Przedstawiciel podatkowy VAT mimo brexitu niepotrzebny

Przedstawiciel podatkowy VAT - firmy m.in. z Wielkiej Brytanii działające w Polsce nie będą musiały go ustanawiać w naszym kraju.
Firmy m.in. z Wielkiej Brytanii działające w Polsce obejdą się bez przedstawiciela podatkowego VAT. Źródło: Adobe Stock

Firmy m.in. z Wielkiej Brytanii działające w Polsce mogą odetchnąć. Nie będą musiały ustanawiać przedstawiciela podatkowego dla celów rozliczeń VAT w Polsce.

Zmiany te będą obowiązywać z mocą wsteczną, bo od 1 stycznia 2021 r. Projekt rozporządzenia, które takie zmiany wprowadzi jest obecnie na etapie konsultacji. Zmiany zajdą w zakresie stosowania art. 18a ust. 3 ustawy o VAT.

Kiedy potrzebny przedstawiciel podatkowy VAT?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, instytucja przedstawiciela podatkowego ma na celu zagwarantowanie wywiązywania się przez podmiot z ciążących na nim zobowiązań podatkowych i prawidłowego ich rozliczania. Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązania podatkowe, które przedstawiciel rozlicza w imieniu i na rzecz podatnika. Kto przedstawiciela ustanowić więc musi? Podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Co do zasady obowiązek ten dotyczy podmiotów z państw trzecich prowadzących działalność opodatkowaną VAT w Polsce. Przedstawiciel podatkowy ma ułatwić wywiązywanie się z obowiązków w zakresie VAT w Polsce.

CZYTAJ TEŻ: TSUE: polska ulga na złe długi w VAT narusza prawo unijne

Przed obowiązkiem ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla celów VAT wraz z początkiem 2021 roku stanęły firmy z Wielkiej Brytanii, które prowadzą aktywność biznesową w Polsce. Wszystko dlatego, że 1 stycznia br. doszło do pełnego brexitu, a więc automatycznie Zjednoczone Królestwo stało się państwem trzecim. Resort finansów dostrzegł ten problem i zapowiedział ułatwienia w tym zakresie. Stąd projekt wspomnianego rozporządzenia.

Ważna współpraca

Projektowane rozporządzenie ma na celu umożliwienie prowadzenia działalności bez konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego przez podmioty z państw trzecich, jeśli istnieją regulacje w zakresie współpracy administracyjnej, zwalczania oszustw i dochodzenia należności w obszarze VAT. W związku z tym w projektowanym rozporządzeniu określono, że podatnik mający obowiązek rejestracji w Polsce jako podatnik VAT czynny, jeżeli posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa trzeciego, z którym zawarto umowę w zakresie współpracy administracyjnej, zwalczania oszustw i dochodzenia należności w obszarze VAT, tj. Królestwa Norwegii albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, nie ma obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego.

W przypadku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej została zawarta umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, wraz z Protokołem w sprawie współpracy administracyjnej i zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej oraz w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków i ceł.

CZYTAJ TEŻ: Brytyjski rynek nie zniknie

Z kolei w przypadku Norwegii funkcjonuje Umowa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej.

Trzeba podkreślić, że dotychczas podmioty z Norwegii (niemające siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej), podlegające obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, były zobowiązane ustanowić przedstawiciela podatkowego dla potrzeb VAT w Polsce. Po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia tego obowiązku już nie będzie.

Ważne: Minister finansów w projekcie rozporządzenia zaproponował, że wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od 1 stycznia 2021 r.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Są szczegółowe wytyczne jak korzystać z ulgi IP Box

Z preferencji IP Box mogą korzystać podatnicy PIT oraz CIT prowadzący działalność, która kwalifikuje ...

Koronawirus. Dziś mija termin na sprawozdania do NBP

20 kwietnia mija przedłużony termin złożenia do NBP sprawozdań miesięcznych za luty 2020 r. ...

Umacnia się branża usług dla biznesu

W ciągu jednego dnia powstaje 85 nowych miejsc pracy. Szacuje się, że w I ...

Koronawirus przyspieszył digitalizację sektora bankowego

Gościem programu Artura Osieckiego #RZECZoBIZNESIE była Krystyna Zawierucha, dyrektor departamentu kanałów elektronicznych w Banku ...

Postojowe razy trzy i szersze zwolnienia ze składek ZUS

Postojowe wypłacane trzy razy i zwolnienia ze składek dla ZUS dla szerszego kręgu przedsiębiorców ...

Wydatek na kurtkę motocyklową można zaliczyć do kosztów

Zakup kasku, kurtki czy specjalnych spodni na motor można ująć w rozliczeniach z fiskusem. ...