Karta obiegowa (tzw. obiegówka) – czy trzeba ją wypełniać?

Karta obiegowa (tzw. obiegówka) - kiedy się ją stosuje?
Karta obiegowa (tzw. obiegówka) - kiedy się ją stosuje? Źródło: Adobe Stock

Przepisy kodeksu pracy nie zawierają wzoru karty obiegowej tzw. obiegówki. Nie jest ona dokumentem obowiązkowym i nie musi być stosowana. Jednak obowiązek jej wypełniania może wynikać z przepisów wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Celem obiegówki jest rozliczenie pracownika z mienia, które powierzyło mu przedsiębiorstwo. Może to być służbowy sprzęt (laptop, telefon), klucze, narzędzia firmowe, samochód, środki pieniężne np. zaliczki, pożyczki. Procedurę tę stosuje się najczęściej w przedsiębiorstwach, w których istnieje kilka działów i zatrudnionych więcej osób. Obiegówkę podpisują przedstawiciele każdego działu, z którego mienia pracownik mógł korzystać i musi się z nim rozliczyć, po uprzednim sprawdzeniu czy pracownik oddał wszystkie rzeczy, które mu powierzono.

CZYTAJ TEŻ: Zwolnienie dyscyplinarne – jakie są konsekwencje?

Kartę obiegową stosuje się również przy przyjęciu do pracy, gdy pracownik musi dopełnić formalności związanych z zatrudnieniem. Najczęściej dotyczy to: odebrania odzieży służbowej, hasła do komputera, przejścia szkolenia BHP.  Podczas tworzenia wzoru obiegówki należy określić kto w przedsiębiorstwie powinien ją podpisać oraz ustalić termin, w który ma zostać podpisana.

Świadectwo pracy a karta obiegowa

Mogą zdarzyć się sytuacje, w których pracownik nie będzie chciał oddać wypełnionej i podpisanej karty obiegowej. Niektórzy pracodawcy uzależniają wydanie świadectwa pracy od oddania obiegówki. Jest to działanie bezprawne. Rozliczenie się pracownika z powierzonego mu przez pracodawcę mienia nie ma wpływu na wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Nie można odmówić pracownikowi wydania świadectwa pracy z powodu nie oddania obiegówki.

CZYTAJ TEŻ: Dwutygodniowy urlop – obowiązek czy przywilej?

Do obowiązków pracodawcy zgodnie z art. 97 kodeksu pracy, należy bezzwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Świadectwo pracy należy wydać pracownikowi w dniu, w którym ustaje stosunek pracy. Jeżeli nie jest to możliwe to pracodawca w ciągu siedmiu dni przesyła ten dokument pocztą. Zgodnie z art. 97 § 1³ „wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.”

CZYTAJ TEŻ: Urlop okolicznościowy – czy można go odmówić?

Pracodawca, który nie chce wydać pracownikowi świadectwa pracy np. z powodu nieoddania obiegówki może takim działaniem ściągnąć problemy na samego siebie. Pracownikowi w takim przypadku przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Pracownikowi z tego tytułu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę na skutek wydania niewłaściwego lub  nie wydania świadectwa pracy w terminie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania pracownika bez pracy, jednak nie dłużej niż 6 tygodni. Niewydanie świadectwa pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i  podlega karze grzywny na podstawie art. 282 § 3 kodeksu pracy. Kara za brak wydania świadectwa pracy wynosi od  1 tys. do 30 tys.  zł.

Pracownik nie chce się rozliczyć z powierzonego mienia, co zrobić?

Pracodawca może ubiegać się o swoje prawa na mocy art. 124 kodeksu pracy. Przepis ten określa, że pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w powierzonym mu mieniu.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

80 mln zł na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi w tym roku cztery konkursy „Bony na innowacje ...

Italia czeka na najlepsze polskie produkty

Rynek włoski jest wymagający, ale polskie firmy, które osiągnęły już doskonałość w swych branżach, ...

Ulga B+R to szansa na podwójne odliczenie wydatków związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Ulga B+R. Co można zyskać i jak skorzystać?

Ulga badawczo–rozwojowa na stałe zagościła w naszym porządku prawnym. Praktyka pokazała jednak, że przepisy ...

Przychody - zapisy przychodów i kosztów.

Jak rozpoznać przychody z niezrealizowanych usług?

Przychody, które są udokumentowane fakturami, a usługi z nich wynikające mają odbyć się do ...

E-arbitraż to jeden z obszarów życia gospodarczego, który korzysta na pandemii.

Podczas pandemii e-arbitraż nabiera na znaczeniu

Pandemia gwałtowanie zwiększyła zainteresowanie polskim e-arbitrażem, również firm zagranicznych. Taki sposób rozstrzygania sporów promuje ...

Zakaz konkurencji będzie można wypowiedzieć

Tak stanowią przepisy Tarczy 4.0, nad którą wczoraj i przedwczoraj obradował Senat. Projekt ustawy ...