Mechanizm podzielonej płatności poniżej 15 tys. zł

Niezbędne jest oznaczenie faktury wyrazami ,,mechanizm podzielonej płatności” oraz zapłacenie kwoty podatku VAT na wyodrębniony rachunek bankowy - rachunek VAT. Źródło: Adobe Stock

Mechanizm podzielonej płatności stosuje się jeśli wartość sprzedaży brutto przekracza 15 tys. zł. Jednak co zrobić w sytuacji, gdy sprzedawca wystawi fakturę na kwotę niższą niż 15 tys. zł, ale z adnotacją ,,mechanizm podzielonej płatności”?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) obowiązuje od 1 listopada 2019 r. Stosuje się go do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, jeśli wartość sprzedaży brutto przekracza 15 tys. zł. Przepisy szczegółowo określają, kiedy występuję obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Są to sytuacje gdy:

  • wartość faktury wynosi powyżej 15 tys. zł brutto;
  • sprzedawca i odbiorca są podatnikami podatku VAT (transakcje B2B);
  • faktura dokumentuje dostawę tzw. towarów i usług wrażliwych, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Niezbędne jest oznaczenie faktury wyrazami ,,mechanizm podzielonej płatności” oraz zapłacenie  kwoty podatku VAT na wyodrębniony rachunek bankowy – rachunek VAT.

CZYTAJ TAKŻE: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, obowiązek MPP nie będzie miał zastosowania:

  • gdy faktura dokumentująca sprzedaż towarów lub usług będzie opiewać na kwotę niższą bądź równą 15 tys. zł brutto;
  • gdy faktura dokumentuje sprzedaż towarów lub usług mieszanych tj. towarów objętych i nieobjętych obowiązkiem MPP, o wartości równej lub mniejszej niż 15 tys. zł brutto;
  • do rozliczeń w formie potrąceń, o których mowa w art. 498 kodeksu cywilnego;
  • do faktur, które dokumentują transakcje w ramach wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prawnym.

Jeżeli należność wynikająca z faktury opiewającej na kwotę powyżej 15 tys. zł wystawionej na towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT, zostanie uregulowana w drodze potrącenia (art. 498 kc), obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności nie obejmie kwoty objętej potrąceniem.

Faktura na mniej niż 15 tys. zł z adnotacją ,,MPP”

W przypadku pozostałych transakcji stosowanie MPP jest dobrowolne. To nabywca (podatnik VAT) w takiej sytuacji decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem procedury MPP, w jakiej części i wobec którego kontrahenta. Jednak nie pozbawia to możliwości umieszczenia przez sprzedawcę informacji o MPP, nawet jeśli faktura jest na kwotę niższą niż 15 tys. zł brutto.

CZYTAJ TAKŻE: Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych

Przepisy umożliwiają umieszczenia na fakturze informacji dodatkowych, które nie naruszają przepisów dot. prawidłowego wystawienia faktury. Fakt umieszczenia takiej adnotacji na fakturze, nie powoduje u nabywcy obowiązku zapłaty faktury z zastosowaniem tego mechanizmu.

Dodatkowa kontrola u nabywcy

Nie można zapominać, że nabywca powinien sprawdzić czy faktury wystawione na kwoty powyżej 15 tys. zł, na których sprzedawca nie zaznaczył obowiązku MPP, rzeczywiście są wystawione w sposób poprawny i tej adnotacji nie powinno być. Przepisy przewidują, ze naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego, może ustalić sankcję w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty VAT.

CZYTAJ TAKŻE: Nowa matryca stawek VAT – w wielu przypadkach stawka wzrosła

Kara tej samej wysokości dotyczy również wystawcy faktury bez adnotacji ,,mechanizm podzielonej płatności” pomimo takiego obowiązku.

CZYTAJ TAKŻE: Nowy JPK_VAT – dużo zmian, nowe kary

Sprzedawca może skorygować brak adnotacji ,,mechanizm podzielonej płatności” przy pomocy faktury korygującej, natomiast nabywca przy pomocy noty korygującej.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Firmom brakuje jasnych wytycznych do pracy w nowych warunkach

Choć ponad 85 proc. przedsiębiorców dobrze ocenia swoje przygotowanie do działalności w pandemii w ...

Czy koronawirus przyspieszy robotyzację firm

Decyzja o zainwestowaniu w roboty może być w obecnych warunkach rynkowych trudna. Jednak część ...

Walkę z COVID-19 można ująć w rozliczeniach z fiskusem

Firmy, które opracują produkty niezbędne do walki z koronawirusem, mają prawo ująć ten fakt ...

Konkurencja w sferze handlu w nowej rzeczywistości

Realizacja podstawowych funkcji handlu, względy bezpieczeństwa zdrowotnego i walka o przetrwanie firm i miejsc ...

CureVac może przystąpić do klinicznych testów swej szczepionki

Niemiecka firma biotechnologiczna jest drugą firmą w Niemczech, którą dostała zgodę na kliniczne testowanie ...

Rząd chce zwiększyć płacę minimalną o 200 zł

Resort rodziny i pracy proponuje, by wynagrodzenie minimalne wynosiło w 2020 r. 2450 zł ...