Zaliczka a zadatek – jaka jest różnica i kiedy ma znaczenie?

Zaliczka a zadatek. To nie to samo. Jaka jest różnica?
Zaliczka a zadatek - jaka jest różnica? Żródło: Adobe Stock

Zaliczka i zadatek nie mają synonimicznego znaczenia. Choć definicje tych pojęć są bardzo podobne istnieje zasadnicza różnica w ich zastosowaniu. Pojawia się ona w momencie niewywiązania się z umowy.

Zarówno zaliczka, jak i zadatek określają kwotę pieniędzy, którą wpłacono na poczet usługi lub umowy, która ma być zrealizowana w przyszłości. Różnica pojawia się w momencie niewywiązania się z umowy

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Definicję zadatku oraz zasad postępowania przy niezrealizowaniu umowy przez jedną ze stron, uregulowano w Kodeksie cywilnym w art. 394. Natomiast zaliczka ma formę znacznie mniej sformalizowaną ponieważ nie jest wprost uregulowana w przepisach. Stosuje się do niej przepisy dotyczące wykonywania umów wzajemnych. W przypadku gdy umowa zawarta między stronami zostanie zrealizowana nie ma większego znaczenia czy została wpłacona zaliczka czy zadatek. Różnica pojawia się w momencie, gdy umowa nie dojdzie do skutku.

Zaliczka a zadatek – różnice

Po wpłacie zadatku, możemy wyróżnić trzy sytuacje, w których umowa nie dojdzie do skutku:

  1. kupujący i sprzedający zdecydują się rozwiązać umowę lub rozwiązują ją z powodów niezależnych od żadnej ze stron – w takiej sytuacji zadatek zwracany jest w tej samej wysokości w jakiej został wpłacony;
  2. umowa nie doszła do skutku z winy sprzedającego / usługodawcy – zadatek zostaje zwrócony klientowi w podwójnej wysokości;
  3. umowa nie doszła do skutku z powodu kupującego – zadatek przepada na rzecz sprzedającego.

Zaliczka podlega zwrotowi bez względu na powód niezrealizowania umowy. Nie ma również znaczenia z winy której ze stron umowa nie doszła do skutku.

CZYTAJ TEŻ: Nowy JPK_VAT – dużo zmian, nowe kary

Zarówno zaliczka, jak i zadatek w przypadku realizacji umowy zostają zaliczone na poczet ceny zakupu. Jeżeli sprzedawca poniósł jakieś koszty w związku z realizacją umowy, może je potrącić z wpłaconej zaliczki, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.

Zaliczka a zadatek – aspekt podatkowy

Zaliczka i zadatek nie stanowią przychodu, aż do momentu zrealizowania umowy lub wydania towaru.

CZYTAJ TEŻ: Wycofanie auta z firmy nie zawsze spowoduje skutki w VAT

Natomiast w odniesieniu do obowiązku podatkowego wynikającego z podatku od towarów i usług, kwestię tą reguluję art. 19a ust. 8 ustawy o VAT: ,,Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty”.

CZYTAJ TEŻ: Jest paragon z NIP, jest faktura. Tak wskazuje resort finansów

Wyjątek stanowią usługi wymienione w art. 19a ust. 5 pkt 4 m.in. dostawy energii, świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oznacza to, że obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w miesiącu, w którym zaliczka lub zadatek zostały wpłacone.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Startupów wyścig o milion

Do 31 maja osoby i młode firmy, mające innowacyjne pomysły, mogą zgłaszać się do ...

IdeaLab dla miast przyszłości

Ruszyły prace nad wizjonerskimi rozwiązaniami dla miast jutra, które zaprojektowali uczestnicy warsztatów IdeaLab z ...

Koronawirus. Specustawa wprowadzi zmiany w podatkach

Ułatwienia w rozliczeniach VAT, split payment czy wcześniejszy zwrot podatku od towarów i usług. ...

Co eksportować do Niemiec podczas pandemii

Kryzys to szansa na sprzedaż innych niż dotychczas towarów. Co więc wysyłać za Odrę? ...

Prezent na święta czasem trzeba opodatkować

Firmy często decydują się obdarować pracowników z okazji świąt. Jednak powinny dobrze przemyśleć sposób ...

Indie to wielki, chłonny, ale i zróżnicowany rynek.

Indie – co trzeba wiedzieć wchodząc na rynek indyjski?

Indie od wielu lat postrzega się jako obiecujący rynek dla firm z wielu krajów, ...