Czy nieodliczony VAT jest kosztem podatkowym?

Co zrobić w sytuacji, gdy podatnik nie odliczy podatku w terminie, w którym miał do tego prawo? Źródło: Adobe Stock

Podatnik ma prawo (nie obowiązek) do odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych, gdy nabyte towary i usługi zostały wykorzystane lub zostaną wykorzystane do czynności opodatkowanych.

Gdy podatnik zdecyduje się odliczyć podatek VAT z faktury powinien pamiętać o ściśle określonym terminie, w którym powinien to zrobić, określonym w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,  w art. 86 ust. 11. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy podatnik nie odliczy podatku w terminie, w którym miał do tego prawo?

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Podatnik, gdy zapomni odliczyć VAT z faktury np. w sytuacji gdy faktura po wpłynięciu do firmy się zgubi, lub o niej zapomni, ma dwa wyjścia z tej sytuacji.

Odliczenie podatku poprzez korektę deklaracji

Podatnik, ma prawo odliczyć podatek VAT od nabycia towarów lub usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy (jednak nie wcześniej niż w okresie, w którym otrzymał fakturę) lub w trzech następnych okresach rozliczeniowych (rozliczenie miesięczne) lub w dwóch kolejnych (rozliczenie kwartalne).

CZYTAJ TEŻ: Alkohol jako firmowy prezent świąteczny. Co z podatkiem VAT?

W sytuacji gdy podatnik nie obniżył podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ustawowo określonych terminach może dokonać odliczenia zgodnie z art. 86 ust. 13, 13a ustawy o VAT. Można obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Ustawodawca określił, że podatnik ma do tego prawo nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Decyzja o nieodliczaniu podatku VAT

Gdy podatnik nie zdecyduje się na odliczenie podatku VAT z faktury zakupowej i dokonanie korekty złożonej deklaracji może nie odliczyć podatku VAT i zaksięgować fakturę do kosztów. W tej sytuacji należy jednak pamiętać, że nieodliczony podatek VAT nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Faktura będzie kosztem tylko w wartości netto (art. 46 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT).

Jest jednak wyjątek

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 46 lit. a, podatnik, może zaliczyć nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów lub usług  do kosztów podatkowych:

  1. ,,jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, – w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług;
  2. jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.”

Pierwsza opisana sytuacja ma miejsce, gdy podatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT a otrzyma fakturę zakupową, może ująć podatek w kosztach uzyskania przychodu, ponieważ nie ma możliwości jego odliczenia.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

NCBR wspiera uczelnie wyższe dotacjami z POWER.

Nowy konkurs NCBR dla uczelni wyższych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pomaga uczelniom otworzyć się na osoby z niepełnosprawnościami. Ma ...

Zmienią się formularze PIT

Minister finansów opracował nowe druki PIT. Chodzi dokładnie o: PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Resort ...

Nowe postojowe i zwolnienie z ZUS to pomoc m.in. dla gastronomii.

Nowe postojowe i zwolnienie z ZUS dla wybranych firm

Nowa pomoc, w tym postojowe i zwolnienie z ZUS, ma trafić do firm działających ...

CloudFerro docenione przez Niemców i Polaków

Firma CloudFerro została laureatem Polsko-Niemieckiej Nagrody Gospodarczej. Wyróżnienie otrzymała za projekt CODE-DE dla Niemieckiej ...

E-handel cross border to temat 7. już edycji Programu Handlu Zagranicznego.

E-handel wychodzi poza kraj

Rusza kolejna, siódma już edycja Programu Handlu Zagranicznego. Podczas trzech najbliższych wydarzeń eksperci i ...

Czy trzeba płacić podatek od szczepionki na grypę?

Jeśli pracodawca sfinansuje pracownikom profilaktyczne szczepienia przeciw grypie może się okazać, że pracownik otrzymał ...