Ulga B+R – oszczędności nie tylko dla największych firm

Z ulgi B+R może przykładowo skorzystać średnia firma produkującą keczup. Źródło: Adobe Stock

Z ulgi B+R mogą skorzystać nie tylko firmy duże, ale także średnie, małe, a nawet i mikro-przedsiębiorcy.

Polskie ustawodawstwo przewiduje szereg instrumentów mających na celu wpieranie przedsiębiorców angażujących się w innowacyjne przedsięwzięcia czy prowadzących systematycznie działalność badawczo-rozwojową. Jednym z nich jest ulga na badania i rozwój, tzw. ulga B+R. Funkcjonuje ona w Polsce od 2016 r. Systematycznie od początku wprowadzenia przepisów ulgowych, niemalże co roku były one nowelizowane, tak aby zwiększyć atrakcyjność ulgi.

Jak skorzystać z ulgi B+R?

Skorzystanie z ulgi B+R sprowadza się w zasadzie do kilku najważniejszych kroków, które są w zasadzie analogiczne, niezależnie od branży przedsiębiorcy.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Bez podatku od wsparcia w ramach tarczy finansowej

W pierwszej kolejności należy po prostu zidentyfikować, czy przedsiębiorca prowadzi w firmie działalność badawczo-rozwojową. W praktyce takie badanie polega na sprawdzeniu, czy działalność firmy w jakimś stopniu zawiera pracę nad np. zwiększeniem jakości produktów/usług, wprowadzeniem do oferty przedsiębiorstwa nowych towarów/usług, czy rozwój wydajności procesów produkcyjnych, często mających zresztą wpływ na poprawę jakości funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Z dużą dozą pewności można stwierdzić, że praktycznie każdy producent, czy podmiot dostarczający zaawansowane usługi musi angażować się jakkolwiek we wskazane wyżej aktywności. Jest to bowiem z reguły niezbędne do pozostania na konkurencyjnym rynku. Od tego już tylko krok do wdrożenia programu badań i rozwoju wewnątrz przedsiębiorstwa.

CZYTAJ TAKŻE: Ostatni dzwonek na zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Przykładowo beneficjentem ulgi B+R może być producent kartonów, projektujący i tworzący nowatorskie opakowania dopasowane do potrzeb konkretnego klienta, producent dżemów i konfitur poświęcający dużą część swej działalności na próby i testy nowych smaków, czy podmiot z tzw. branży fintech, dostarczający innowacyjne rozwiązania dla banków i firm pożyczkowych.

Ulga nie dla dystrybutora

Co do zasady (gdyż jak zawsze można znaleźć pewne wyjątki) z ulgi B+R nie skorzysta natomiast typowy dystrybutor lub firma handlowa, której przedmiotem działalności jest wyłącznie zakup produktów i ich odsprzedaż z odpowiednią marżą.

Po odnalezieniu w przedsiębiorstwie elementów pracy badawczo-rozwojowej, w kolejnym kroku należy określić, z ponoszeniem jakich konkretnych kosztów wiąże się przedmiotowa praca. Ustawa podatkowa zawiera katalog, tzw. kosztów kwalifikowanych tj. kosztów, które są zazwyczaj ponoszone w związku z prowadzoną działalnością badawczo–rozwojową i które tym samym podlegają preferencyjnemu rozliczeniu. Na przedmiotowe koszty składają się m.in. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace B+R, koszty materiałów i surowców ponoszonych w związku z aktywnością badawczą czy koszty sprzętu specjalistycznego.

CZYTAJ TAKŻE: Danina solidarnościowa a raportowanie schematów podatkowych

Istota ulgi B+R polega jednak na tym, że ww. koszty oprócz standardowego potraktowania ich jako kosztów podatkowych, mogą dodatkowo zostać odliczone od podstawy opodatkowaniu w zeznaniu rocznym. W praktyce oznacza to, że dla celów podatkowych przedmiotowe koszty traktowane są w podwójnej wysokości, tj. każde wydane 100 zł na cele badawczo – rozwojowe dla celów podatkowych liczymy jak 200 zł.

