Czy nieodliczony VAT jest kosztem podatkowym?

Co zrobić w sytuacji, gdy podatnik nie odliczy podatku w terminie, w którym miał do tego prawo? Źródło: Adobe Stock

Podatnik ma prawo (nie obowiązek) do odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych, gdy nabyte towary i usługi zostały wykorzystane lub zostaną wykorzystane do czynności opodatkowanych.

Gdy podatnik zdecyduje się odliczyć podatek VAT z faktury powinien pamiętać o ściśle określonym terminie, w którym powinien to zrobić, określonym w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,  w art. 86 ust. 11. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy podatnik nie odliczy podatku w terminie, w którym miał do tego prawo?

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Podatnik, gdy zapomni odliczyć VAT z faktury np. w sytuacji gdy faktura po wpłynięciu do firmy się zgubi, lub o niej zapomni, ma dwa wyjścia z tej sytuacji.

Odliczenie podatku poprzez korektę deklaracji

Podatnik, ma prawo odliczyć podatek VAT od nabycia towarów lub usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy (jednak nie wcześniej niż w okresie, w którym otrzymał fakturę) lub w trzech następnych okresach rozliczeniowych (rozliczenie miesięczne) lub w dwóch kolejnych (rozliczenie kwartalne).

CZYTAJ TEŻ: Alkohol jako firmowy prezent świąteczny. Co z podatkiem VAT?

W sytuacji gdy podatnik nie obniżył podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ustawowo określonych terminach może dokonać odliczenia zgodnie z art. 86 ust. 13, 13a ustawy o VAT. Można obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Ustawodawca określił, że podatnik ma do tego prawo nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Decyzja o nieodliczaniu podatku VAT

Gdy podatnik nie zdecyduje się na odliczenie podatku VAT z faktury zakupowej i dokonanie korekty złożonej deklaracji może nie odliczyć podatku VAT i zaksięgować fakturę do kosztów. W tej sytuacji należy jednak pamiętać, że nieodliczony podatek VAT nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Faktura będzie kosztem tylko w wartości netto (art. 46 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT).

Jest jednak wyjątek

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 46 lit. a, podatnik, może zaliczyć nieodliczony podatek VAT od zakupów towarów lub usług  do kosztów podatkowych:

  1. ,,jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, – w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług;
  2. jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.”

Pierwsza opisana sytuacja ma miejsce, gdy podatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT a otrzyma fakturę zakupową, może ująć podatek w kosztach uzyskania przychodu, ponieważ nie ma możliwości jego odliczenia.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Sztuczna inteligencja i automatyzacja w BNP Paribas

Gościem programu Marcina Piaseckiego #RZECZoBIZNESIE był Krzysztof Hok, dyrektor Departamentu Sprzedaży Cash Management dla ...

Jak pandemia zmieni branżę nowych technologii

Branża technologiczna powinna się skupić na tym, co od zawsze robi najlepiej. Czyli na ...

W jaki sposób kursy walut wpływają na przedsiębiorców?

Zmienność kursów walut odczuwają nie tylko osoby inwestujące w Forex, lecz również firmy zajmujące ...

FTA. Umowy wielkiego strachu i wielkich możliwości

Umowy o wolnym handlu przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa postrzegane są jako narzędzia, ...

Produkty rolne - rząd chce unormować handel nimi.

Produkty rolne – koniec z przewagą kontraktową w handlu

Rząd przygotował nową wizję handlu produktami rolnymi. Proponuje nowe narzędzia, które skutecznie mają zablokować ...

NCBR na rzecz innowatorów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, od ponad ...