Błędnie wykazany podatek VAT na paragonie – co zrobić?

Błędnie wykazany VAT na paragonie - są interpretacje szefa KIS.
Błędnie wykazany podatek VAT na paragonie - są interpretacje szefa KIS. Źródło: Adobe Stock

Sprzedawca, który sprzedaje towary lub świadczy usługi zwolnione od VAT, a w wyniku pomyłki wystawił paragon fiskalny, w którym wykazał podatek należny, nie ma obowiązku zapłaty wykazanego na nim podatku.

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji z 1 kwietnia 2021 r. (0114-KDIP1-3.4012.129.2021.1.PRM). O wydanie interpretacji indywidualnej zwrócił się przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT prowadząc działalność agroturystyczną. Omyłkowo na kasie fiskalnej rejestrował sprzedawane usługi ze stawką 8 proc., gdyż jego nową kasę fiskalną on-line błędnie zaprogramowano.  Do sprzedaży w styczniu i lutym 2021 r. został doliczony podatek VAT. Pomyłkę zauważono dopiero w marcu. Zauważył ją pracownik urzędu skarbowego. Wnioskodawca  we wniosku o interpretację zadał pytanie, czy musi rozliczyć omyłkowo naliczony podatek i w jaki sposób ma dokonać sprostowania powstałej pomyłki. Wnioskodawca argumentował, że powstała sytuacja była wynikiem niezamierzonego błędu.

Interpretacja korzystna dla podatnika

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzedni roku podatkowym kwoty 200 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwot podatku. Z tego zwolnienia korzystał wnioskodawca interpretacji. Sprzedaż usług rejestrował na kasie fiskalnej. Pamięć kasy fiskalnej zaprojektowano w taki sposób, że po zakończeniu sprzedaży i wydruku paragonu, niemożliwa jest już ingerencja w jakiekolwiek zapisy na niej dokonane. Uprawnienia takiego nie posiada ani sprzedawca, dokonujący rejestracji sprzedaży towarów lub usług na kasie fiskalnej, ani serwis techniczny. Dlatego przedsiębiorca nie wie jak może poprawić powstały błąd.

CZYTAJ TEŻ: Sankcja VAT? Jest szansa na odzyskanie pieniędzy

Dyrektor KIS stwierdził w interpretacji, że w opisanej sytuacji wystawca paragonu nie ma obowiązku zapłaty widniejącego na nim podatku – ,,W przypadku wystawienia paragonu fiskalnego, w którym wykazano kwotę podatku należnego, mimo że sprzedaż podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty wykazanej na paragonie kwoty podatku VAT. Podkreślić jednak należy, że jak wynika z powołanych przepisów, Wnioskodawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję korekt, z której wynika kwota korekty sprzedaży i podatku należnego oraz wskazanie przyczyny zaistniałej korekty. Reasumując, stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku należnego, wynikającego z paragonów fiskalnych wystawionych w okresie omyłkowego „zafiskalizowania” stawki podatku. Przy czym Wnioskodawca musi dokonać właściwej korekty w prowadzonej ewidencji korekt.”

CZYTAJ TEŻ: Czy nieodliczony VAT jest kosztem podatkowym?

Podobną sprawę opisano w interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2021 r. (0114-KDIP1-3.4012.721.2020.2.MPE). Przedstawiono w niej sytuację, w której, również miała miejsce pomyłka dokonana przez serwisanta, który nie tylko ustawił złą stawkę VAT w kasie fiskalnej, ale również wprowadził spółkę w błąd. Z tego powodu przedsiębiorstwo, któremu przysługiwało zwolnienie z podatku VAT, naliczało za sprzedane towary stawkę 23 proc. (na kasie fiskalnej). ,,Reasumując, stwierdzić należy, że Spółka nie ma obowiązku zapłaty podatku należnego, wynikającego z paragonów fiskalnych wystawionych w okresie omyłkowego „zafiskalizowania” stawki podatku. Przy czym Spółka prawidłowo postąpiła dokonując właściwej korekty w prowadzonej ewidencji korekt.”

Ewidencja korekt wymagana

W obu interpretacjach podkreślono, że podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji korekt. Mówi o tym § 3 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. W przypadku wystąpienia oczywistej omyłki w ewidencji podatnik zobowiązany jest dokonać niezwłocznej jej korekty poprzez ujęcie w odrębnej ewidencji:

  • błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego);
  • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności w jakich popełniono pomyłkę a także dołączenie oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Jednak obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości skorygowania błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży i podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej, w sytuacji w której powstałe błędy nie są efektem oczywistej omyłki. W interpretacjach podkreślono, że błędna stawka VAT zapisana w kasie fiskalnej nie nosi znamion ,,oczywistej omyłki”.  ,,Jednakże brak regulacji prawnych w tym zakresie, nie może pozbawić podatnika możliwości dokonania korekty, jeżeli możliwe jest wykazanie, że obrót z danej transakcji był inny niż kwota figurująca na paragonie, bądź też paragon nie odzwierciedla zaistniałego stanu faktycznego.”

CZYTAJ TEŻ: Próbki i prezenty w świetle przepisów ustawy o podatku VAT

Podatnik w takich sytuacjach musi prowadzić tzw. ewidencję korekt, z której musi wynikać dokładnie kwota korekty sprzedaży i podatku należnego. Nie określono wzoru, jak ta ewidencja powinna wyglądać. Ważne jest, aby zawierała co najmniej dane niezbędne do ustalenia przyczyny zaistnienia korekty, a zapisy w niej ujęte mają pozwalać na określenie prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Biała lista podatników to i problemy.

Biała lista podatników, a płatność i klauzule umowne

Wszelkie postanowienia umowne, które przewidują możliwość wstrzymania się z płatnością faktury w przypadku braku ...

Czy trzeba płacić podatek od szczepionki na grypę?

Jeśli pracodawca sfinansuje pracownikom profilaktyczne szczepienia przeciw grypie może się okazać, że pracownik otrzymał ...

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: wspólna recepcja

Czy w czasie epidemii wspólna recepcja działa bez zmian? Jakie obowiązki mają tu pracodawcy? ...

Koronawirus to kolejna szansa dla branży fintech

Dzięki pracy w środowisku internetowym i automatyzacji kluczowych procesów fintechy są w stanie ograniczyć ...

Przyjaźniejsze ubezpieczenia eksportowe na czas pandemii

Polscy eksporterzy mogą uzyskać w KUKE ubezpieczenie należności handlowych przy sprzedaży na rynki UE ...

Przelewy w euro (SEPA) z kont firmowych bez opłat w Banku Millennium

Duże przedsiębiorstwa i mniejsze firmy mogą teraz obniżyć koszty swoich rozliczeń w euro. Bank ...