Przykład zastosowania ulgi B+R

Producent ketchupów prowadził w 2019 r. prace na poszerzeniem asortymentu swoich produktów o ketchupy z zielonych pomidorów. Prace wiązały się z poniesieniem następujących kosztów :

– 230.000 zł koszty pracownicze (technolodzy produkcji, managerowie produkcji, testerzy);

– 100.000 zł surowce przeznaczone na testy, próby i pierwszą partię testową, którą wysłano do wybranych konsumentów celem uzyskania opinii;

– 20.000 zł odpisy amortyzacyjne dokonywane od linii technologicznej za czas przeprowadzania prób.

Spółka zakończyła rok zyskiem w wysokości 500.000 zł i zdecydowała się ująć w uldze B+R wydatki poniesione na wprowadzenie nowego produktu.

Bez korzystania z ulgi spółka byłaby zobowiązana zapłacić podatek dochodowy w wysokości: 95.000 zł (500.000 zł x 19 proc.)

Skorzystanie z ulgi spowodowało, że podatek dochodowy wyniósł: 28.500 zł [(500.000 – 350.000) x 19 proc.]

Oszczędność podatkowa to: 66.500 zł

Błędne przekonanie

Wśród przedsiębiorców często panuje błędne przekonanie, że z ulgi B+R opłaca się wyłącznie korzystać największym podmiotom, bo w przypadku sektora MŚP koszty związane z wdrożeniem ulgi przewyższają potencjalne korzyści. Prawda jest jednak taka, że jedyne co trzeba wykonać przy skorzystaniu z ulgi B+R, to prawidłowa identyfikacja i wyodrębnienie w księgach rachunkowych kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Wyodrębnienie, które przy prawidłowo prowadzonych księgach, nie powinno być wyjątkowo trudne do wykonania.

CZYTAJ TAKŻE: Na indywidualną interpretację podatkową poczekamy dużo dłużej

Dodatkowo, potrzebne jest prawidłowe dokumentowanie prowadzonych projektów badawczych, które co do zasady i tak przedsiębiorcy i tak dokumentują na potrzeby ewentualnej późniejszej produkcji seryjnej.

Kryzys otworzył oczy przedsiębiorcom

Panujący aktualnie kryzys płynnościowy zmusił wielu przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności. I ci, którzy wcześniej sceptycznie podchodzili do korzystania z ulg podatkowych, takich jak ulga B+R, dzisiaj nie tylko wprowadzają te rozwiązania za lata bieżące, ale również odświeżają dokumentacje prowadzonych prac badawczo-rozwojowych za lata poprzednie i składają wnioski o stwierdzenie nadpłaty w podatkach dochodowych.

Podstawa prawna

Art. 18d ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 865, z późn.zm.)

Art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn.zm)

Autor jest doradcą podatkowym w Arena Tax.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Ramadan. Rola prezentu w biznesie z Bliskim Wschodem

Dziś zaczyna się tegoroczny Ramadan. Jego pozytywną stroną dla ludzi biznesu jest wyższy popyt ...

Kolejny opolski Startup Mixer szykuje się do startu

Jak mówią organizatorzy, największe wydarzenie startupowe na Opolszczyźnie, ruszy 26 września. Narodowe Centrum Polskiej ...

Praca zdalna to także wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa

Utrata przez firmę zasobów cyfrowych – baz danych, kontaktów, maili czy dokumentów – może ...

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: hotel, a izolatorium

Czy właściciel może „bronić się” przed zmianą hotelu w izolatorium? – wyjaśnia radca prawny. ...

Technologie pomagają w działalności firm w czasach pandemii

Praca zdalna, która wcześniej była jedną z zachęt oferowanych przez potencjalnego pracodawcę, jest obecnie ...

Koronawirus wstrzymał eksport polskich mebli

Meble to od kilku lat jeden z polskich hitów eksportowych. Teraz, pomimo granic nadal ...