Pracodawca zapłaci VAT za owocowe czwartki

Odliczenie podatku VAT za zakupy owoców dla pracowników to nie jest prosta sprawa.
Odliczenie podatku VAT za zakupy owoców dla pracowników to nie jest prosta sprawa. Źródło: Adobe Stock

Owoce, słodycze i inne artykuły spożywcze, które kupują pracodawcy dla pracowników są najczęściej formą zachęty. Mają powodować, że miejsce pracy będzie dla pracowników bardziej atrakcyjne a atmosfera przyjemniejsza. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że nie wszystkie zakupy dla pracowników pozwalają na odliczenie podatku VAT naliczonego.

W interpretacji indywidualnej z 2 kwietnia 2021 r. (0114-KDIP4-3.4012.2.2021.2.IG) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów artykułów spożywczych dla pracowników, współpracowników oraz kontrahentów. Przedsiębiorca kupuje podstawowe artykuły spożywcze: herbatę, kawę, cukier, wodę, soki, jogurty, owoce czy słodycze. Zakupione przez pracodawcę produkty są spożywane podczas wewnętrznych narad, spotkań pracowników, spotkań z kontrahentami, ale są również dostępne w przestrzeni wspólnej np. kuchni czy pomieszczeniu socjalnym. Dostęp do tych towarów nie jest w żaden sposób limitowany. W interpretacji podkreślono, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wtedy, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych czyli takich, których następstwem jest powstanie podatku należnego. Wskazano, że „Z uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług wyraźnie wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością opodatkowaną. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.” Bezpośredni związek ma miejsce w sytuacji gdy zakupione towary służą do dalszej odsprzedaży lub są niezbędne do wytworzenia sprzedawanych towarów lub usług.  Natomiast związek pośredni ma miejsce gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mają one pośredni związek z prowadzoną działalnością a tym samym osiąganymi przez podatnika przychodami. Musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy, aby można było ponieść wydatki zakwalifikować do tej grupy kosztów.

CZYTAJ TEŻ: Błędnie wykazany podatek VAT na paragonie – co zrobić?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że zapewnienie pracownikom stałego dostępu w ciągu dnia pracy do artykułów spożywczych wymienionych we wniosku (soki, owoce, słodycze, jogurty) w przestrzeni wspólnej (kuchnia lub pomieszczenie socjalne) służy zaspokajaniu osobistych potrzeb pracowników i nie ma to związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą. W interpretacji podkreślano, że nie jest możliwe inne podejście organu, ponieważ produkty spożywcze będą dla wszystkich wymienionych grup ogólnodostępne. Przedsiębiorstwo z własnej woli udostępnia pracownikom artykuły spożywcze. Nie czyni tego na podstawie jakichkolwiek przepisów prawnych a działanie to nie jest niezbędne, do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Ponieważ pracownicy są zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od możliwości skorzystania z artykułów spożywczych, które zapewnia im pracodawca z własnej woli.

Dlatego „Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. artykułów spożywczych. W przedmiotowej sprawie wydatki, które ponosi Wnioskodawca w związku z zakupem artykułów spożywczych (…) udostępnianych w przestrzeni wspólnej, nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, gdyż jak wskazano powyżej, służą one do zaspokojenia potrzeb prywatnych pracowników, współpracowników i kontrahentów Spółki.”

Spotkania z kontrahentami

Inaczej z punktu podatkowego wygląda sprawa spotkań z współpracownikami i kontrahentami. Przedsiębiorca również podczas spotkań z tymi grupami osób, udostępnia artykuły spożywcze (kawę, herbatę, napoje bezalkoholowe, słodycze, owoce). W tym przypadku zużycie artykułów spożywczych ma pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą „bowiem przez wpływ na ogólne funkcjonowanie Spółki jako całości, przyczynia się do generowania przez nią obrotu. Artykuły spożywcze podawane w trakcie spotkań z kontrahentami wykazują związek z prowadzoną działalnością, ponieważ odbywają się w celu nawiązania i kontynuacji współpracy, omówienia warunków współpracy, prowadzenia negocjacji biznesowych, co przyczynia się do uzyskania obrotu przez Spółkę.” Gdy zakupione towary lub usług wykazują związek pośredni z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

