Małe i średnie firmy mile widziane w przetargach

Autor: Robert Gardziński

Rząd chce doprowadzić do zwiększenia liczby małych i średnich firm startujących w przetargach publicznych. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii przypomina, że w 2018 r. w systemie zamówień państwo wydało 202 mld zł. Te pieniądze mogą w większym stopniu służyć firmom z sektora MŚP.

Jednocześnie nadzorowana przez resort przedsiębiorczości i technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje zarówno wsparcie finansowe, jak i doradcze. Agencja na swym portalu edukacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw zwanym Akademią PARP (oferuje on system bezpłatnych szkoleń internetowych) ruszyła z kolejnymi bezpłatnymi kursami on-line. Jeden z nich pt. „Krajowe zamówienia publiczne” ma przybliżyć przedsiębiorcom z sektora małych i średnich firm zasady obowiązujące podczas udzielania zamówień publicznych. Ma pomóc w poznaniu zasad przygotowywania oferty oraz innych dokumentów niezbędnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

System coraz mniej konkurencyjny

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a za nim PARP chciałaby, aby zamówienia publiczne były bardziej znane i dostępne dla szerszego grona przedsiębiorstw niż ma to miejsce obecnie. Zwiększenie liczby małych i średnich firm, które startują w przetargach, efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać produkty jak najlepszej jakości w konkurencyjnych cenach oraz wzrost innowacyjności polskiej gospodarki – takie mają być najważniejsze efekty nowego Prawa zamówień publicznych, które ma wejść w życie w 2021 r.

System zamówień publicznych z roku na rok staje się coraz mniej konkurencyjny. Jeszcze w 2017 roku do przetargu średnio stawały niespełna 2,5 firmy. W ubiegłym roku – już tylko 2,19. W efekcie system finansowany z ogromnych pieniędzy publicznych jest swoistym klubem dla wybranych. Czas to zmienić. Dlatego m.in. przygotowaliśmy nowe Prawo zamówień publicznych – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

– W systemie zamówień nasze państwo wydało ok. 163,2 mld zł w 2017 r. i aż 202 mld w 2018 r. To niemal 10 proc. naszego PKB! Chcemy, aby te pieniądze – bardziej niż dotychczas – były wydawane efektywnie oraz służyły wzmocnieniu polskich firm. A także, by wzmacniały innowacyjność polskiej gospodarki i pomagały w osiąganiu naszych celów gospodarczych i społecznych – dodaje szefowa MPiT.

Jednymi z głównych problemów, które ma rozwiązać nowe Prawo zamówień publicznych są: nieproporcjonalnie mały, w stosunku do potencjału, udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień publicznych oraz niska konkurencyjność i zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych (w 2017 r. w ok. 43 proc. postępowań złożono tylko jedną ofertę).

Dotacje na szkolenia i doradztwo

Nowe prawo zamówień publicznych ma więc wejść w życie w 2021 r. Jednak znacznie wcześniej, bo już za miesiąc (od 30 września br.) będzie można zgłaszać do PARP wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą ubiegać się o zamówienia publiczne w Polsce. Budżet konkursu pn. „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” to 15 mln zł. Jest on finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (typ projektu 2). Jego celem jest opłacenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Chodzi o wybór projektów szkoleniowo-doradczych, które będą zakładać przygotowanie i przeprowadzenie:

–    szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego;

–    szkoleń, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień;

CZYTAJ TAKŻE: Prawo do błędu dla przedsiębiorcy

–   szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych;

–   doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką działań szkoleniowych;

–   doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Po dotacje mogą sięgnąć: przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, organizacje związkowe i pracodawców oraz organizacje samorządu gospodarczego. Wnioski o dofinansowanie projektów należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem: www.sowa.efs.gov.pl Nabór wniosków potrwa do 15 października br.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Kolejny opolski Startup Mixer szykuje się do startu

Jak mówią organizatorzy, największe wydarzenie startupowe na Opolszczyźnie, ruszy 26 września. Narodowe Centrum Polskiej ...

Zmienią się druki PIT, CIT i VAT

Liczne zmiany w przepisach podatkowych zobligowały ministra finansów do zaktualizowania formularzy podatkowych. Zmiany dotyczą ...

Biznes w Estonii trampoliną do skoku na kolejne rynki

Estonia dla polskich firm planujących międzynarodową ekspansję może się okazać bramą, przez którą będą ...

Jak znaleźć partnera biznesowego w Chinach?

Poszukiwanie partnera biznesowego w Państwie Środka należy zacząć od rozstrzygnięcia czy do Chin chcemy ...

Bony na innowacje mogą ułatwić życie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowała się w realizację programu „Dostępność Plus”. Aktualnie trwają dwa ...

Kolejna porcja dotacji dla sektora stalowego

W tegorocznym konkursie kierowanym do branży stalowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferuje jej ...