Księgowość

Lato to w wielu firmach okres organizacji spotkań integracyjnych dla pracowników. Jak rozliczyć alkohol?

Alkohol z integracji – czy można go wrzucić w koszty?

Przedsiębiorca, który organizuje letnie spotkanie integracyjne dla pracowników zaliczy do kosztów podatkowych poniesione na ...

Strata rozliczana jest wyłącznie w ramach źródła przychodu. Kwot z różnych źródeł przychodu nie można łączyć ze stratą z innego źródła przychodu.

Strata podatkowa – rozliczenie straty z lat ubiegłych

Strata to najprościej nadwyżka kosztów nad przychodami – koszty uzyskania przychodu przekraczają w danym ...

Kody GTU wprowadzono w ramach uszczelnienia systemu podatkowego.

Kody GTU a usługi kompleksowe. Kiedy stosować kody?

Podatnicy mogą mieć wątpliwości czy usługi kompleksowe, w których skład wchodzą towary lub usługi ...

Sprawozdanie finansowe - pandemia wpłynęła na zmianę terminu składania.

Termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego to, z perspektywy rachunkowości, jeden z ważniejszych momentów w ...

ZFŚS - rok 2021 pełen zmian

Pierwsza rata odpisu na ZFŚS do końca maja

Przedsiębiorcy, którzy utworzyli w 2021 r. fundusz socjalny do 31 maja muszą przekazać na ...

Odliczenie podatku VAT za zakupy owoców dla pracowników to nie jest prosta sprawa.

Pracodawca zapłaci VAT za owocowe czwartki

Owoce, słodycze i inne artykuły spożywcze, które kupują pracodawcy dla pracowników są najczęściej formą ...

Faktury korygujące in minus - zmiany nastąpiły od początku 2021 r.

Faktury korygujące in minus – zmiany w 2021 r.

Od stycznia br. zmieniły się zasady ujmowania korekt in minus – zmniejszających podstawę opodatkowania. ...

Faktura pro forma nie rodzi żadnych skutków, ani natury prawnej ani podatkowej.

Faktura pro forma a mechanizm podzielonej płatności

Wątpliwości może budzić sytuacja, gdy nabywca otrzymuje fakturę pro forma na towary lub usługi, ...

Roczne sprawozdanie finansowe jest teraz trudniej sporządzić ze względu na pandemię koronawirusa.

Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19

Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje pt. sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19. Zawarte w ...

Faktura uproszczona - jak ją korygować?

Faktura uproszczona – jak korygować fakturę uproszczoną?

Faktura uproszczona, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, może zawierać ...