Kiedy spirytus można ująć w kosztach firmy?

Spirytus w firmach. Czy można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
Spirytus jest teraz często wykorzystywany jako środek do dezynfekcji. Źródło: Adobe Stock

W dobie koronawirusa firmy starają się zabezpieczyć pracowników przed zarażeniem. Dlatego w kosztach coraz częściej znajdują się maseczki, środki do dezynfekcji, osłonki z pleksi. Czy w kosztach pracodawcy może znaleźć się spirytus, który wykorzystywany jest jako środek do dezynfekcji?

Bez wątpienia eksperci są zgodni, że spirytus (albo jego roztwory z wodą) jest bardzo dobrym środkiem służącym do dezynfekcji rąk, powierzchni biurowych, miejsc sanitarnych. Dlatego część przedsiębiorców decyduje się na jego zakup i wykorzystanie w zakładzie.

CZYTAJ TEŻ: Czy pracodawca może zadzwonić do pracownika na prywatną komórkę lub wysłać maila na prywatny adres?

Kodeks pracy nakłada na przedsiębiorców (art. 207 § 2) obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: ,,Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
  3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.”

Oznacza to, że przedsiębiorcy kupujący środki zapobiegające lub ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, realizują swój ustawowy obowiązek, wynikający z zapisów kodeksu pracy. Ponadto, zarażenie się pracowników wirusem COVID-19, w sposób znaczący może zdezorganizować pracę całego zakładu.

Kiedy zakup spirytusu może być kosztem uzyskania przychodu?

Art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określa, że nie uznaje się za koszty uzyskania przychodu: ,,kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.” Analogiczny zapis znajduje się w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te wyłączają z kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na zakup alkoholu w kontekście reprezentacji. Zakup spirytusu przeznaczonego do dezynfekcji nie nosi takich znamion. Nie można więc uznać, że taki wydatek nie kwalifikuje się do kosztów uzyskania przychodu.

CZYTAJ TEŻ: Leki na odporność dla pracowników w kosztach pracodawcy

W razie kontroli urzędu skarbowego pracodawca będzie musiał wykazać, ze zakupiony spirytus przeznaczył do dezynfekcji, ponieważ w razie wątpliwości urząd skarbowy może kwestionować zasadność takiego wydatku. Podczas ustalania kosztów uzyskania przychodu każdy wydatek powinien być rozpatrywany indywidualnie w bezpośrednim związku z osiąganymi przychodami.

Spirytus nie dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w mieszkaniu,  niezatrudniający  pracowników, są w innej sytuacji. Fiskus nie pozwala na zaliczenie do kosztów wydatków poniesionych na cele osobiste. W opublikowanych interpretacjach znajdują się zapisy określające, że nie mają one związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub też związek jest pośredni.

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

Ponadto, urzędy podnoszą w argumentacji, że tego typu wydatki przedsiębiorca musiałby ponieść również wtedy, gdyby nie prowadził działalności. Dlatego tak istotne jest rozpatrywanie każdego wydatku indywidualnie i odpowiednie jego sklasyfikowanie.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Home office to trudny okres dla pracujących rodziców.

Firmy zadbały o pracowników na home office

Aż 70 proc. osób pracujących zdalnie uważa, że firmy powinny zapewniać osobom pełniącym obowiązki ...

Ostatni dzwonek na zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Ostatnim dniem na przesłanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest 13 lipca 2020 ...

Przedsiębiorcy chętnie sięgają po kryzysowe ubezpieczenia KUKE

Firmy eksportujące na rynek brytyjski, niemiecki, włoski, czeski i francuski korzystają najczęściej ze specjalnego ...

Tarcza 4.0: Poszerzenie dopłat do wynagrodzeń

O dopłaty do wynagrodzeń pracowników będą mogli ubiegać się także pracodawcy, którzy pomimo spadku ...

Brexit skomplikował przywóz towarów z Wielkiej Brytanii do Polski.

Przywóz towarów z Wielkiej Brytanii do Polski po brexicie

Przywóz towarów z Wielkiej Brytanii do Polski – jakie są konsekwencje na gruncie VAT, ...

Dodatkowe dni wolne od pracy w 2021 r. Czy takie będą?

Dodatkowe dni wolne w 2021 roku. Ile ich będzie?

Święta co do zasady są dniami wolnymi od pracy. Gdy wypadają w niedziele nie ...