Samorząd zawodowy – szkolenie już bez podatku PIT

Samorząd zawodowy pielęgniarek będzie mógł je szkolić bez narażania na zapłatę PIT.
Interpretacja ministra finansów obejmie wszystkie samorządy zawodowe i będzie to dość spora grupa zawodów. Można tylko jako przykłady podać: doradców podatkowych, adwokatów, lekarzy, pielęgniarki.

Jeśli podatnik korzysta z darmowego szkolenia organizowanego przez samorząd zawodowy nie będzie musiał rozpoznawać z tego tytułu przychodu, a tym samym płacić PIT. To zmiana podejścia do tego typu aktywności.

Minister finansów w najnowszej interpretacji ogólnej postanowił ujednolicić zasady kwalifikacji i opodatkowania szkoleń organizowanych przez samorządy zawodowe. Dotychczas skarbówka żądała PIT od wartości tego typu kursów, które finansowane były przez samorząd. Przeciwnego zdania były sady administracyjne. Minister finansów postanowił uwzględnić zdanie sądów i wydał interpretację ogólną, która zmieni praktykę organów podatkowych.

Prawa i obowiązki z przynależności do samorządu

Trzeba na początek wyjaśnić, że interpretacja ministra finansów obejmie wszystkie samorządy zawodowe i będzie to dość spora grupa zawodów. Można tylko jako przykłady podać: doradców podatkowych, adwokatów, lekarzy, pielęgniarki.

W większości przypadków to obowiązujące regulacje prawne nakładają na samorząd zawodowy obowiązek prowadzenia szkoleń dla osób wykonujących określone zawody. Z drugiej strony osoby wykonujące dany zawód mają obowiązek przynależeć do danego samorządu i do regularnego opłacania składki członkowskiej. Wiele osób w danym zawodzie jest także zobligowana do stałego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego.

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

– Tak uregulowane wzajemne świadczenia zarówno członków samorządu zawodowego, jak i samego samorządu, wyłączają z katalogu nieodpłatnych świadczeń świadczenie w postaci możliwości uczestnictwa członków samorządu zawodowego w szkoleniach, które są finansowane przez ten samorząd. W konsekwencji, po stronie członka samorządu nie powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń – argumentuje minister finansów w swoim dokumencie.

Bezpośrednie i pośrednie świadczenia

Minister finansów zauważył również, że zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych (w tym w postaci szkolenia) przez samorząd zawodowy można zrealizować zarówno bezpośrednio, tj. poprzez organizację szkoleń przez samorząd zawodowy i umożliwienie bezpłatnego w nich udziału członkom samorządu, jak i pośrednio, tj. poprzez refundację kosztów poniesionych przez członka samorządu na odpłatne szkolenie organizowane przez inny podmiot.

Jednocześnie w określonych sytuacjach samorząd zawodowy może zwolnić członka z opłacania składek na rzecz tego samorządu. Zwolnienie z opłacania składek nie ma stałego charakteru, co oznacza, że obowiązek opłacania składek istniał zarówno przed objęciem określonych członków samorządu zwolnieniem, jak i obowiązuje po ustaniu przesłanek dla stosowania zwolnienia. Zwolnienie z opłacania składek nie wpływa jednak na zakres obowiązków zarówno samorządu zawodowego (w tym w zakresie szkolenia członków), jak i po stronie jego członków (podnoszenia kwalifikacji zawodowych). W takim przypadku udział członków samorządu w szkoleniach finansowanych przez ten samorząd, również nie powoduje u tych osób powstania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.

CZYTAJ TEŻ: TSUE: polska ulga na złe długi w VAT narusza prawo unijne

W konsekwencji, uzyskane od samorządu zawodowego świadczenie, polegające na zapewnieniu uczestnictwa członków tego samorządu w szkoleniach, nie stanowi przychodu, gdyż:

  • ma charakter świadczenia wzajemnego członków samorządu zawodowego i samego samorządu, co wynika z regulacji na poziomie ustawowym,
  • otrzymanie świadczenia jest konsekwencją spełnienia przez członka samorządu zawodowego innego świadczenia finansowego na rzecz swojego samorządu zawodowego (ze względu na sam obowiązek opłacania składek na rzecz samorządu, co oznacza, że indywidualne zwolnienie z opłacania składek nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego),
  • uczestnictwo w takim szkoleniu stanowi realizację ustawowego obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych (a organizacja szkolenia/refundacja kosztów poniesionych przez członka samorządu na szkolenie jest finansowana również ze składek członków tego samorządu).

Interpretacja ogólna ministra finansów z 15 lutego 2021 r. (nr DD3.8201.2.2018).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Jaki jest chiński klient?

Zmniejszenie zagrożenie epidemią w Chinach przywraca szanse eksportowe dla polskich firm, w tym eksporterów ...

Jak złożyć wniosek o pożyczkę z urzędu pracy

Wniosek o pożyczkę z urzędu pracy do wysokości 5 tys. zł można złożyć tradycyjnie ...

Pracownicy z Ukrainy są wciąż potrzebni.

Migracja z Ukrainy wyhamowała. Część firm ma problem

Co trzecie przedsiębiorstwo miało problem z personelem z uwagi na wyjazdy imigrantów z powodu ...

Zawalczymy o polskie talenty za granicą

Program Go4Poland – Wybierz Polskę, który organizuje Fundacja GPW, ma teraz na większą skalę ...

Polski startup pozwoli „zajrzeć” w komórki serca w trakcie operacji

Polski startup Heart Guard opracowuje technologię, która pozwoli chirurgom kontrolować stan serca w trakcie ...

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) ułatwił pracę urzędnikom skarbowym

NIK: JPK usprawnił pracę skarbówce

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) ułatwił pracę urzędnikom skarbowym. W pierwszym okresie jego wdrażania był ...