Leki na odporność dla pracowników w kosztach pracodawcy

Witamina C dla pracowników podczas epidemii to też kosztu uzyskania przychodów.
Zakup witaminy C dla pracowników podczas epidemii można ująć w kosztach. Źródło: Adobe Stock

Przedsiębiorstwo, które kupiło dla pracowników preparaty wzmacniające ich odporność, np. witaminę C, mogą taki wydatek ująć w kosztach uzyskania przychodów. Potwierdza to skarbówka w wydanej interpretacji.

Jedna z ostatnich analizowanych przez urzędników fiskusa spraw (interpretacja nr 0111-KDIB1-3.4010.423.2020.1.APO), dotyczyła spółki, będącej zakładem produkcyjnym, który mieści się na terenie, gdzie liczba przypadków zarażeń koronawirusem jest bardzo wysoka. W związku z tym firma postanowiła zainwestować w środki podnoszące odporność zatrudnionych osób. Są to m.in. witamina C, ale także inne preparaty. Pojawiała się więc wątpliwość czy takie wydatki można ująć w kosztach uzyskania przychodów (podatkowych) firmy.

Koszty muszą mieć związek z przychodem

O zaliczeniu firmowego wydatku do kosztów decyduje to, czy jest on związany z przychodem spółki czy nie. Związek ten może mieć charakter bezpośredni bądź pośredni. Przepisy ustawy o CIT wskazują, że kosztami uzyskania przychodów są te poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem tych wymienionych w ustawie wprost, że kosztem być nie mogą (katalog włączeń znajduje się w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT; analogiczne regulacje znajdują się w ustawie o PIT – odpowiednio art. 22 i 23 tej ustawy).

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Z przepisów tych wynika zatem, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami (poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie, zwiększenie przychodu albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu).

To zaś oznacza, że aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został on poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków wyłączonych z kosztów.

Wszystkie prawidłowo udokumentowane koszty uzyskania przychodów

Przedsiębiorca ma więc prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że dokona on oceny pod kątem celowości i wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

CZYTAJ TEŻ: Szczepienie przeciw grypie od szefa bez podatku

Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów (z określonymi w przepisach wyjątkami).

Jak podkreślono w wydanej interpretacji, możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu, uzależniona jest od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy w świetle wszystkich występujących w danej sprawie okoliczności, przy zachowaniu należytej staranności, podatnik w momencie dokonywania wydatku mógł i powinien przewidzieć, że wydatek ten przyczyni się do powstania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu.

Zdrowie pracowników ma wpływ na działanie firmy

Wracając do wydatków przedsiębiorstwa na preparaty podnoszące odporność dla pracowników trzeba podkreślić, że ich poniesienie ma na celu racjonalne zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów firmy. Wszystko dlatego, że przez finansowanie zakupu leków, produktów leczniczych i innych preparatów wzmacniających odporność organizmu przedsiębiorca ogranicza ryzyko wystąpienia wśród pracowników zwolnień chorobowych czy kwarantanny w związku z panującą pandemią koronawirusa. Oczywiste jest przecież, że zbyt duża liczba pracowników na zwolnieniach bądź kwarantannie mogłaby przyczynić się do pomniejszenia produktywności przedsiębiorstwa, a tym samym do zmniejszenia jego obrotów, co negatywnie odbiłoby się na sytuacji ekonomicznej firmy.

CZYTAJ TEŻ: Wzrosną kary za wykroczenie i przestępstwo skarbowe

W związku z tym wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwo na zakup dla pracowników leków i produktów leczniczych wzmacniających odporność organizmu w okresie epidemii, a także innych preparatów wydawanych pracownikom w celu wzmocnienia ich odporności stanowią lub będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy ...

PFR poczeka na oświadczenia o miesiąc dłużej.

Oświadczenia do PFR firmy mogą złożyć później

Firmy, które podpisały umowę subwencji z Polskim Funduszem Rozwoju zobowiązane są do przekazania oświadczenia ...

Aktualnie w wielu biurach pracownicy to rzadkość.

Kiedy pracownicy wrócą do biur? Wkrótce, ale…

Dyrektorzy zarządzający są zdania, że warunki do prowadzenia biznesu w najbliższych sześciu miesiącach będą ...

Skarbówka uwzględni koronawirusa przy płatności podatków

Jeśli przedsiębiorca przez koronawirusa będzie miał kłopoty z płatnością podatków, może wystąpić z wnioskiem ...

CloudFerro docenione przez Niemców i Polaków

Firma CloudFerro została laureatem Polsko-Niemieckiej Nagrody Gospodarczej. Wyróżnienie otrzymała za projekt CODE-DE dla Niemieckiej ...

Eksport rośnie, deficyt spada

Belgia to jeden z czterech ledwie krajów Unii Europejskiej, z którymi notujemy ujemne saldo ...