyt

Raport Narodowego Banku Polskiego dotyczący sytuacji na rynku kredytowym nie pozostawia złudzeń. Zasady, na ...

AI Challenge dla wszystkich, także MŚP

Ruszyła inicjatywa AI Challenge. Ma ona przybliżać Polakom temat sztucznej inteligencji. Pomysłodawca, Fundacja Digital ...

Polskie małe i średnie firmy otwarte na robotyzację

Jedna trzecia małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych planuje robotyzację w ciągu trzech lat. Prawie ...

Komu jako kasa wystarczy oprogramowanie

Część podatników będzie mogła używać kasy w postaci oprogramowania. A chodzi o tych, u ...

Koronawirus. Uwagi do zwolnień grupowych

Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych z zakładową organizacją związkową niesie dla pracodawcy ułatwienia w ...

Opieka nad dzieckiem dla pracujących

Pracujący rodzice mają prawo do wykorzystania 2 dni albo 16 godzin na opiekę nad ...