Jak dostać postojowe z ZUS przy umowach cywilnoprawnych

Postojowe to 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Źródło: Adobe Stock

Wypłata świadczeń postojowych z ZUS to m.in. pomoc dla osób na umowach: o dzieło, zlecenia i agencyjnych.

Świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Co zrobić, aby dostać postojowe?

Po pierwsze trzeba spełnić warunki. Oto one:

 • Trzeba wykonywać umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
 • Jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 • Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Osoba na wskazanych umowach nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Trzeba mieszkać w Polsce i być obywatelem RP lub mieć prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Nie można wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Po drugie, złożyć wniosek i inne dokumenty:

 • Wzór wniosku do wypełnienia to RSP-C. Jest on dostępny na stronie ZUS.
 • Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenia od umowy zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej, że nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.
 • Jeżeli dana osoba zawarła więcej niż jedną umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii.
 • Zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek drogą elektroniczną, pocztą bądź osobiście wrzucając do skrzynki na dokumenty w dowolnej placówce ZUS.
 • Do wniosku zawsze musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: miejsce urlopu

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Terminy na rozliczenie roczne przedłużone dla wszystkich

Minister finansów zmienił zdanie i przedłużył termin na roczne rozliczenie dla wszystkich podatników. Pierwsze ...

Koronawirus. Pożyczki dla firm na specjalnych warunkach

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pożyczki na preferencyjnych warunkach. Ich rodzaje będą zależały ...

Fundusze private equity śpią na pieniądzach

Przedsiębiorcy mogą pozyskać finansowanie od funduszy private equity, które mają coraz więcej pieniędzy. Na ...

Studenci wytypowali najlepszych pracodawców. Kto jest liderem?

Młodzi ludzie marzą o pracy w renomowanych, znanych firmach, ważna jest dla nich możliwość ...

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: miejsce urlopu

Pracodawca może zapytać pracownika gdzie spędził urlop jeśli celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa ...

Szansa dla start-upów deep-tech na 100 tys. euro i działalność globalną

Polskie start-upy działające na rynku technologii cyfrowych mogą wziąć udział w EIT Digital Challenge ...