BHP a artykuły spożywcze

Zgodnie z § 112 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Natomiast pracownikom, którzy są stale lub okresowo zatrudnieni w warunkach szczególnych musi zapewnić oprócz wody także inne napoje. „Nabywane przez Wnioskodawcę artykuły spożywcze, tj. kawa, herbata, woda, mleko, cukier, woda mineralna, przeznaczone do zużycia przez pracowników w związku z przepisami BHP, mają związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych, bowiem nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie są wykorzystywane do wytworzenia wyrobów i usług będących przedmiotem obrotu, lecz spożywane są na terenie firmy w godzinach jej pracy przez pracowników, w celu prawidłowego funkcjonowania na rzecz firmy.”

Wyroki sądów – niekorzystne dla podatników

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 17 lipca 2019 r. (I SA/Łd 217/19) w uzasadnieniu stwierdził, że nie jest możliwe odliczenie podatku zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w związku z przekazaniem pracownikom artykułów spożywczych (owoce, warzywa, płatki śniadaniowe). Sąd stwierdził, że argumentacja przedsiębiorcy, że przekazywanie pracownikom artykułów spożywczych przyczynia się do budowania korzystnej atmosfery i warunków pracy oraz zwiększa wydajność pracy, jest zbyt daleko idąca i hipotetyczna. „zapewnienie posiłku w sytuacji wskazanej przez skarżącą spółkę nie jest niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Pracownicy są bowiem zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od poczęstunku, jaki serwuje im z własnej woli pracodawca.”

CZYTAJ TEŻ: Sankcja VAT? Jest szansa na odzyskanie pieniędzy

Takie samo stanowisko reprezentuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 8 grudnia 2015 r. (I SA/Kr 1370/15). Podkreślono w nim, że spożywanie owoców, będące do dyspozycji pracowników w trakcie spotkań służbowych z klientami, nie nosi znamion zużycia na cele osobiste. Jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy. Jednak spółka nie jest w stanie wydzielić jaka część artykułów spożywczych jest spożywana podczas spotkań z kontrahentami a jak zużywana przez pracowników w ramach swobodnego korzystania w czasie wykonywania codziennej pracy. I „skoro zatem nie jest możliwe wyodrębnienie, a następnie zweryfikowanie jaka część towarów związana jest ze zużyciem na cele osobiste, a jaka na cele związane z działalnością gospodarczą, to wnioskodawcy nie będzie przysługiwać zwolnienie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przy zakupie tych towarów (owoców) zużywanych przez pracowników zarówno w trakcie pracy, jak i podczas spotkań służbowych, a także przez gości zewnętrznych, mimo że spotkania służbowe zewnętrzne i wewnętrzne są związane co do zasady z działalnością gospodarczą.”

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Uzbekistan - meczet Dzhuma w Taszkencie.

Uzbekistan zachęca polskie firmy do udziału w prywatyzacji

Uzbekistan szybko się rozwija. Dzięki lepszej komunikacji na szczeblu rządowym rosną szanse polskich przedsiębiorców ...

Nasz eksport ma się bardzo dobrze

7 proc. wzrostu eksportu w 2018 r. (r./r.). To jest to, co zakładaliśmy i ...

Ostatni dzwonek na zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Ostatnim dniem na przesłanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest 13 lipca 2020 ...

Małe i średnie firmy mają apetyt na fuzje i przejęcia

Prawie trzech na dziesięciu właścicieli małych i średnich firm ma w planach na najbliższe ...

Dobry powód do wymiany zabytkowych komputerów w firmie

Jeśli komputer spadnie nam z trzeciego piętra na beton, zakup nowego jest nieunikniony. Wymianę ...

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: odmowa przyjścia do pracy

Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy w związku z pandemią koronawirusa – wyjaśniają ...