Nowe postojowe i zwolnienie z ZUS dla wybranych firm

Nowe postojowe i zwolnienie z ZUS to pomoc m.in. dla gastronomii.
Nowe postojowe i zwolnienie z ZUS to pomoc dla wybranych branż m.in. gastronomicznej. Źródło: Adobe Stock.

Nowa pomoc, w tym postojowe i zwolnienie z ZUS, ma trafić do firm działających w branżach najbardziej dotkniętych kolejnymi obostrzeniami, tj.: branży gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej oraz fizjoterapeutycznej.

Nowe postojowe i zwolnienie z ZUS są już omawiane. 26 października 2020 r. ukazał się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

CZYTAJ TAKŻE: ZUS zwróci pieniądze przedsiębiorcom

Projekt w swoich założeniach zawiera rozwiązania pomocowe dla grup przedsiębiorców dotkniętych ponownymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności z uwagi na rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19. Pomoc ma być skierowana do podmiotów, działających w branżach najbardziej dotkniętych kolejnymi obostrzeniami, tj. branży gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej oraz fizjoterapeutycznej.

Dodatkowe postojowe i zwolnienie z ZUS

Najważniejsze propozycje zmian dotyczą przyznania dodatkowych świadczeń pomocowych i zwolnień, które obejmują:

  • Wprowadzenie dodatkowego, jednorazowego świadczenia postojowego dla przedsiębiorców z ww. branż, których przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. będzie niższy o co najmniej 40 proc. w porównaniu do przychodu osiągniętego analogicznie w roku 2019 r. Wypłata świadczenia odbywać się będzie na podstawie wniosku złożonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zawierającym oświadczenie o spadku przychodów. Świadczenie postojowe stanowi formę pomocy publicznej mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Projekt nowelizacji zakłada nadanie uprawnień dla ZUS do kontrolowania zasadności przyznawania świadczeń postojowych.

  • Zwolnienie z konieczności opłacania składek do ZUS za miesiąc listopad 2020 r. dla przedsiębiorców wymienionych powyżej branż, spełniających kryterium spadku przychodów o 40 proc. w porównaniu do listopada 2019 r., będących płatnikami składek według zgłoszenia na dzień 30 czerwca 2020 r. Wniosek w tym zakresie można będzie składać do 31 stycznia 2021 r. Również i w tym przypadku ZUS zostanie uprawniony do kontrolowania prawidłowości wniosków i oświadczeń o przychodach składanych przez wnioskodawców. Projekt zawiera również delegację dla Rady Ministrów do wydłużenia, na mocy rozporządzenia, okresu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na kolejne miesiące, w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju.
  • Wydłużenie terminu udzielania pomocy w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń pracowników, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, pożyczek z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej, o których mowa w art. 15 zzb-15zze i art. 15zzeUstawy o COVID-19, na kolejny okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Wnioski w sprawie dofinansowań mogą być składane do 10 czerwca 2021 r., natomiast samo wsparcie udzielane będzie do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • Zawieszenie poboru opłaty targowej w roku 2021., pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Projekt zawiesza również stosowanie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy z uwagi na fakt, że przepisy nowelizowanej Ustawy o COVID-19 przewidują objęcie ochroną szerszego grona podmiotów uprawnionych do wsparcia, a możliwość dofinansowania, z racji poszerzonej definicji pracownika, obejmuje większą liczbę pracowników.

CZYTAJ TAKŻE: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

W projekcie zawarto również zmiany doregulowujące kwestie związane ze zwrotem bądź umorzeniem uzyskanych środków pomocowych (mn.in w przypadku śmierci przedsiębiorcy lub beneficjenta świadczenia).

Szybkie wejście w życie

Zgodnie z projektem nowelizacja miałaby co do zasady wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów dotyczących świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. – które miałyby wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a także za wyjątkiem zmian dotyczących dofinansowania kosztów prowadzonej działalności i pożyczek na bieżące koszty prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy, które miałyby obowiązywać od 31 marca 2021 r.

CZYTAJ TAKŻE: Nowy JPK_VAT – dużo zmian, nowe kary

Autor tekstu jest adwokatem w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Rusza program współdziałania skarbówki z dużymi firmami

1 lipca br. weszły w życie przepisy dotyczące współdziałania Krajowej Administracji Skarbowej z podatnikami. ...

Na polski rynek wejść jest łatwo, ale osiągnąć dużą skalę już nie

Na naszych ubraniach jest metka „Made in Poland”. My się tego nie boimy. Dzisiaj ...

Koronawirus. Wsparcie biznesu powinno być szybkie i szerokie

Skutki koronawirusa dla przedsiębiorców będą dotkliwe. Niezbędne jest więc szybkie i szerokie wsparcie. Apelują ...

Polski start-up konkuruje ze Škodą na elektryki w Pradze

Blinkee.city, polski start-up, który od 2017 r. świadczy usługi w zakresie pojazdów elektrycznych i ...

Średnie firmy mogą już szykować wnioski o dotacje obrotowe z PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie je przyjmować od 15 czerwca do 31 lipca br. ...

Zapłacą przedsiębiorcy i pracownicy

Firmy muszą przygotować się na wyższe koszty działalności od przyszłego roku. Jak szacuje Konfederacja ...