Czas na e-budownictwo. Prawo budowlane już zmienione

Strona e-budownictwo utworzona została z zamysłem, iż posłuży jako narzędzie dla inwestorów do elektronicznego wypełniania i wysyłania wniosków oraz zgłoszeń wraz załącznikami do organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Źródło: Adobe Stock

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r. zmierza przede wszystkim do osiągnięcie prostszego i szybszego procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w jego ramach rozstrzygnięć.

Wprowadzanie kolejnych już zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub odstąpienie od konieczności formalnego zgłoszenia inwestycji, w zakresie niektórych obiektów budowlanych, stanowią instrumenty które w sposób istotny mają wpłynąć na przyspieszenie rozpoczęcia prac budowlanych, a w konsekwencji skrócenie okresu realizacji inwestycji budowlanej.

Podział projektu budowlanego

Jedną z większych zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 13 lutego 2020 r. jest podział projektu budowlanego na trzy części. Celem takiego zabiegu legislacyjnego ma być zmniejszenie obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej. Dodatkowo, intencją było szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W aktualnym stanie prawnym projekt budowlany dzieli się na:

 1. projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 2. projekt architektoniczno-budowlany,
 3. projekt techniczny.

Warto wskazać, iż dotychczasowy projekt budowlany stanowił jednolity dokument. Obecnie, aby uzyskać decyzję organu administracji architektoniczno – budowlanej o wydaniu pozwolenia na budowę w pierwszej kolejności do wniosku załączamy projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym. Projekt techniczny natomiast przedkładany jest organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Legalizacja samowoli budowlanych

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadza także uproszczoną procedurę legalizacji samowoli budowlanych zrealizowanych przed 1995 r. a także obiektów wybudowanych bez uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej po 1994 r., których budowa została zakończona co najmniej 20 lat temu.

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna – Polacy chcą uregulowania zasad zdalnej pracy

Podstawowym wymogiem dokonania legalizacji samowoli budowlanej jest dołączenie do zawiadomienia o zakończeniu budowy oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oświadczenia o terminie zakończenia budowy, inwentaryzacji powykonawczej oraz ekspertyzy technicznej.
Co więcej, legalizacja w drodze tej procedury możliwa jest bez wnoszenia opłaty legalizacyjnej.

CZYTAJ TEŻ: Urlop zaległy – do kiedy trzeba go wykorzystać?

Warto przy tym pamiętać, że okolicznością wyłączającą możliwość skorzystania z procedury uproszczonego postępowania legalizacyjnego jest wydanie postanowienia o wstrzymaniu budowy przed upływem 20 letniego terminu od dnia zakończenia budowy.

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Stosownie do treści nowo dodanego art. 40 ust. 1a ustawy prawo budowlane zgoda dotychczasowego inwestora nie będzie już wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości objętej decyzją po wydaniu pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego. Dotychczas inwestor, który chciał wstąpić w uprawnienia wynikające z pozwolenia na budowę, które zostało wydane poprzedniemu inwestorowi, był zobligowany do uzyskania jego zgody.

Termin stwierdzenia nieważności pozwolenia

Nowelizacja wprowadza pięcioletni termin, po którym stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie już możliwe.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: kwarantanna

Dotychczasowy stan prawny umożliwiał wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nieważności przedmiotowych decyzji w każdym czasie, co rzutowało na brak pewności po stronie zarządców budynków oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w takich obiektach.

Serwis e-budownictwo, w stronę cyfrowej transformacji w budownictwie

Wydaje się, że zmiany wprowadzane nowelizacją z 13 lutego 2020 r. to dopiero początek wcielania w życie długoterminowej wizji dobrze prosperującego procesu budowlanego na miarę XXI wieku. Strategiczny plan rozwoju branży budowlanej opiera się o nowe technologie i wykorzystanie tych zasobów w usprawnianiu procesów inwestycyjnych od projektu po oddanie budynku

CZYTAJ TEŻ: Ukraińcy nie zrezygnują z pracy w Polsce

Niemal równolegle do nowelizacji prawa budowlanego ruszył pilotażowy program Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Urząd zachęca do wysyłania elektronicznego wniosku z załącznikiem projektu budowlanego do organów administracji architektoniczno-budowlanej. Celem jest przede wszystkim zbadanie możliwości przesyłania dokumentów w procesie inwestycyjno-budowlanym elektronicznie za pomocą serwisu e-budownictwo.

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

Nie da się ukryć, że proponowane zmiany wpisują się w postulaty cyfryzacji procesu inwestycyjno – budowlanego podnoszone w ostatnich latach przez różne podmioty zaangażowane w proces budowlany. O tym, jak uzasadnione i potrzebne jest wprowadzenie funkcjonalnych rozwiązań usprawniających procesy administracyjne przekonaliśmy się również za sprawą pandemii Covid-19.

Strona e-budownictwo

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego strona e-budownictwo utworzona została z zamysłem, iż posłuży jako narzędzie dla inwestorów do elektronicznego wypełniania i wysyłania wniosków oraz zgłoszeń wraz załącznikami do organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Obecnie na stronie e-budownictwo można wypełnić i wygenerować następujące formularze:

 • zgłoszenie robót budowlanych,
 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 • zgłoszenie rozbiórki,
 • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty można już podpisać na stronie e-budownictwo za pomocą Profilu Zaufanego i przekazać wniosek do urzędu za pośrednictwem ePUAP.

Cyfrowa przestrzeń budowlana w przygotowaniu

Należy przypuszczać, że cyfryzacja branży budowlanej stanowi zapowiedź przyspieszenia realizacji wszystkich projektów a także usprawni przepływ dokumentacji budowlanej. Nie ulega też wątpliwości, że katalizatorem obrania kurs na cyfrową transformację budownictwa stała się pandemiczna rzeczywistość. Na finalny efekt w postaci zintegrowanego systemu i stworzenia bazy danych umożliwiającej korzystanie z Elektronicznego Dziennika Budowy czy centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowane musimy jeszcze poczekać.

Autorem tekstu jest Konrad Bończak, radca prawny oraz Magdalena Łabuda, aplikant radcowski z Kancelarii Radców Prawnych Tomasz Czapczyński.  Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający cudzoziemców

Przedsiębiorca, który chce zatrudnić pracowników zza wschodniej granicy, będzie musiał pełnić dla nich rolę ...

Już od stycznia podatki trzeba wpłacać na mikrorachunek

Dobiega końca era płacenia podatków na różne konta bankowe skarbówki. Już od 1 stycznia ...

E-arbitraż może być wsparciem dla polskich eksporterów.

Czy polscy eksporterzy mogą skorzystać na e-arbitrażu?

Zagraniczne sądy respektują wyroki polskich arbitrów. To wsparcie dla rodzimych eksporterów. E-arbitraż może być ...

Kwota za wystąpienie ze spółki nie zawsze z PIT

Co następuje, gdy wspólnik występuje ze spółki cywilnej i otrzymuje spłatę udziałów w formie ...

Więcej pieniędzy na pożyczki płynnościowe. Więcej firm skorzysta

Do przedsiębiorców trafi co najmniej 150 mln zł więcej, choć póki co nabór wniosków ...

Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – przymusowy urlop

Kolejnymi regulacjami antykryzysowymi wprowadzono przepisy o przymusowym wykorzystaniu zaległego urlopu wypoczynkowego. Od 24 czerwca ...