Naczelny Sąd Administracyjny PIT & CIT & VAT

NSA wydał bardzo ważne orzeczenia dot. nowej matrycy stawek VAT

W tzw. matrycy stawek VAT są miejsca, gdzie brakuje precyzji, a takich nieprecyzyjnych regulacji nie można interpretować na niekorzyść podatników - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PIT & CIT & VAT

Przedsiębiorcy mają problemy z e-fakturami. Oto lista 10 największych bolączek