Zwrot za sprzęt do pracy zdalnej bez PIT

Sprzęt do pracy zdalnej bez PIT.
Sprzęt do pracy zdalnej podczas epidemii zakupiony przez pracodawcę nie będzie wiązał się z zapłatą PIT-u przez pracownika. Źródło: Adobe Stock

U pracowników, którzy ze względu na stan epidemii pracują zdalnie, a którzy otrzymują od szefa zwrot kosztów na zakup niezbędnego do takiej formy pracy sprzętu, nie powstanie przychód do opodatkowania. Potwierdza to fiskus.

Tryb pracy zdalnej w dobie pandemii nie jest już dziś niczym nadzwyczajnym. Co więcej, wiele firm deklaruje, że taka forma zatrudnienia pozostanie – w mniejszym bądź większym stopniu – z nami na stałe. Aby jednak ułatwić aktywność zawodową z domu, pracodawcy decydują się na wsparcie – również finansowe – swoich pracowników, aby ci mogli właściwie doposażyć swoje domowe biuro.

Pojawia się więc wątpliwość, jak traktować podatkowo dopłaty do zakupionego sprzętu, które otrzymuje pracownik od firmy. Zakładamy, że zakupiony sprzęt to własność pracownika i taką pozostanie nawet po zakończeniu zatrudnienia, a dofinansowanie od szefa jest wsparciem jednorazowym.

Uregulowanie pracy zdalnej

Podobną sprawą zajął się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W wydanej interpretacji (nr 0115-KDIT1.4011.851.2020.1.KK), przypomniał on, że zgodnie z przepisami tarcz antykryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Oznacza to, że praca zdalna jest prawnie dopuszczalna.

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna: czy firma zwróci ci za prąd? Prawnik wyjaśnia

Co do zasady narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Jednak przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Jest obowiązek, nie ma przychodu

Jeśli zatem w praktyce mamy do czynienia z sytuacją zlecenia pracy zdalnej, na podstawie wspomnianych tarcz antykryzysowych, zgodnie z którymi obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi narzędzi i materiałów potrzebnych do pracy zdalnej, to po stronie pracownika, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powstanie z tego tytułu przychód. Co istotne, bez znaczenia pozostaje sposób zapewnienia narzędzi i materiałów, tj. czy nastąpi w formie rzeczowej czy też poprzez wypłatę świadczenia za używanie własnych materiałów i narzędzi pracownika.

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna, a awaria internetu. Kto zapewnia internet?

To oznacza, że w przypadku pracowników, którzy pracę zdalną wykonują w związku z występowaniem zagrożenia epidemicznego, otrzymany zwrot kosztów zakupu niezbędnego do pracy sprzętu nie poskutkuje powstaniem po ich stronie przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Nie wystąpi więc PIT do zapłaty, a zatem na pracodawcy jako płatniku nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Szybka ścieżka po dotacje nie tylko szybka, ale i prostsza

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprościło procedurę sięgania przez firmy po flagowe granty z ...

Sprzedaż w Azji po nowemu – od kosmetyków do synbiotyków

Wskutek epidemii SARS-Cov-2 sprzedaż internetowa w Azji stała się głównym kanałem transakcyjnym, a dzięki ...

Elastyczność pracy stanie się standardem

Pandemia wpłynęła na upowszechnienie się elastycznych form pracy, również w firmach, które nie miały ...

Szansa na akcelerację dla polskich start-upów technologicznych

Już tylko 10 dni zostało na zgłoszenia polskich start-upów technologicznych do trzeciej edycji programu ...

Mała giełda ze statusem SME Growth Market

Spółki ze SME Growth Market korzystają ze złagodzonych obowiązków informacyjnych. Łatwiejsze jest także przygotowywanie ...

Skarbówka uwzględni koronawirusa przy płatności podatków

Jeśli przedsiębiorca przez koronawirusa będzie miał kłopoty z płatnością podatków, może wystąpić z wnioskiem ...