Zaliczki na PIT później. Dotyczy to części firm

Zaliczki na PIT. Będzie je można wpłacić później. Źródło: Adobe Stock

Minister finansów wyciąga dłoń do przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Po raz kolejny przedłuża terminy na zapłatę PIT. Jednak tym razem przywilej ten będzie dostępny tylko dla wybranych.

Jest gotowy projekt rozporządzenia ministra finansów, który przedłuża terminy na wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (zaliczki na PIT). Rozwiązania zawarte w projekcie są adresowane zarówno do płatników podatku, jak i podatników, np. przedsiębiorców prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą. Są jednak pewne warunki.

CZYTAJ TEŻ: Nowy JPK_VAT – dużo zmian, nowe kary

Na początek przypomnijmy, że obowiązek wpłaty zaliczek na PIT dotyczy płatników. Mogą to być np. firmy zatrudniające pracowników, które od ich wynagrodzeń muszą naliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek. Podobne obowiązki mają przedsiębiorcy prowadzący biznes. I tak przykładowo osoba prowadząca firmę powinna zaliczkę na PIT za październik 2020 r. wpłacić do 20. listopada 2020 r. I tak co miesiąc. W ten sam sposób przepisy określają terminy wpłat dla płatników.

Zaliczki na PIT, a pandemia

Niestety przedłużająca się pandemia koronawirusa wielu przedsiębiorcom utrudnia wywiązanie się z tych obowiązków. Przy pierwszej fali pandemii, która miała miejsce wiosną minister finansów przedłużył termin wpłaty zaliczek na podatek i zryczałtowany podatek dochodowy pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników i odpowiednio od świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych otrzymywanych od płatników do 1 czerwca 2020 r.

CZYTAJ TEŻ: Kościński: Zmieniamy całą administrację finansową

W czerwcu nastąpiło kolejne wydłużenie terminów. Wówczas terminy te dla podatku pobranego za marzec, kwiecień i maj 2020 r. przedłużono odpowiednio do 20 sierpnia 2020 r., do 20 października 2020 r. i do 20 grudnia 2020 r.

CZYTAJ TEŻ: TSUE: polska ulga na złe długi w VAT narusza prawo unijne

Teraz minister finansów proponuje kolejną zmianę. W projektowanym rozporządzeniu przedłuża terminy przekazania podatku przewidziane w:

 • art. 38 ust. 1 ustawy o PIT (podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy) oraz
 • art. 42 ust. 1 ustawy o PIT (podatek dochodowy od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz od dochodów/przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych).

Nowe terminy mają upłynąć:

 • 20 maja 2021 r. – dla podatku pobranego przez płatników w październiku 2020 r.,
 • 20 czerwca 2021 r. – dla podatku pobranego przez płatników w listopadzie 2020 r.,
 • 20 lipca 2021 r. – dla podatku pobranego przez płatników w grudniu 2020 r.

Ważne jest również to, że projektowane rozporządzenie obejmie tylko płatników i podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, prowadzących na 30 września 2020 r. określone rodzaje działalności (patrz poniżej.

Obecnie projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji. Jego wejście w życie planowane jest na dzień jego publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zaliczki na PIT – dla kogo dłuższe terminy?

Które rodzaje branż będą mogły skorzystać z nowego przedłużenia terminów na wpłatę PIT? Projekt rozporządzenia ministra finansów przewiduje preferencje dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach),
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach),
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach),
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach),
 • 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne),
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne),
 • 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna),
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów),
 • 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych),
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna),
 • 77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego),
 • 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),
 • 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych),
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna),
 • 86.90.D (działalność paramedyczna),
 • 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
 • 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych),
 • 93.13.Z (działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej),
 • 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem),
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki),
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych),
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana),
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),
 • 96.04.Z (działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Polskie firmy za mało inwestują w Internet Rzeczy i Przemysł 4.0

Polski biznes wciąż nie jest 4.0

Pojęcia Internetu Rzeczy i Przemysł 4.0 są w ostatnich latach odmieniane przez wszystkie przypadki. ...

Biznes w Estonii trampoliną do skoku na kolejne rynki

Estonia dla polskich firm planujących międzynarodową ekspansję może się okazać bramą, przez którą będą ...

Młody biznes pokazuje, że jest świat poza koronawirusem

Niemal 40 startupów pracuje nad swoimi pomysłami na biznes w ramach programu Hub of ...

Co ma robić 23 mln małych i średnich unijnych firm

Europejski zielony ład i transformacja cyfrowa to dwa główne obszary, które już teraz determinują ...

Sukcesja to temat nie tylko dla firm

Polski biznes dopiero zaczyna stawiać czoła wyzwaniom związanymi ze zmianą pokoleniową. Dotyczy to nie ...

Cztery startupy z Polski w półfinałach prestiżowych konkursów

Poznaliśmy półfinalistów dwóch flagowych europejskich konkursów dla innowatorów w sektorze ochrony zdrowia. Chodzi o ...